EAST MAG
diverzita

Anketa: diverzita v IT firmách

Marec je – aj pre Medzinárodný deň žien – mesiacom, kedy sa kladie téma diverzity a inklúzie do popredia viac ako inokedy. V magazíne sme preto oslovili členov klastra Košice IT Valley a opýtali sme sa ich, ako vyzerá diverzita v ich spoločnosti.

Marek Antoňák, konateľ AfB Slovakia s.r.o.

afb slovakia marek antonak

Nakoľko sme sociálnym podnikom zamestnávajúcim ľudí so zdravotným znevýhodnením, diverzita a inklúzia je v našej spoločnosti samozrejmou súčasťou. IT sektor je dosť špecifická oblasť, ale zatiaľ sa nám prirodzene darí zamestnávať ľudí rôzneho veku, pohlavia, ako aj zdravotných obmedzení.

REKLAMA

Zamestnávame 78 % mužov a 22 % žien (tu je vidno, že IT sektor viac zaujíma mužov než ženy), vekové rozpätie zamestnancov je od 22 do 60 rokov. Zo 14 zamestnancov má 11 zdravotné znevýhodnenie rôzneho druhu (psychické, pohybové, nádorové ochorenia, skleróza multiplex, diabetes a ďalšie).

Zuzana Lučanská, HR manažérka, Unique People

unique people

Spoločnosť Unique People pri výbere ľudí do tímu nepozerá na vek, pohlavie, národnosť ani na hendikep. Pozeráme sa hlavne na skúsenosti, zručnosti a to, či potenciálny zamestnanec zapadne do partie. To znamená, že má drive, vie rozmýšať „out of box”, podporuje tím a posúva sa vpred. Hľadáme predovšetkým ľudí, ktorí sú v súlade s našou „can do” filozofiou a hľadajú cestu ako sa „to dá” a nie výhovorky, prečo sa „to nedá”. V Unique People máme ľudí rôznych národností, z rôznych krajín a rôznou úrovňou vzdelania a presvedčenia. Máme, samozrejme, aj rôzne názory, no keď nastane akákoľvek situácia, sme jeden tím a nepozráme na naše odlišnosti – pohlavie, farbu pleti, vek ani krajinu pôvodu.

Lenka Zajacová, Ambasádorka Diversity of Employees, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

lenka zajacova, deutsche telekom it solutions slovakia diverzita

Deutsche Telekom podporuje diverzitu zamestnancov, príkladom je aj aktuálna globálna iniciatíva Diversity March. V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia máme pracovnú skupinu, ktorá sa snaží diverzitu zviditeľňovať a približovať prínosy diverzity zamestnancov a diverzity tímov, ale aj identifikovať kroky pre potrebnú inklúziu. Okrem komunikačných aktivít v podobe článkov, podcastov a videí organizujeme Diversity Talks, ktoré sú priestorom na otvorenú diskusiu, ako zlepšiť naše pracovné prostredie, ale aj predstavenie inšpiratívnych ľudí.

V rámci zastúpenia mužov a žien sme nad slovenským priemerom s takmer 31 % žien z 4025 aktívnych zamestnancov, 25 % manažérskych pozícií zastávajú ženy. Väčšina zamestnancov je vo veku 30-39 rokov (55%), vo veku 18-29 rokov je 25% a 20% predstavujú zamestnanci nad 40 rokov. V zastúpení národností prevažuje s 96,2% slovenská národnosť, 1,61% maďarská a 87 kolegov pochádza z 26 iných krajín.  Napĺňanie cieľov ohľadom diverzity je komplexnejšia a dlhodobá aktivita, avšak Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je v mnohých ohľadoch pozitívnym príkladom v IT priemysle.

Monika Micanová, People Partner, bart.sk

monika micanova bart diverzita

U nás v bart.sk podporujeme diverzitu, či už vo forme inej národnosti, zdravotného hendikepu, rodu alebo veku. Samozrejme, pri prijímaní nových ľudí berieme ohľad aj na to, do ktorého tímu sa ich potenciál hodí najlepšie. Príležitosť majú všetci, ktorí sa orientujú v IT oblasti, konajú zodpovedne, myslia komplexne a chcú držať krok s najnovšími technológiami. Aj dievčatá a ženy, keďže ich zvýšený cit pre detail a precíznosť z nich robí vhodné kandidátky. V našom tíme si našli miesto aj študentka Basia z Poľska a kolega Oleksandr z Ukrajiny.

Medzi najdôležitejšie princípy, ktorými sa riadime v spolupráci s našimi kolegyňami a kolegami, je jedinečnosť každého z nich. Spoznávame osobnosti ľudí a snažíme sa využiť ich potenciál pre projekty, ktoré by ich napĺňali nezávisle od veku alebo pohlavia. V zastúpení máme viac mužov, ale tešíme sa stále narastajúcemu počtu záujemkýň o prácu v IT.

Aktuálne tvorí našu malú-veľkú pracovnú rodinu 18 percent žien. Vekové rozätie nás všetkých je od 20 do 42 rokov, pokrývame škálu od študentov a študentiek, až po kolegov a kolegyne, ktorí s nami spoločne rástli.

Martin Folta, Service Operation Manager, NATEK

martin folta natek

Diverzita tvorí neodmysliteľnú súčasť DNA spoločnosti NATEK už od jej založenia, odhliadnuc od pohlavia, národnosti či veku. Našou úlohou je aktívne vyhľadávať a podporovať talentovaných a perspektívnych ľudí, ktorých jedinečnosť, nápaditosť a expertíza nám umožňujú vnímať IT svet a biznis z rôznych, často netradičných uhlov pohľadu.

V rámci košickej pobočky sú rady našich zamestnancov tvorené 49 % podielom žien a 51 % mužov vo vekovom rozpätí od 21 do 58 rokov, samozrejme, nechýbajú ani zahraniční či zdratovne znevýhodnení členovia tvoriaci súčasť našich tímov. Keďže NATEK pôsobí v 4 krajinách, absolútny podiel žien predstavuje 35 %. Našou ambíciou je toto číslo postupne zvyšovať, rovnako ako povedomie o atraktivite a perspektivite IT odvetvia, čoho dôkazom je aj partnerstvo a mentoring na európskom summite Women in Tech Summit 2020.

Diverzita je témou Aj Ty v IT a ich prieskumu Rodová inklúzia a diverzita v slovenských firmách. Prečítajte si aj článok Prečo je dobré mať ženy v IT firme alebo o aktivite Girl´s Day, ktorá dievčatám ukazuje IT v praxi.

komentár: 1