EAST MAG
ehmk presov

Prešov zaslal prihlášku na titul Európske hlavné mesto kultúry

Prešov má za sebou významný krok v rámci kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Projektovému tímu sa podarilo úspešne dokončiť a odovzdať takzvaný Bid Book. Reštart kultúry v Prešove však stále pokračuje.

Z periférie do Európy

Mesto Prešov na základe Výzvy na prihlasovanie sa do akcie Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026 zaslalo svoju prihlášku v podobe Bid Booku, teda projektovej dokumentácie na Ministerstvo kultúry SR. Takzvaný Bid Book má názov Z periférie do Európy a zahŕňa podrobnú víziu, s ktorou sa Prešov uchádza o tento prestížny titul. Projektová dokumentácia je vyhotovená v tlačenej aj v elektronickej verzii.

Vypracovanie a odovzdanie Bid Booku je dôležitý krok na ceste kandidatúry mesta Prešov na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Verím, že komisiu prešovský projekt zaujme a postúpime do druhého kola, kde sa pobijeme o titul s najlepšími mestami,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

„Bidbook sa skladá zo šiestich okruhov, ktoré sú poprepájané tromi nosnými témami. Jeho základom je koncepcia, kde vysvetľujeme myšlienku nášho projektu, s ktorou sa uchádzame o titul EHMK 2026. V rámci jednotlivých okruhov je zahrnutá dlhodobá stratégia, v ktorej popisujeme udržateľnosť projektu s myšlienkou periférie. Viac nie je možné v tejto fáze verejnosti prezradiť, nakoľko získanie titulu je súťažou projektových nápadov,“ uviedol Matúš Binc, autor projektu.

Prezentovanie vo februári 2021

60-stranová prihláška vychádza z výrazného kultúrneho programu so silným európskym rozmerom. Užší projektový tím odprezentuje Bid Book vo februári 2021 pred Európskou komisiou v Bratislave a v prípade úspechu mesto postúpi do druhého kola výberu. Finálny víťaz, ktorý bude hostiť titul EHMK na rok 2026, bude známy v decembri 2021.

ehmk presov

Do projektu sa zapojilo vyše sto kreatívnych ľudí, expertov na dôležité témy kultúrno-spoločenského života z radov projektových manažérov, urbanistov, divadelníkov, hudobníkov, environmentalistov, literátov, filmárov, grafikov, architektov, odborníkov na cestovný ruch, marginalizované skupiny čí národnostné menšiny, ktorí vykreovali nápady a vízie kandidatúry mesta Prešov na titul EHMK 2026.

„Aj keď sme prvú časť kandidatúry odovzdali, je to len začiatok transformácie mesta v oblasti kultúry. Momentálne pracujeme na konkrétnych krokoch zmeny, aby naše myšlienky neostali na papieri, ale pretavili sa do výstupov v oblasti kultúrno- kreatívneho priemyslu,“ uzavrel Binc.

Viac sa môžete dozvedieť aj na stránke kandidatúry.  

tlačová správa

Pridajte komentár