EAST MAG

Umelá inteligencia ako politický model riadenia spoločnosti v Tabačke

Tabačka Kulturfabrik ako kultúrna organizácia v Košiciach prezentuje súčasných umelcov, ktorí vo svojich dielach spájajú umenie,
technológie a vedu a taktiež podporujú a budujú Košice ako Kreatívne mesto mediálneho umenia UNESCO.

V roku 2018 organizovala v rámci tejto iniciatívy 3 výstavy – Kartografia tvárí, Morfológia pohľadov a Zvláštne vízie – a sprievodné workshopy, prednášky, diskusie.

REKLAMA

V roku 2019 pokračuje s cyklom výstav BUDÚCNOSŤ JE TERAZ, ktoré sa sústreďujú najmä na vzťahy umelca a umelej inteligencie a so seriálom predstavení, inštalácií, prezentácií umeleckých diel, ktoré ukazujú experimentálnejšie a kritickejšie aspekty symbiózy umenia a technológie. Tieto programy budú ako celok ukazovať dynamiku dnešného technického a vedeckého pokroku, ktorý má vysoký potenciál meniť náš svet.

Art Tech v roku 2019 začne prezentáciou video diela Egor Kraft’s video „Air Kiss”. Egor Kraft (nar. 1986 v St.Petersburgu v Rusku, žije a tvorí v Berlíne a Londýne) pôsobí na pomedzí umenia, médií, technológií, filmu, kritického dizajnu a výskumu. V roku 2017 bol
zaradený na zoznam New East 100 londýnskeho časopisu Calvert Journal, ktorý zahŕňa osoby, miesta a projekty výrazne formujúce nás súčasný svet.

Obsahom video diela Air Kiss je politický model, v ktorom budú občania svoju spoločnosť spravovať pomocou UI. Všetko sa bude diať na obrovskej platforme, ktorá sa bude neustále aktualizovať a prispôsobovať našim potrebám. Ako občania tak budeme vedieť ovplyvňovať rozhodovanie nielen každé 4 roky prostredníctvom volieb, ale nepretržite. Tento predvídaný systém má ambíciu byť univerzálne spravodlivou demokraciou fungujúcou v reálnom čase. Jej používatelia sú neustále podrobení akémusi hlasovaniu o svojich preferenciách týkajúcich sa prostredia, v ktorom žijú. Prostredníctvom vedomých virtuálnych žiadostí a pomocou monitorovania svojho správania tak občania dokážu ovplyvňovať algoritmický systém, ktorý navrhuje a riadi mestá i oblasti okolo nich.

Prvá projekcia videa Air Kiss sa uskutoční dňa 13. 5 .2019 v priestoroch galérie Tabačka na Gorkého 2 ulici v Košiciach o 17:00 hod.

Video dielo bude premietané až do 25. 5. 2019.

Vstup na toto podujatie je voľný.

tlačová správa

Pridajte komentár