fbpx
EAST MAG
spse presov zenit

Úspech SPŠE Prešov na celoštátnom kole súťaže ZENIT v programovaní

ZENIT v programovaní je súťaž spájajúca „zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvorivosť“, so zameraním na programovanie, web development a grafický dizajn. Je určená žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií s cieľom podporiť a vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať ich tvorivé kompetencie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Zapojila sa do nej aj SPŠE Prešov.

Tento rok sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu celoštátne kolo súťaže konalo dištančne v dňoch 8. 3. až 10. 3. 2021.

Súťažiaci za SPŠE Prešov

V kategórii Grafický dizajnér reprezentovala SPŠ elektrotechnickú Prešov Daniela Chovancová (IV.F), ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Podľa zadania pracovala na navrhnutí vizuálu marketingovej kampane v podobe príspevkov na sociálnych sieťach, bannera, brožúry a plagátu. Porotu pozitívne zaujal navrhnutý štýl vytvorený na základe správnej analýzy klienta zo zadania, ktorý bol vizuálne prepojený pri každej forme. Pri hodnotení sa kládol dôraz aj na technické požiadavky výstupov a používané technológie.

V kategórii Web developer školu reprezentoval Jakub Bednár (IV.SA), ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Podľa zadania pracoval na vytvorení webovej stránky so zobrazením informácií a prihlasovaním pre používateľov, zároveň aj administrátorským rozhraním pre správu obsahu. Hodnotenie bolo zamerané na správne používanie technológií webovej stránky a údajov v databáze.

Ako dlho sa venuješ kategórii, v ktorej si školu reprezentoval?

D.CH.: Už od detstva som sa venovala kresleniu a tvorivej činnosti. Mojím snom bolo stať sa web dizajnérkou. V tom mi výrazne pomohla škola, už v prvom ročníku som sa oboznámila so základmi tvorby webových aplikácií. Zapájala som sa aj do rôznych aktivít v rámci školského občianskeho združenia IMPULZ, kde som navrhovala svoje prvé plagáty. Následne som tieto zručnosti spojila a dnes sa profesionálne venujem dizajnu a web developmentu pre množstvo klientov a spolupracujem aj s viacerými marketingovými agentúrami.

J.B.: S tvorbou webových stránok som sa prvýkrát stretol v prvom ročníku na tejto škole. Vo finále teda môžem skonštatovať, že to už sú nejaké tri až štyri roky.

Ako si vnímal/a zadania na celoškolskom kole súťaže ZENIT?

D.CH.: Zadanie tohto ročníka bolo môjmu srdcu veľmi blízke, keďže sa jednalo o vytvorenie vizuálu marketingovej kampane značky oblečenia s dôrazom na lokálnu a ekologickú výrobu. Pri zadaní som teda mohla uplatniť moje poznatky z oblasti marketingu. Zadanie bolo zamerané na správnu analýzu – výber jemných pastelových farieb, minimalistický štýl, správne kombinovanie fotografií a hlavne technické nastavenia a optimalizácie súborov.

J.B.: Ako prvé som si všimol to, že sme mali asi dvakrát viac času. Zadanie však bolo komplexnejšie, bolo potrebné naprogramovať viac vecí ako na školskom či krajskom kole. Niekedy sa mi zadanie zdalo trochu nedokončené a informácie ohľadom zadania sme dostávali až počas súťaže. Každopádne, bral som to ako výzvu, pretože za tých osem hodín sa to všetko stihnúť nedalo.

Bližšie popíš proces práce na tvojom zadaní. Čo ti pri riešení robilo najväčší problém?

