EAST MAG
business model

5 dôvodov, prečo startup potrebuje podnikateľský plán

Prísť s nápadom, ktorý má potenciál vyrásť v prosperujúcu spoločnosť, je snom asi každého inovátora. Priestor pre zlepšenie kvality života je všade, v rôznych oblastiach každodenného života aj v špecializovaných sférach. Nápad však často nestačí, pretože zrealizovať ho vie byť náročné. Pomôcť vie aj podnikateľský plán.

Ide o dokument, ktorý mapuje firmu či startup už od jeho vzniku a zameriava sa na všetky aspekty podnikania. Ako konkrétne pomáha, si priblížime v 5 bodoch. 

1. Jasne stanovené ciele

Sú základom pre akúkoľvek činnosť, či už je to podnikanie, alebo dobrovoľnícka činnosť. Aby sme vedeli analyzovať to, či naša práca má zmysel, musíme poznať cieľ – čiastkový či finálny, ku ktorému sa chceme dopracovať. Bez jasne stanovených cieľov – napríklad ochrana produktu, uvedenie produktu na trh, spustenie online marketingových aktivít – si veľmi ťažko zadefinujete, čo vlastne máte robiť. 

2. Spísané činnosti

Všetko, čo musíte urobiť, aby ste dospeli k svojim zadefinovaným cieľom. Ide o menšie aj komplexné aktivity, vďaka ktorým sa váš biznis stane realitou. Podnikateľský plán vám ponúka prehľadne spísanie aktivít, ktoré potrebujete vykonať a pri ktorých budete vždy vedieť, na čom ste.  

3. Držať sa plánu

Toto je veľké pozitívum podnikateľského plánu. „Zo skúseností viem, že nápad nestačí. Veľa mladých ľudí má dobré nápady a chcú sa niekam posunúť. Ak majú plán a prípadne sa sem-tam naň aj pozrú, tak ich plán drží, aby niekam neodbiehali a držali sa daného smeru. Je veľmi jednoduché ísť robiť niečo iné pre neočakávaný problém. Ale ak sa pozriem na biznis plán, zistím, že to potrebujem vyriešiť a nie ísť robiť niečo iné. Biznis plán dáva cestu, kam idem a čo mám urobiť,” hodnotí Ľuboš Kolesár, podnikateľ a kouč startupov.  

4. Rozdelenie úloh

Kto má čo robiť a kto za čo zodpovedá je častým kameňom úrazu v malých aj vo veľkých tímoch. Vďaka rozdeleným aktivitám a popísaným cieľom si môže tím rozdeliť transparentne úlohy a sledovať svoj progres. 

5. Poznanie vlastného produktu

To, že tento dôvod je posledný, neznamená, že je najmenej dôležitý, práve naopak. Len tím ľudí, ktorý pozná svoj produkt – silné aj slabé stránky, pridanú hodnotu a možnosti využitia, s ním vie ďalej pracovať a rozvíjať ho. 

Vo všeobecnosti je biznis plán pre podnik bytostne dôležitý, pretože núti kompetentných zodpovedať na otázky, ktoré by si ináč nezodpovedali. Začínajúci podnikatelia ho zväčša vnímajú ako dokument pre banky, študenti ho vnímajú ako nútenú povinnosť, ale nie je to tak. Nám pomohol biznis plán jasne špecifikovať víziu, misiu a ciele celého podnikania. Jasne sme si vymedzili, čo chceme dosiahnuť a ktorým smerom sa chceme uberať. Zároveň bude pre nás bytostne dôležitý v čase, keď budeme žiadať o investície, pretože práve tam sa takýto biznis plán bude vyžadovať, pričom jeho najdôležitejšia časť bude práve finančné plánovanie,” hodnotí podnikateľský plán Vladislav Sochanič, výkonný riaditeľ startupu Humidef, ktorý sa nachádza v Inkubátore TUKE v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM. 

business model

Jednoducho a stručne na jednom papieri

Jeden z najpoužívanejších modelov na vytvorenie obchodného modelu je Business Model Canvas, ktorý je stručný, výstižný a zameriava sa na to podstatné. Tento koncept vie jednoducho a efektívne utriediť myšlienky a nápady prehľadne, do tzv. slotov na jednej strane. Zameriava sa najmä na na vyjadrenie toho, ako firma zarába. Business Model Canvas sa využíva aj na pôde Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, kde startupom pri ich realizácii a raste pomáhajú dvomi úrovňami – akceleračným programom v Startup centre a inkubačným pobytom. 

Cieľom je, aby si startup business model canvas osvojil počas prvých 6 mesiacoch. Sú v ňom rozpísané zákaznícke segmenty, vzťah so zákazníkmi, distribučné kanály, pridaná hodnota, kľúčové aktivity, kľúčoví partneri, kľúčové zdroje, náklady a príjmy,” približuje Ľuboš Kolesár, kouč startupov. 

Univerzitný vedecký park ponúka ľuďom s nápadom, ktorý má potenciál, možnosť zúčastniť sa súťaže inovatívnych nápadov a vyhrať 6-mesačný akceleračný program v Startup centre TUKE, počas ktorého si osvoja business model canvas. Poslaním vedeckého parku je vytvárať priestor pre vedu a výskum, možnosti pre rýchlejšie a flexibilnejšie reakcie na nové výzvy aplikovanej vedy a výskumu a podporovať vznik a rozvoj malých a stredných firiem prostredníctvom svojho programu akcelerácie podnikania,” vysvetľuje František Jakab, riaditeľ vedeckého parku.

technicom

Pomoc pre startupy

Ľudia z Technicomu boli nápomocní môjmu spoločníkovi Lukášovi Petruňovi (CTO), ktorý s myšlienkou na Hulmidef prišiel a vyhral s ním pobyt do Startup centra TUKE a následne aj do Inkubátora TUKE. Po mojom vstupe do startupu som načrtol pevnú štruktúru dokumentu – náš biznis plán má jasne stanovenú formu – od popisu nášho startupu, cez marketing, až po finančné analýzy, pričom na každej jednej z týchto častí sa podieľa a bude podieľať vybraný člen tímu. Takto priebežne pracujeme stále, pretože už sme párkrát menili naše plány sna základe jedného e-mailu či telefonátu. Prepracovali sme napríklad našu distribučnú politiku, čo ovplyvnilo aj analýzy v podnikateľskom pláne, ktoré sa museli nanovo prepracovať. Na biznis pláne teda musíme stále pracovať – trh je dynamický, ,živý‘ a podniky, ktoré sa rýchlym zmenám nevedia prispôsobiť, sú predurčené na zánik,” hodnotí Vladislav Sochanič. 

Ak hľadáte komplexnú podporu vášho nápadu, sledujte stránky Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, ktorý 2-krát ročne organizuje súťaž inovatívnych nápadov a pravidelne organizuje aj prednášky na rôzne témy z podnikania, napríklad aj na to, ako si vytvoriť svoj vlastný biznis plán

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár