EAST MAG
t-systems termokamery

Zmeny pri návrate do práce: ľudí vítajú termokamery

Celosvetová pandémia ochromila aj každodenný chod IT firiem v košickom regióne. Tie však dokázali, že práve informačno-komunikačné technológie sú sférou, ktorá vie naplno fungovať aj z domovov zamestnancov. Súčasné priaznivé výsledky testovania na Slovensku a uvoľňovanie opatrení láka ľudí vrátiť sa k predchádzajúcemu spôsobu života. V kanceláriách sa po vyše 3 mesiacoch objavili zamestnanci a pre firmy vyvstáva otázka bezpečnosti pracovného prostredia, ktorú vedia vyriešiť napríklad termokamery.

Práve pre túto technológiu sa v rámci zabezpečenia bezpečnosti pracovného prostredia a hygienických opatrení rozhodla spoločnosť T-Systems Slovakia.

Keď bolo v marci nariadené povinné meranie teploty, pracovali sme takmer výlučne z domovov. Hľadali sme však riešenie do budúcna, keď sa začne návrat do firemných priestorov. Výber našej spoločnosti padol na termokamery, ktoré sú v súčasnosti vo všetkých štyroch pracoviskách. Umiestnené sú na turniketoch, ktorými prechádzame do firemných priestorov,” priblížila Anna Helfenová, Health and Safety specialist a členka BCM krízového štábu spoločnosti.

Pre bezpečný návrat

Pri výbere technológie zavážilo aj to, že termokamery predstavujú efektívnejší spôsob merania teploty než napríklad bezkontaktné teplomery.

t-systems termokamery

Zamestnanci T-Systems Slovakia už majú možnosť vrátiť sa do firemného prostredia a vymeniť svoju domácnosť za kanceláriu. Podľa slov A. Helfenovej bol zo strany zamestnancov dopyt o návrat na pracovné pôsobisko už v máji.

Momentálne chodí fyzicky do práce približne 13 % zamestnancov. Ide zatiaľ o menšie číslo, ktoré podľa našich očakávaní narastie v júli. Samozrejme, zamestnanci majú stále možnosť využívať prácu z domu. Tým, ktorí sa chcú vrátiť, no pociťujú neistotu, uľahčia návrat aj termokamery.

V súčasnej situácii teda využitie termokamier nepredstavuje žiadne zdržanie, do budúcna, s nárastom navrátilcov do práce, sa ráta s menším spomalením, max. do 3 sekúnd.

Zodpovednosť každého z nás

Vzhľadom na GDPR nie sú termokamery prepojené na prístupový systém a ich údaje nie sú nikam nahrávané.

Tým pádom nemôžeme zamestnancom prikázať povinné snímanie termokamerami, avšak veríme, že každý z kolegov je zodpovedný a využije možnosť snímania teploty nielen pre svoje vlastné ubezpečenie sa, ale aj v rámci ohľaduplnosti ku kolegom a firme.”

V prípade namerania zvýšenej teploty bude osoba upozornená a jej vstup do firemných priestorov nebude možný.

Okrem teploty kamery skúmajú aj to, či má snímaná osoba na tvári rúško. Ak nie, vyzve ho k zakrytiu. Fungovanie vo firme si totiž vyžaduje v rámci hygienických opatrení pravidelnú dezinfekciu a nosenie rúšok v spoločných firemných priestoroch.

Inštalácia a využívanie termokamier je spôsobom, akým chce T-Systems Slovakia bezpečne uľahčiť návrat svojich zamestnancov z home office. Samozrejme, stále je všetka zodpovednosť na ľuďoch a ich ohľaduplnom správaní, ktoré na Slovensku zmiernilo aj predpokladaný priebeh prvej vlny pandémie.

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 2