D.CH.: Na začiatku je veľmi dôležité podrobne si prečítať špecifikáciu značky, z ktorej som vyhodnotila, aký štýl vizuálu bude správne dopĺňať ich zameranie a hodnoty. Potom nasledovala práca na špecifických úlohách – banner, plagát, brožúra a príspevky na sociálne siete, kde máme striktne vymedzené, aké programy, fotografie a fonty môžeme používať. Pre mňa bolo určite najťažšie splniť všetky technické parametre, ktoré sa zameriavajú na tlač výstupov. Konkurencia bola veľmi vysoká a väčšina súťažiacich mala v tomto znalosti z ich štúdia polygrafie. Čas bol veľmi obmedzený a stresujúci, no v tomto kole som si konečne našla čas aj na „poupratovanie“ v logickej skladbe delenia vrstiev.

J.B.: Súťaž bola rozdelená na dva dni. Prvý deň sme sa venovali statickej časti stránky, čo je vlastne to, ako to vyzerá a ako sa to správa z pohľadu užívateľa. Druhý deň sme pracovali na dynamickej časti, ktorá sa skladala z tvorby databázy, prihlásenia, registrácie, administrácie a práce s dátami. Najväčším problémom pre mňa bolo to, že som nevedel, ako boli jednotlivé časti zadania ohodnotené, a tak som nevedel, čomu sa mám najviac venovať a mať to ako prioritu. Taktiež som veľa času strávil plnením častí zadania, ktoré neboli až tak veľmi podstatné.

zenit web

Akú skúsenosť ti priniesla účasť na tejto súťaži?

D.CH.: Na tejto súťaži som sa zúčastnila po tretíkrát a vždy si z nej odnesiem veľké množstvo nových zručností a nápadov. Zlepšujem sa hlavne v technických nastaveniach súborov a objavovaní funkcií grafických programov.

J.B.: Okrem červených vyschnutých očí a bolesti chrbta som mal veľmi dobrý pocit po tom, ako som na druhý deň projekt odovzdal. Bol som celkom prekvapený z toho, koľko som toho za tých osem hodín reálne stihol. Rozhodne som sa zároveň aj niečo nové naučil a som rád za túto skúsenosť.

Čo by si odporučil/a menej skúseným záujemcom o programovanie? Ako a čím by mohli začať?

D.CH.: Moje motto je „Nebojte sa skočiť do vody, aj keď neviete plávať“, čo by som určite preniesla aj na túto súťaž. Nebojte sa toho, aj keď neviete najlepšie navrhovať dizajn alebo programovať. Ja sama som si pri mojej prvej účasti päť minúť pred začiatkom súťaže nainštalovala nový grafický program a podarilo sa mi v ňom nakresliť logo. Určite by som všetkým odporučila zúčastniť sa tejto súťaže a aj ďalších. Keby som mohla vrátiť čas a prekonať strach, tak sa určite prihlásim aj v prvom ročníku. Začať môžete kedykoľvek pomocou bezplatných online nástrojov, pomocou ktorých si môžete navrhnúť svoj prvý plagát alebo aj naprogramovať hru, stačí len chcieť a nebáť sa.

J.B.: Ja osobne by som im odporučil nevzdávať to hneď na začiatku, pretože z vlastnej skúsenosti viem, aké je to náročné pre niekoho, kto začína. V programovaní je toho veľmi veľa, čomu musí človek porozumieť a naučiť sa. Na začiatok by som odporučil vymyslieť si nejaký jednoduchší projekt, ktorý by im pomohol aj pri ich každodennom živote, pretože keď si to vymyslia oni sami, tak budú mať aj väčšiu motiváciu programovať a zdokonaľovať sa. Ako som už spomínal, rozhodne by to nemali vzdávať pri prvom probléme, ktorý nastane. Programovanie nie je niečo, čo sa naučíte za mesiac alebo dva. Je to niečo, čo sa každým dňom vyvíja, a preto sa pri tom dokážeme každý deň naučiť niečo nové.

Súťažiacim SPŠE Prešov gratulujeme k dosiahnutým úspechom.

autori článku zo SPŠE Prešov: Ing. Gabriela Mitrová, Mgr. Lukáš Zgola

Prečítajte si ďalšie články zo sekcie Vzdelávanie.

Pridajte komentár