fbpx
EAST MAG

Zelená UPJŠ

Otázka klimatických zmien a ich vplyvu na prírodu a ľudskú spoločnosť rezonuje stále viac. So stupňujúcimi sa výkyvmi počasia a ich sprievodnými javmi (požiare, vysychanie lesov, strata vody v studniach, degradácia pôdy…) sa bezprostredne stretávame aj na našom území. Mnohé vedecké poznatky z celého sveta naznačujú, že prirodzené klimatické zmeny sú silne akcelerované ľudskými aktivitami.

Podpora Klimatického štrajku

Fenomén klimatických zmien sa dotýka priamo nás všetkých. Ide o výrazný dlh, ktorý dnešná a predošlé generácie zanechávajú mladým ľuďom, ako aj budúcim generáciám. Z uvedených dôvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podporuje účasť zamestnancov a študentov univerzity na Klimatickom štrajku, ktorý sa uskutoční v piatok 20. septembra 2019 od 11. hodiny.

UPJŠ sa tak pridá k podpore nielen slovenského, ale aj celosvetového klimatického štrajku, počas ktorého vyjdú milióny mladých ľudí po celom svete do ulíc.

Vedenie UPJŠ a členovia rozšíreného kolégia rektora UPJŠ v reakcii na výzvu hnutia Fridays For Future Slovensko k zapojeniu sa do Klimatického štrajku vyzýva zamestnancov a študentov k podpore tejto aktivity. Vyjadrujeme presvedčenie, že k podpore Klimatického štrajku nie je potrebné udeľovanie organizovaného voľna, ale že študenti a zamestnanci, ak sa aktivity aktívne zúčastnia, si výučbu nahradia v priebehu semestra na úkor vlastného voľna,“ uvádza sa v stanovisku UPJŠ ku Klimatickému štrajku.

Eco aktivity

Keďže UPJŠ chce prispievať k povedomiu potreby ochrany životného prostredia a zodpovednejšiemu správaniu sa voči našej planéte, realizovala už v minulosti viacero eco-friendly aktivít. Od júla 2019 spustila univerzita skúšobnú prevádzku e-kolobežiek pre zamestnancov na presuny medzi areálmi.

V súčasnosti v spolupráci s košickou samosprávou a ďalšími spoločnosťami prebieha analýza vhodnosti umiestnenia nabíjacích staníc e-bicyklov, e-kolobežiek, e-skútrov a e-automobilov v univerzitných areáloch. V priestoroch univerzity sú tiež umiestnené zberné nádoby na separovaný odpad, na obnosené šatstvo, textílie či batérie, ako aj zberné systémy na zadržanie zrážkovej vody. Zároveň univerzita prispieva k minimalizácii používania jednorazových plastov v priestoroch študentských domovov a jedální a patrí k priekopníkom v používaní prvkov e-govermentu a odbúravaní papierovej agendy.

V blízkej budúcnosti plánuje UPJŠ v Košiciach zakúpiť e-bicykle, e-skútre a e-automobil; zaviesť skúšobnú prevádzku prístrojov na vodu (pokročilá technológia čistenia vody filtráciou a zároveň UV zariadením, ktorá zabezpečí postupné znižovanie používania minerálnych vôd v plastových fľašiach – od 1.10.2019); nahradiť jednorazové plastové poháre pri univerzitných akciách pohármi z ekologických a recyklovateľných materiálov, vysadiť v rámci 60. výročia UPJŠ šesťdesiat nových stromov a mnohé ďalšie eco-friendly aktivity.

tlačová správa

Pridajte komentár