fbpx
EAST MAG
dual

Kariérna dráha v IT je pre mladých ľudí otvorená

Duálne vzdelávanie na východe Slovenska pripravuje diplomovaných špecialistov pre trh práce. Svoju budúcnosť v IT môžu mladí ľudia začať aj v budúcom školskom roku 2020/2021 – prihlasovanie v odbore Počítačové systémy je spustené. 

Práca v IT firme je lákavá z hľadiska perspektívy, platového ohodnotenia, firemných benefitov aj kariérneho rastu. Maturanti môžu už dnes vyriešiť otázku svojej budúcnosti – prihlásením sa na duálne štúdium Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach a najväčšej IT firme v kraji T-Systems Slovakia.

Platená prax a garantované miesto

Bezplatné trojročné vyššie odborné štúdium prebieha v priestoroch školy a firmy. Štúdium sa zameriava predovšetkým na prax, v pomere 70:30. Platená prax prebieha v reálnych firemných tímoch. Po úspešnom ukončení štúdia absolvent získa titul Diplomovaný špecialista (DiS) a má garantované pracovné miesto vo firme.

Od polovice januára do 31. mája 2020 je spustené prihlasovanie pre ďalší školský rok 2020/2021. Prijatých bude 30 uchádzačov. 

Trojročné duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných odborných škôl alebo gymnázií. Dôležitou podmienkou pre prijatie je ukončené stredoškolské štúdium s úspešne vykonanou maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako 5 rokov,” vysvetľuje Štefan Krištín, riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.

Uchádzač musí zvládnuť osobný pohovor, ktorý overí motiváciu študovať IT, znalosti anglického jazyka a komunikácie. Súčasťou pohovoru je aj test zo základnej orientácie v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Priestor pre kariérny rast 

Pomaturitný študijný odbor Počítačové systémy funguje v Košiciach od roku 2013. Doposiaľ ho absolvovalo 84 mladých ľudí a v súčasnosti pripravuje ďalších 80. V T-Systems Slovakia pracuje 74 absolventov na pozíciách ako správcovia sietí, databáz a aplikácií, programátori či projektoví manažéri. Traja absolventi kariérne vyrástli až na inžinierske pozície, takmer 30 ďalších sa uplatnilo na vyšších pozíciách.

Myslím, že duál je skvelou voľbou pre všetkých, ktorí si chcú otvoriť dvere do IT sveta. Veľkým plusom je prístup školiacich, ktorí sa k nám správajú ako k rovnocenným hráčom, všetko zrozumiteľne vysvetlia a sú ochotní pomôcť. Duál ponúka možnosť osobnostného aj kariérneho rastu, ukazuje nám, ako si udržať motiváciu, ktorým smerom sa ďalej vybrať,” hodnotí Lucia Magočová, študentka 2. ročníka.

T-Systems Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár