EAST MAG
slovencina

Slovenčina – jeden z najťažších jazykov. Ako ju ovládate?

Aký máte vzťah k svojmu rodnému jazyku? Možno pozitívny, možno vlažný, s príchodom sociálnych sietí sa čoraz menej venujeme diakritike… Slovenský jazyk patrí medzi najťažšie jazyky sveta. Ako je na tom vaša slovenčina?

Pripravili sme si pre vás kvíz, ktorý prepája vedomosti o slovenskom jazyku ako takom (v zmysle historických súvislostí), ale aj v nadväznosti na uzákonené pravidlá slovenského jazyka. Otestujte sa:

V ktorom roku bola uzákonená súčasná podoba slovenského jazyka, za ktorou stál Ľudovít Štúr a kolektív?

Correct! Wrong!

Z akého nárečia vychádzal Štúr pri uzákonení slovenčiny?

Correct! Wrong!

Kto uzákonil v slovenskom jazyku ypsilon?

Correct! Wrong!

Ako sa správne označuje lekársky špecialista na alergie?

Zdroj: Pixabay

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Je české slovo kľud uzákonené v spisovnej slovenčine?

Correct! Wrong!

Aj keď to možno mnohých prekvapilo, Súčasný slovník slovenského jazyka, konkrétne zväzok H - L uzákoňuje tento bohemizmus, aj keď pri verejnej komunikácii ponúka stále zaužívanú slovenskú verziu - pokoj.

Ak chceme vyjadriť fakt, že deti ostali doma osamelé, správne použijeme zámeno:

deti giphy
Correct! Wrong!

Samé deti použijeme v prípade, ak chcete vyjadriť množstvo detí: Všade okolo šaša boli samé deti.

Ak má niekto preferovaný vzor či druh, má svoj:

Correct! Wrong!

Vyberte vhodný tvar prídavného mena: Psy sú

psy giphy
Correct! Wrong!

Ktorá z možností je antonymom slova veľa?

Correct! Wrong!

Ktorá alternatíva je správna?

Correct! Wrong!

Kedy píšeme vás/vám s veľkým V?

pozdrav giphy
Correct! Wrong!

Odlišujete písanie privlastňovacích zámen - svojim/svojím - správne?

Correct! Wrong!

Ako sa správne píšu násobné číslovky?

Correct! Wrong!

Ak by ste vetu Zájdi za dom chceli skrátiť, ako by ste to urobili?

dom
Correct! Wrong!

Aký je cukor?

Correct! Wrong!

slovenčina
Ty si asi skutočný grammar nazi!
Čo-to vieš a teda, hanbu si až takú veľkú neurobíš.
No, možno ti ide lepšie cudzí jazyk...

Tak čo, ako ste dopadli?

Slovenský jazyk má svoje úskalia – svoje o tom vie asi každý z nás. Ak zvládame i/y ľavou-zadnou, môžeme mať problém s čiarkami, prípadne s vykaním… priestoru pre chybičky je až-až.

Vy by ste rád…

A čo sa týka toho vykania, viete, ako správne naň?

Základom je to, že osobe, ktorej vykáte, hovoríte v množnom čísle. Teda nie: Mohol by ste… ?, ale Mohli by ste.. ? Rovnako sa často, aj keď oslovujete osobu, ktorej vykáte, v množnom čísle, mylne používa množné číslo v rámci prídavných mien: Cítite sa unavený? Je správna podoba vykania jednej osobe, nie Cítite sa unavení?

Téma veľkéh V pri oslovovaní Vás/Vám je stále večná a aktuálna aj vďaka sociálnym sieťam. V kvíze ste mali možnosť overiť si svoje znalosti. K tomu sa pre každý prípad oplatí zdôrazniť, že áno, veľké písmeno V pri zámenách ako Váš/Vám sa hodí pri súkromnych a priamych konverzáciách – pri mailovej komunikácii s jednou osobou, ktorú nepoznáte. Ak náhodou píšete status, či už na svojom profile, alebo na stránke nejakej firmy, je vcelku zbytočné písať text postu s veľkým písmenom v prípade oslovovania.

Slovenčina je náš rodný jazyk, aj keď asi nikdy nebude svetový. Chuť kvízovať vás neprešla? Pozrite sa do našej rubriky Kvízy.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár