fbpx
EAST MAG

UPJŠ otvorila svoje brány pre najmenších účastníkov už deviatykrát

Detská univerzita sa začala v pondelok 8. júla 2019 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po týždni spoznávania univerzity bude pre viac ako 70 detí pripravená slávnostná promócia 9. ročníka Univerzity bez hraníc, ktorá sa uskutoční v piatok 13. júla 2018 o 14.30 hodine v aule prof. Prasličku.

Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelávania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev spoločnosti s cieľom podporiť rozvoj ich talentu, schopnosti a zručnosti. „Výnimočnosť formátu našej detskej univerzity spočíva v tom, že sa na ňom pravidelne zúčastňujú aj deti z Centier pre deti a rodinu. Našou snahou je pomáhať začleniť tieto znevýhodnené skupiny do detského kolektívu bez toho, aby sa v priebehu realizácie projektu prihliadalo na tento handicap. Sme vďační, že nám dovolia byť súčasťou ich sveta,“ uviedla koordinátorka detskej univerzity Adriana Sabolová.

Deviateho ročníka sa zúčastní 10 detí z viacerých detských domovov Košického samosprávneho kraja.

Spoznávanie vysokoškolského života

Žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl ponúka UPJŠ zaujímavý program – každý z účastníkov dostane pri úvodnej registrácii skriptá, index, tričko a šiltovku. V priebehu 5 dní spoznávajú malí nadšenci vysokoškolský život formou interaktívnych prednášok vysokoškolských pedagógov piatich fakúlt UPJŠ a univerzitných pracovísk. Program býva zvyčajne dopĺňaný o praktické ukážky a experimenty, prispôsobované veku a záujmom detských účastníkov. Na fakulte verejnej správy sa deti dozvedia, prečo je kultúra ako ľadovec. Zamyslia sa nad kultúrnymi stereotypmi a otázkou – „vidíš to, čo vidím ja?“, ako aj kultúrou našej krajiny. V univerzitnej knižnici sa deti zatúlajú do sveta vynálezov.

Na lekárskej fakulte sa deti zúčastnia kreatívnej školy centrifugovania a získajú nové vedomosti o tom, ako podať prvú pomoc. Vysokoškolskí pedagógovia z fakulty tiež odpovedia deťom na rozličné otázky – na čom všetkom si pochutnajú parazity a prečo sú niektoré tekutiny v organizme farebné. Malí nadšenci získajú užitočné informácie o čistení zubov a zdravej výžive. Na prírodovedeckej fakulte na deti čakajú zaujímavé vedecké experimenty a zábavný kvíz.

Matematická pasca aj simulovaný súdny proces

Spoločne s vyučujúcimi z PF UPJŠ uniknú z matematickej pasce a navštívia počítačový svet. V priestoroch tejto fakulty spoznajú autá poháňané vodíkom alebo slnečnou energiou a deti určite zataja dych pri ukážke živých hadov. Simulovaný súdny spor ponúkne právnická fakulta, na ktorej sa už odjakživa „paragrafy sypali a zákon lial“. Žiaci na Univerzite bez hraníc zistia, čo je to právny poriadok a prečo ho potrebujeme aj to, aké základné práva a slobody v našom živote existujú.

Na filozofickej fakulte sa malí zvedavci dozvedia užitočné informácie o predsudkoch, rizikovom správaní a spôsoboch správania v rôznych situáciách. Počas jedného dňa na FF UPJŠ zavítajú najmenší do sveta filmu a nebude chýbať ani jazykový koktail. Zároveň najmenším záujemcom prezradia, kam, koho a prečo volíme. Každý deň zažijú žiaci jedinečné momenty v univerzitnom cirkuse či na klauniáde s Ústavom telesnej výchovy a športu.

Deviaty ročník Univerzity bez hraníc bude oficiálne ukončený v piatok 12. júla 2019 slávnostnou promóciou za účasti vedenia univerzity, na ktorej získajú deti Diplom o absolvovaní projektu.

tlačová správa

Pridajte komentár