fbpx
EAST MAG
sos ostrovskeho

SOŠ Ostrovského bola pri vzniku nových študijných odborov

Vzdelávacím inštitúciám na východe sa darí. Na rokovaní Digitálnej koalície 26. novembra 2019 boli až tri stredné školy, ktoré sú súčasťou klastra Košice IT Valley, ocenené.

Cieľom koalície je mobilizovať vo vzdelávaní IT špecialistov i všetkých zamestnancov, aby každý získal dostatočné digitálne zručnosti a zostal produktívny. Jednou z košických ocenených inštitúcií je aj SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach.

foto: itas.sk

Nové študijné odbory

SOŠ sa podieľala na tvorbe troch nových študijných odborov, ktoré na základe potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0 zvyšujú digitálne zručnosti absolventov.

  • Študijný odbor 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov je zameraný na prácu s modernými inteligentnými digitálnymi technológiami. Absolvent tohto odboru dokáže identifikovať, používať a integrovať moderné digitálne technológie v kontexte výrobného podniku, prevádzky služieb alebo organizácie. Žiak si v tomto odbore môže vybrať zo špecializácií: inteligentné siete, digitálny podnik.
  • Študijný odbor 2529 M inteligentné technológie je širšie profilovaný študijný odbor, kde žiaci získajú vedomosti a zručnosti v rôznych IT oblastiach. Absolvent má vedomosti z oblasti programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu vecí, databázových systémov, základov kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D technológií, virtuálnej reality, serverových a cloudových technológií a optimalizácie riadenia procesov.
  • Ďalším experimentálnym študijným odborom je 2573 M programovanie digitálnych technológií. V rámci tohto odboru sa môže žiak odborne zamerať na programovanie internetových aplikácií (používateľské rozhranie a dizajn – frontend a administrácia – backend), programovanie hier so silným zastúpením techník pre virtuálnu realitu, 3D zobrazovanie či prvky umelej inteligencie a na programovanie komerčných podnikových aplikácií, napr. ERP systémov.
foto: SOŠ Ostrovského 1

Tieto študijné odbory budú v experimentálnom overovaní od 1. septembra 2020. SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach je jediná stredná škola na Slovensku, ktorá ponúka v pomaturitnej forme štúdia odbor špecialista informačnej bezpečnosti. Absolvent nájde uplatnenie pri navrhovaní, testovaní a implementácii bezpečnostných opatrení v rámci informačného systému .Taktiež  je schopný identifikovať a riešiť bezpečnostné incidenty.

Pridajte komentár