EAST MAG

Medzinárodný študentský hackathon najvyššej svetovej úrovne po prvýkrát na Slovensku

30. až 31. marca 2019 sa viac ako 150 programátorov z celého sveta zišlo na medzinárodnej súťaži v programovaní Hack Kosice 2019. Košický Kulturpark sa tak stal dejiskom inovatívneho procesu mladých hackerov, ktorí si počas 24 hodín vyskúšali vytváranie a testovanie nových aplikácií, s cieľom zlepšiť rôzne oblasti každodenného života. Generálnym partnerom podujatia bola Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach a jej Prírodovedecká fakulta.

Verím, že sa nám minimálne dva ciele podarilo naplniť. Prezentovať UPJŠ v Košiciach ako modernú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá vytvára kvalitné prostredie pre inovácie a medzinárodnú spoluprácu. Podporiť hrdosť mladých ľudí na Košice a východoslovenský región, do ktorého sa iste oplatí vrátiť,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák. Podujatie sa nieslo pod záštitou a s priamou podporou prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý prítomných pozdravil v krátkom audiovizuálnom príspevku a ocenil ich snahu spolupracovať v kreatívnom procese.

foto k článku: UPJŠ

Hack Kosice 2019 sa podarilo získať ako prvému slovenskému hackathonu prestížnu medzinárodnú akreditáciu Major League Hacking (MLH), ktorá ročne zastrešuje viac ako 200 hackathonov v 16 krajinách sveta. Zaradilo sa tým do najvyššej kvalitatívnej triedy študentských hackathonov sveta. Základnými hodnotami MLH sú „learn, build and share” – naučiť sa nové poznatky a skúsenosti, postaviť prototyp technologickej inovácie a ukázať to svetu.

Hackeri pracovali v malých tímoch s následnou verejnou prezentáciou ich riešení. Vytvorené aplikácie hodnotila odborná porota, pričom sa prihliadalo na ich praktické využitie, technickú náročnosť aj inovatívnosť. ,,Hack Kosice 2019 primárne ukázal svetu mieru šikovnosti a vynaliezavosti slovenských a zahraničných študentov. Víťazné projekty odzrkadľovali tvrdú celovíkendovú prácu a vysokú mieru originality nápadu v spojení s jeho efektivitou a praktickosťou. Podujatie zanechalo veľmi pozitívny dojem na prítomných hostí, a rovnako inšpirovalo súťažiacich k vlastnému sebarozvoju a k ich hlbšiemu angažovaniu sa v smere technologických inovácii,” zhodnotil Hack Kosice 2019 projektový líder Juraj Mičko.

Celý priebeh podujatia doplnili odborné diskusie a workshopy. Účastníkom bolo umožnené stretnúť sa so zástupcami významných IT firiem, ktorí im poskytli svoje skúsenosti či profesionálne rady. O organizáciu eventu sa postarala skupina absolventov slovenských gymnázií v súčasnosti študujúcich na zahraničných univerzitách. „Cieľom bolo spojiť to najlepšie, čo na Slovensku máme, s tým najlepším zo zahraničia a vytvoriť tak jedinečnú atmosféru medzinárodnej kvality. Chceli sme priniesť kus zahraničnej kultúry práve do našich končín a prispieť tak k zlepšeniu kvality vzdelávania a získavania reálnych skúseností z praxe pre slovenských študentov,“ uviedol Pavol Drotár z organizačného tímu.

tlačová správa

Pridajte komentár