EAST MAG

Podporia školy aj učiteľov, ktorí majú záujem o inovatívne vzdelávanie

V Košickom regióne už 25 rokov pôsobí Karpatská nadácia. Jej partnerom je už 7 rokov aj spoločnosť T-Systems Slovakia. 

Ich najnovšou spoluprácou sú grantové programy Škola budúcnosti a Učiteľ budúcnosti. Financované budú z Nadačného fondu T-Systems Slovakia, ktorý sa zameriava na inovatívne a kreatívne riešenia s ohľadom na budúcnosť. 

Na konci všetkých aktivít a biznisových cieľov našej spoločnosti je človek, ktorý žije v tomto krásnom regióne. Nemyslíme tým iba našich zamestnancov, ktorým vytvárame už takmer 14 rokov kvalitné podmienky v ekosystéme plnom možností a príležitostí, ale aj všetkých ostatných ľudí v kraji, ktorým chceme podať pomocnú ruku aj pri vzdelavaní,” vysvetľuje Juraj Probala, vedúci komunikačného, marketingového a PR oddelenia firmy.

Neformálne inovatívne vzdelávanie prioritou

Zástupcovia IT firmy aj nadácie odprezentovali čerstvo otvorené grantové programy vyše 30 riaditeľom, pedagógom a predstaviteľom neziskových organizácií z Košického a Prešovského samosprávneho kraja v utorok 1. októbra 2019 v Experience Labe.

Karpatská nadácia sa venuje regiónu východného Slovenska dlhodobo, sledujeme jeho potreby a dlhodobo vnímame nepriaznivú situáciu v oblasti vzdelávania a prípravy detí a mladých ľudí pre život v 21. storočí. Tému vzdelávania a osobitne neformálneho inovatívneho vzdelávania, ktoré robí tradičné vyučovanie zaujímavejším, sme zaradili medzi naše priority. Posledné dva roky intenzívne pracujeme s učiteľmi a žiakmi/študentmi na všetkých troch stupňoch vzdelávania a vidíme, že systém sa len veľmi pomaly adaptuje na nové potreby a trendy. Rozhodli sme sa preto poukazovanie na nedostatky doplniť o konkrétne kroky. Chceme pracovať s progresívnymi školami a učiteľmi, ktorí prichádzajú s vlastnou iniciatívou a kreatívne menia systém vzdelávania vo vlastnom bezprostrednom okolí,” vyjadrila sa Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. 

Programy pre základné školy

Programy podporia kreatívne školy v ich snažení a šikovným učiteľom umožnia zavádzať inovácie do vlastného vzdelávacieho programu a robiť tak vyučovanie zaujímavejším pre žiakov. Grantové programy sú určené pre základné školy a učiteľov v týchto inštitúciách, prerozdelí sa celkovo 25 000 eur (Škola budúcnosti) a 7 000 eur (Učiteľ budúcnosti).  

Viac informácií o grantových programoch zistíte priamo na webstránke Karpatskej nadácie.  

Zapojenie odborníkov z praxe

Pri kreovaní vlastného projektu môžu školy a učitelia rátať s podporou najväčšej IT firmy v regióne v podobe zamestnancov T-Systems Slovakia, ktorých môžu zapojiť ako dobrovoľníkov či odbornú pomoc.  

Dôvodom grantových programov je podpora rozvoja inovatívnych škôl a vzdelávacích postupov, ktoré vychádzajú z neformálnych vzdelávacích metód. Iniciatíva priamo nadväzuje na projekt Schola ludus 21, ktorý má za cieľ navrhnúť koncepciu prepájania formálneho a neformálneho vzdelávacieho procesu v prešovskom a košickom regióne. Karpatská nadácia v rámci neho uskutočnila prieskum, v ktorom sa zaoberala otázkami spätými s možnosťou implementovania neformálneho procesu do vzdelávacích štruktúr na východe Slovenska.

Výsledky odprezentovala Barbora Kollárová. Vychádza z nich napríklad to, že 93 % opýtaných učiteľov má záujem o zahrnutie neformálnych postupov vzdelávania do štruktúr a 68 % súhlasí s tým, že neformálne metódy rozvíjajú jednotlivca a jeho komplexnú osobnosť efektívnejšie ako tradičné metódy.  

Pridajte komentár