EAST MAG
diverzita

Ako vyzerá inklúzia v slovenských firmách?

Občianske združenie Aj Ty v IT v spolupráci s organizáciou BE-ID human realizuje prieskum Rodová inklúzia a diverzita vo firmách. Jeho úlohou je zmapovať situáciu rodovej rovnosti v prostredí slovenských, ale aj českých firiem.

Diverzita zvyšuje výkon 

Téma inklúzie a diverzity sa v biznisovom prostredí otvára čoraz častejšie. Pod diverzitou si, zjednodušene, môžeme predstaviť tímy kolegov, ktorí sú diferencované – sú medzi nimi zastúpení muži, ženy, rôzne vekové kategórie, národnosti či vychádzajú z rôznych rodinných pomerov. Práve diferencovanosť ponúka širšie spektrum pohľadov na jeden problém, či biznis úlohu, a pomáha k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu výsledku. Inklúzia je koncept toho, kedy diverzifikovaných kolegov spojíte, každému poskytnete vhodné pracovné prostredie a vytvoríte podmienky pre spoločný celkový výkon.  

Diverzita vo vnútri spoločnosti zvyšuje výkon a profitabilitu. Zmiešané tímy, nielen na základe rodu, ale aj etnicity alebo kultúry pôvodu, vedia svojimi výstupmi lepšie osloviť široké spektrum zákazníkov. Ich pohľad na riešený problém či produkt totiž zahŕňa práve tú potrebnú zmes názorov a postojov, aby bol finálny výsledok prispôsobený všetkým cieľovým skupinám,” potvrdzuje Monika Kapráliková, zodpovedná za PR a marketing Aj Ty v IT.

Mapovanie diverzity v slovenských firmách

S cieľom zmapovať, ako sú na tom s diverzitou a inklúziou slovenské firmy, realizuje Aj Ty v IT a BE-ID human dotazník Rodová inklúzia a diverzita vo firmách. Do prieskumu sa môže zapojiť každý, nie je určený len pre riaditeľov a HR oddelenie. Môžete sa ho zúčastniť na tomto odkaze.

Prieskum sme sa rozhodli realizovať, pretože dosiaľ neexistujú dáta, ktoré by popisovali stav diverzity a inklúzie u slovenských zamestnávateľov. Radi by sme prostredníctvom prieskumu motivovali firmy, aby sa začali aktívne podieľať na diskusii o tejto téme na Slovensku a aby si výstupy z prieskumu vzali ako benchmark toho, ako si stoja oproti iným firmám,” priblížila Monika Kapráliková. 

Výsledky prieskumu dostanú aj zapojené spoločnosti. „Získané dáta budú anonymné, a my ich s konkrétnymi spoločnosťami, ktoré účastníčky v prieskume označia, zazdieľame. Dáta potrebujeme, aby sme mali reálny obraz situácie na Slovensku. O diverzite sa totiž veľa diskutuje, a veľa spoločností ju má zaradenú aj vo svojich cieľoch. Ťažšie je však už povedať si, čo vlastne chceme dosiahnuť a akými prostriedkami. Prieskum nám teda ukáže, kde sa naše spoločnosti nachádzajú na tejto ceste, aby si vedeli lepšie nastaviť plány na jej dosiahnutie,” dodáva na záver. 

O tom, prečo je dobré mať ženy v IT, písala pre náš magazín aj CEO Matsuko Mária Virčíková.

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1