EAST MAG
csr

Keď outsourcingová spoločnosť pomáha

Aj keď spoločnosť prežíva komplikované obdobie a rok 2020 sa nesie v duchu pandémie koronavírusu, stále je dôležité to, v akom prostredí žijeme, pracujeme a kde budú žiť budúce generácie. Posledné emisné mapy ukazujú dramatický pokles emisií vo svete a vďaka internetu máme možnosť vidieť, ako sme našimi obmedzeniami dali malú prestávku Zemi. Je dôležité, aby ekologický štýl života prevzali aj malé, stredné či veľké firmy. IT outsourcingová spoločnosť NATEK patrí medzi firmy, ktoré nezabúdajú na ekológiu.

Košická pobočka sídli v najzelenšej kancelárskej budove na Slovensku a jej firemné projekty a aktivity sú často podmienené pomáhaním ekológii a spoločnosti.

Medzi najvýraznejšie projekty patrí vytvorenie dobrovoľníckeho tímu (NATEK Volunteer With Us Team), ktorý každý mesiac organizuje stále rôzne projekty, prípadne zbierky. Medzi tie, ktoré podporili našu ekológiu, určite patrí aj dlhodobý projekt redukovania papiera, počas ktorého sa podarilo výrazne znížiť množstvo použitého papiera v spoločnosti. Podstatou úspechu tohto projektu je aj značná digitalizácia a automatizácia oddelení.

Medzinárodná spoločnosť NATEK sídli v 4 krajinách (Slovensko, Česko, Poľsko a Bulharsko). Po prijatí do zamestnania dostane každý nový člen uvítací balíček, ktorý je tvorený v ekologickom duchu. Aj takouto formou spoločnosť propaguje zelený spôsob života.

CSR firmy

Ekologický spôsob vedenia firmy primälo manažment k vytvoreniu CSR tímu, ktorý sa zaoberá spoločenskou zodpovednosťou firmy. Corporate social responsibility (CSR) vysvetľuje firemné aktivity a ich zaangažovanosť voči spoločnosti.

Vytvorenie CSR tímu a pravidiel umožnilo realizovať prvý CSR projekt. NATEK sa rozhodol podporiť svoju kolegyňu a jej synčeka Kacpia z Poľska, ktorému bolo diagnostikované závažné ochorenie SMA (spinálna svalová atrofia). CSR tím s pomocou marketingového tímu vytvorili kvíz, ktorý pozostával z otázok o tomto ochorení. Cieľom tohto projektu bolo účastníkom poskytnúť základné informácie o SMA a prostredníctvom účasti na kvíze aj pomôcť rodine.

Spoločnosť sa rozhodla, že za každého účastníka, ktorý absolvuje SMA kvíz poskytne finančné prostriedky Kacpimu.

Sme nesmierne radi, že sa podarilo vyzbierať pre Kacpiho potrebnú čiastku financií na absolvovanie liečby SMA. Je veľmi dôležité aby sme pri sebe stáli nie len v tých dobrých časoch ale hlavne v tých ťažkých. S týmto projektom bol spojený aj ďalší kvíz, kde naši zamestnanci súťažili o iPhone 11. Dnes už víťaza poznáme a tešíme sa, že výherkyňa sa rozhodla svoju výhru vydražiť a vyťažené peniaze venuje naším malým bojovníkom Alexejovi, Monike a Amélii,” hovorí Viktor Mitruk, marketingový špecialista firmy.

Pridajte komentár