fbpx
EAST MAG
globallogic slovakia vzdelavanie

Korporátne vzdelávanie a tréningový program

Ako vyzerá korporátne vzdelávanie a tréningový program? Na túto otázku sa pozrel Senior Specialist z oddelenie Learning & Development v spoločnosti GlobalLogic Slovakia Dalibor. Načrtol zmenu a smer, ku ktorému sa vzdelávanie uberá a zhodnotil dôležitosť rozvoja zamestnancov v korporáte. Od technických tréningov a kurzov anglického jazyka prechádzame k strategickému riadeniu rozvoja a vzdelávania v spoločnosti.

Learning & Development prechádza transformáciou

V dnešnom období prechádzajú špecialisti ako aj celé oddelenia Learning & Development (L&D) transformáciou. Preberajú na seba viac zodpovednosti a dostávajú sa do nových rolí, nad rámec zaužívaného procesu. Ide najmä o participáciu na samotnom biznise ako aj o navrhovanie riešení, v snahe byť čo najviac v spojení s oblasťou, v ktorej spoločnosť pôsobí a zostať zároveň v spojení so zákazníkom. L&D špecialistom to umožňuje podieľať sa na strategickom riadení, rozvoji spoločnosti a získaní konkurenčnej výhody.  Ide o značný progres, keď to porovnáme s minulosťou, kde to bolo najmä o realizácii vzdelávacích aktivít na základe požiadaviek rôznych stakeholderov v rámci spoločnosti. 

Na meniaci sa trh a špeciálne IT sektor prichádzajú zamestnanci, ktorí si uvedomujú svoju hodnotu na trhu práce. Od spoločnosti požadujú, aby spĺňala ich požiadavky na technický aj osobnostný rozvoj. Vhodným a cieleným rozvojom zamestnancov sa nezvyšujú len ich tech&soft zručnosti, ale aj ich pracovná angažovanosť. Je to teda neustály proces učenia sa a vytvárania klímy v spoločnosti, ktorá podporuje tento prístup.

Do popredia sa dostávajú soft skills

Technické vzdelávanie bude mať vždy svoje dôležité miesto v IT spoločnosti, no čím ďalej, tým viac sa do pozornosti dostávajú soft skills témy. Ide najmä o témy leadership, komunikačné a prezentačné zručnosti, a iné. Štandardom sa stáva pokryť technické tréningy internými trénermi, čo umožňuje realizovať tréningy dlhodobejšie a obsah čo najviac prispôsobiť skupine.

Budovanie komunity trénerov sa osvedčuje ako dobrý postup, samozrejme, za pomoci programov ako train the trainer. Tým, že tréneri odovzdávajú svoje skúsenosti ďalej prostredníctvom tréningov, sa aj sami v danej technológií zdokonaľujú. Držia s ňou krok a stávajú sa technologickými lídrami v danej oblasti. Má to aj ďalšiu pridanú hodnotu a to rozvoj komunikačných zručností, či prispôsobenie komunikácie skupine.

Tréniny v online prostredí

Benefit vidíme aj v čase pandémie COVID-19, kde väčšina z nás pracuje z domu.Korporátne vzdelávanie a tréningy sa preniesli do online prostredia. V praxi to znamená, že sme ich rozdelili do menších blokov.

globallogic slovakia

Dlhšie tréningy sa rozdeľujú na menšie časti s využitím domácich zadaní, prípadne za pomoci e-learningových platforiem. Pri špecifických témach prebieha zdieľanie vedomostí a skúseností medzi kolegami zo zahraničia. Prípadne využívame externé vzdelávacie spoločnosti.

Interný mentoring

Zaujímavou formou vzájomného rozvoja je aj podpora interných mentorov, ktorí vedú študenta k rozvoju vo vytýčených oblastiach. Forma mentoringu je zaujímavá aj z hľadiska budovania nástupníctva, kde mentor má možnosť viesť študenta a vyskúšať si líderstvo v praxi. Z viacerých mentorov sú dnes úspešní team-leads. 

Tréningy v technickej oblasti sú výborným spôsobom, ako sa oboznámiť s danou technológiou. Čo však prináša ešte vyššiu pridanú hodnotu a umocňuje poznatky nadobudnuté v technologickom rozvoji, je aplikovanie naučeného do praxe. Teda on the job learning. Prípadne dať priestor na testovanie poznatkov na demo projektoch. Druhá spomenutá možnosť dáva ľuďom priestor testovať a skúšať nové veci v bezpečnom prostredí pod vedením technologického lídra. Z týchto aktivít zvyčajne vznikajú demo projekty, ktoré sú neskôr aplikované aj do komerčnej sféry a predstavujú tak novinky pre zákazníka.

Priority zamestnanca

Mzda zamestnanca patrí medzi priority, ale rovnako dôležité sa začína javiť príjemné pracovné prostredie, dostatok informácií o dianí vo firme, alebo vnímavý a empatický nadriadený. Uvedomujúc si tento trend sa zavádza program nástupníctva nových team-leads. Ide o program rozvoja jednak po soft skills stránke, ako aj procesnej. Rovnako dôležité ako nástupníctvo je aj vzdelávanie súčasných lídrov v témach leadershipu, ako aj v procesných témach. 

Vysokú pridanú hodnotu, keď nie najvyššiu, vidíme pri diskusiách lídrov. Zriadili sme preto priestor, kde majú možnosť diskutovať o témach, problémoch, ktoré ich ako lídrov zaujímajú, trápia. Je to výborná platforma na zdieľanie skúsenosti a obohatenie ostatných kolegov. Vedľajší efekt je tiež budovanie lead tímu a povedomie o spoločnosti.

Výzvy pre korporátne vzdelávanie a tréningový program

Výzvou pre L&D v nasledujúcom období bude určite meranie angažovanosti a dopadu vzdelávania na praktické využitie. Najmä téma soft skills a leadership nie je niečo, čo vyrieši jednorazový tréning. Na skutočný rozvoj je potrebné sa témam podrobne venovať, rozoberať ich a aplikovať do praxe a to určitý čas trvá. 

Doba nás tlačí byť ešte viac agilný a dodávať tréningy čo najrýchlejšie a s čo najvyšším impaktom na rozvoj jednotlivca, resp. tímu. Preto je dôležité byť ešte viac v kontakte so stakeholdermi a nestratiť kontakt s biznisom. Zvyšujúci tlak na čo najvyššiu kastomizáciu obsahu vzdelávania a čo najviac individuálny prístup bude nútiť spoločnosti k analýze dát zo školení. Snahou bude obsah školenia prispôsobiť čo najviac jednotlivcovi. 

V závere len dodám, že snahou nás L&D špecialistov je vybudovať čo najpriaznivejšie prostredie pre vzdelávanie a rozvoj vo firmách. Tak si v tom držme palce!

Prečítajte si rozhovor s členom dizajn tímu GlobalLogic Slovakia Petrom Leškom, ktorý spoluzakladal UX komunitu v Košiciach. UX vie podľa neho zlepšiť produkt aj zvýšiť predaje.


Pôvodný článok v anglickom jazyku nájdete zverejnený v časopise Connection, ktorý vydáva AmCham Slovakia.

GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic, líder v oblasti digitálneho inžinierstva a súčasť a Hitachi Group Company, pomáha zákazníkom na celom svete navrhovať a prinášať inovatívne produkty, platformy a najnovšie digitálne vymoženosti. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pôsobí aj v Banskej Bystrici a v Žiline.

komentáre 4