EAST MAG

Východoslovenský región posunú vpred jeho ľudia – dôležité je, ako sa k téme rozvoju postavíme dnes

Sektor informačno-komunikačných technológií patrí na východe Slovenska medzi najväčších zamestnávateľov. Región a firmy, ktoré v ňom pôsobia, však trápi odliv mladých talentovaných ľudí. Bez nového ľudského potenciálu určité geografické prostredie časom začne stagnovať a nebude sa rozvíjať. Ako tomu predchádzať?

Spoločnosť T-Systems Slovakia sa ako najväčšia IT firma v kraji zaujíma o rozvoj a budúcnosť oblasti, v ktorej funguje. Preto spolu s pozvanými hosťami diskutovala na tému Východoslovenský región a ľudský potenciál – ako ho rozvíjať?

Vzdelávanie aj dobrovoľnícke aktivity
V utorok 16. apríla 2019 sa tejto téme venoval aj Peter Fischer, viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti T-Systems Slovakia.
To, ako sa k rozvoju regiónu postavíme dnes, rozhodne o tom, ako bude vyzerať jeho budúcnosť. Ľudia, ktorí u nás pracujú, sú vo vysokom počte práve z regiónu, v ktorom pôsobíme. Preto nám záleží na zdravom prostredí plnom kvalitných podmienok pre život aj ďalších možností rastu našich zamestnancov. Rozvoj regiónu posúvame vpred aj zapájaním sa do vzdelávacích procesov – či už formou duálneho vzdelávania, ktoré poskytujeme, alebo spoluprácou s vysokými a strednými školami. Okrem toho máme bohatý program dobrovoľníckych aktivít, do ktorého sa zapájajú naši zamestnanci a spolupodieľajú sa tak na zlepšovaní života v regióne,” zhodnotil Peter Fischer.

T-Systems Slovaka Košice novinári východoslovenský región rozvoj
Peter Fischer foto k článku: T-Systems Slovakia

V rámci diskusie rozprával aj o svojej skúsenosti z Londýna, kam vycestoval spolu s ďalšími HR predstaviteľmi firiem. Slováci pracujúci v zahraničí podľa neho majú záujem vrátiť sa domov, pričom sú často prekvapení z pracovných ponúk, komplexity aj platového ohodnotenia, ktoré košické firmy ponúkajú. Potenciál nášho kraja vidí aj v učenlivosti a sebarozvoji ľudí, ktoré budú potrebné aj z hľadiska nových pracovných pozícií, ktoré časom vzniknú.

Diskusie sa zúčastnil aj docent Jaroslav Porubän, vedúci Katedry počítačov a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Študentov podľa neho treba motivovať inak ako pred 10 rokmi. V spolupráci s Košice IT Valley a IT firmami v kraji organizujú úspešné Živé IT projekty, ktoré potvrdzujú túžbu študentov tvoriť, súťažiť a zvládať výzvy. Ako ďalší úspešný prvok motivácie študentov vzdelávať sa Porubän uviedol aj OpenLab – otvorené laboratórium na 5. poschodí TUKE, ktoré je voľne prístupné všetkým študentom a predstavuje spôsob otvoreného vzdelávania.

T-Systems Slovaka Košice novinári východoslovenský región rozvoj Jaroslav Porubän
Jaroslav Porubän

Pomoc ľuďom, ktorí sa chcú rekvalifikovať
Svoj názor na ľudský potenciál v regióne a možnosti jeho rozvoja vyjadrila aj Lenka Hlinková, autorka knihy pre ženy v IT sektore Ženský algoritmus, ktorá aktívne motivuje mladé dievčatá vstúpiť do IT sféry.

Na Slovensku informačné technológie zamestnávajú v priemere 4 percentá obyvateľstva, no v Košiciach je to vyše dvojnásobok a dopyt po odborníkoch stále nie je nasýtený. Je potrebné pomôcť ľuďom, ktorí majú záujem vstúpiť do IT sféry a rekvalifikovať sa, pričom nemalú skupinu tvoria práve ženy a dievčatá, ktoré pri výbere štúdia často prehliadajú technologické smery. Súčasné trendy sa odzrkadľujú v ponuke práce – vývoj mobilných aplikácií, automatizovaný testing, SEO, UX/UI dizajn… Digitálne zručnosti ako Machine Learning, Artifical Intelligence, Internet of Things, Blockchain či Cybersecurity sú na vzostupe celosvetovo a snáď pribudnú aj v našom kraji. Netreba zabúdať, že pokiaľ ide o digitálny svet, nelimitujú ho geografické hranice a z Košíc pracuje stále viac ľudí na diaľku pre zahraničných klientov,” vyjadrila sa Lenka Hlinková.

T-Systems Slovaka Košice novinári východoslovenský región rozvoj Lenka Hlinková
Lenka Hlinková

Panelovej diskusie sa ako hostia zúčastnili aj ambasádorka iniciatívy Teach for Slovakia Veronika Poklembová a účastníčka tohto programu Zuzana Bendíková. O možnostiach ľudí z regiónu vycestovať a spoznať svet prispel do diskusie aj zástupca výkonného riaditeľa a člen predstavenstva Letiska Košice Tomáš Jančuš, ktorý však na druhej strane aj priblížil záujem zahraničných turistov o Košice.

Pridajte komentár