EAST MAG
valt

Projekt VALT

Začiatkom školského roka 2020/2021 sa SPŠE v Prešove zapojila do projektu Visual aids to make learning/teaching easier, skrátene VALT, v rámci programu Erasmus+.

VALT na výrobu edukačných videí

Projekt je zameraný na výrobu edukačných videí, ktoré by mali pomôcť žiakom lepšie pochopiť základy elektrotechniky, elektroniky, fyziky, IT technológií a CNC strojov. Všetky vyrobené videá a iné materiály budú zverejnené na stránke projektu a budú k dispozícii širokej verejnosti.

V súčasnosti, kedy v mnohých krajinách prebieha vyučovanie dištančnou formou, môžu edukačné videá čiastočne nahradiť výklad učiteľa, alebo aspoň spestriť dištančné vzdelávanie. Na projekte participujeme so SPŠE a VOŠ Pardubice (ČR) a tiež so školami zo Švédska, Bulharska, Francúzska a Grécka.

valt

Stretnutia v online priestore

Prvé projektové stretnutie a s tým súvisiace školiace aktivity mali prebehnúť v novembri 2020 na Slovensku. Vzhľadom na momentálnu situáciu, v súvislosti s pandémiou COVID-19, sa stretnutie na Slovensku a ostatné mobility presúvajú na neskôr, až keď to situácia dovolí. Aj napriek nepriaznivej situácii začali na projekte pracovať žiaci II.C a I.B a pripravili svoje prvé edukačné video o vzniku elektrickej energie.

V novembri prebiehali v online priestore projektové stretnutia vo forme videokonferencií. Zatiaľ sa zahraničné tímy navzájom predstavili, prezentovali svoju krajinu, svoje mesto a školu.

valt

Pevne veríme, že sa koncom tohto školského roka, prípadne začiatkom ďalšieho šk. roka, podarí zrealizovať plánované mobility do zahraničia a s tým súvisiace školenia a iné projektové aktivity.

Autor: Jozef Macej

Ako na video reklamu si môžete prečítať v našom magazíne v sekcii Marketing.

SPŠE v Prešove

Vznik Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove podnietil rozvíjajúci sa elektrotechnický priemysel na východnom Slovensku a potreby odborníkov v tejto oblasti pre závod Křižík, ktorý vznikol roku 1947 v Prešove a začal vyrábať jednofázové, neskôr trojfázové elektromery. Škola sa zapísala do histórie 1.9.1952 pod názvom Vyššia priemyselná škola elektrotechnická.
V súčasnosti ponúkame tieto odbory: elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické a informatické služby v elektrotechnike. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa v roku 2013 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia v rámci Slovenska a v roku 2014 sa umiestnila na druhom mieste. Môžeme byť hrdí na vyše osem tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobre uplatnenie v praxi.

Pridajte komentár