EAST MAG
spse presov

Historický úspech SPŠ elektrotechnickej v Prešove na krajskej prehliadke SOČ

Aj v tomto školskom roku sa študenti a študentky SPŠ elektrotechnickej v Prešove zúčastnili krajskej prehliadky SOČ. Prebehla dištančnou formou prostredníctvom MS Teams dňa 26. 3. 2021. Do prehliadky postúpilo 9 prác v 6 súťažných kategóriách.

70 % úspešnosť postupujúcich prác

Nikto neveril v zrod prekvapenia na poli krajskej prehliadky SOČ, napriek tomu sa tento ročník zapísal hrubým písmom do života SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Po zverejnení výsledkovej listiny 29. 3. 2021 tabuľky rozhodli o štyroch prvých miestach a dvoch druhých miestach, čo predstavuje 70 % úspešnosť postupujúcich prác do celoštátnej prehliadky SOČ.

SPŠ elektrotechnická dominovala v kategóriách: Informatika; Elektronika, hardvér a mechatronika; Tvorba učebných a didaktických pomôcok, Ekonomika a riadenie, a v neposlednom rade Matematika, fyzika. SPŠ elektrotechnická teda patrí medzi najúspešnejšie školy v rámci kraja z pohľadu získaných medailových umiestnení.

Úspešné práce na SOČ

Edukačná platforma – keepCode

Na prvom mieste sa v kategórii Tvorba učebných a didaktických pomôcok umiestnila Daniela Chovancová (IV.F) s prácou Edukačná platforma – keepCode. Túto platformu sa Daniela rozhodla vytvoriť na základe toho, že sa už 3 roky venuje lektorovaniu a organizácii rôznych vzdelávacích podujatí. Platforma keepCode je šikovnou pomôckou na týchto akciách a zároveň je bezplatne dostupná širokej verejnosti.

Obsahom platformy sú vzdelávacie kurzy s teoretickými časťami, praktickými ukážkami, úlohami, materiálmi na stiahnutie a testom s možnosťou získania certifikátu. Prostredníctvom Online editora kódu si žiaci môžu jednoducho napísať svoj prvý kód a plniť úlohy v HTML, CSS a JS. Nástroj je určený aj pre učiteľov a slúži na jednoduché pridávanie kurzov, testov a kvízov či iných organizačných súčastí pre zabezpečenie priebehu workshopov a hackathonu. Platforma je rozšírená aj o progresívnu mobilnú aplikáciu, ktorá hravým spôsobom v podobe kvízov testuje a rozširuje vedomosti žiakov. Platforma získala vyše 750 používateľov, s priemerným hodnotením 4,56 z 5. O úspechu práce svedčia aj mnohé pozitívne hodnotenia od žiakov, ale aj iných autorov.

Daniela vypracovala aj grantový projekt pod záštitou Nadácie SPŠE Prešov v rámci iniciatívy MEET AND CODE. Platforma keepCode bola týmto spôsobom aj finančne zabezpečená, čo umožnilo oceniť súťažiacich na hackathone hodnotnými výhrami.

Platforma je určená pre všetkých, ktorí si chcú vytvoriť svoj „vlastný vesmír“ v podobe vlastnej hry, blogu, stránky a ďalšieho digitálneho obsahu. Zámerom tejto práce je vzbudiť záujem detí a mládeže o zmysluplné využitie informačných technológií na tvorivú činnosť.

Tvorba webovej aplikácie CANZA

V kategórii Informatika sa na druhom mieste umiestnila práca Miriam Stanekovej (IV.F) a Ondreja Brendzu (IV.SA) pod názvom Tvorba webovej aplikácie CANZA. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu s výnimočným designom, ktorá poskytuje takmer všetky potrebné informácie v oblasti tréningu s vlastnou váhou a činkami. Práca sa venuje aj strave a životospráve.

Výhodou je podstránka (blog), na ktorej sú zverejnené zaujímavé príspevky o cvičení a strave. Používateľ by po návšteve webu mal dostať potrebné informácie tak,  aby sa dostal v cvičení a strave na pokročilý level, bez ohľadu na to, či má alebo nemá skúsenosti v danej oblasti. Pri vývoji webovej aplikácie boli použité moderné programovacie techniky jazyka JavaScript s podporou technológií na vývoj webových stránok (HTML, JavaScript, CSS) a technológií na tvorbu designu (Adobe XD).

Faktory ovplyvňujúce ekonomické rozhodnutia

V kategórii Ekonomika a riadenie sa na prvom mieste umiestnil žiak Richard Klimko (IV.F) s prácou Faktory ovplyvňujúce ekonomické rozhodnutia. Práca je zameraná na analýzu makroekonomických ukazovateľov používaných pri hodnotení výkonnosti národného hospodárstva.

Analýzou jednotlivých ukazovateľov Richard zisťoval dlhodobý a krátkodobý vývoj hospodárstva SR, meral vplyv pandémie koronavírusu na našu krajinu a okolité štáty, snažil sa pozorovať jeho rozdiely a zistiť príčinu týchto rozdielov. Na záver sa Richard snažil nájsť jednotlivé návrhy na zlepšenie hospodárskeho vývoja, ktoré zatriedil podľa časového rozsahu a oblasti pôsobenia do jednotlivých skupín.

Práca bola napísaná s cieľom opísať makroekonomickú problematiku jednoduchým spôsobom tak, aby bola zrozumiteľná pre všetkých. Využitie tejto práce je široké a vhodné aj ako študijný materiál či prostriedok na informovanie verejnosti. Samozrejme, slúži aj na upozornenie problémov v našej spoločnosti.

Digitálne riadený oddeľovací transformátor

Ďalším úspešným riešiteľom na krajskej prehliadke SOČ je Andrej Tadeáš Bača (IV.C) ktorý v kategórií Elektronika, hardvér a mechatronika obsadil prvé miesto s prácou Digitálne riadený oddeľovací transformátor. Andrej sa pri tvorbe svojho zariadenia venoval teoretickému a praktickému návrhu digitálne riadeného regulovateľného zdroja striedavého napätia od 0 do 250V s maximálnym výkonom 2500VA. Zdroj pozostáva z výkonného toroidného transformátora a z dosiek regulácie, merania a procesora. Meranie je zabezpečené izolovaným 16 bitovým IO vyvinutým na meranie U,I,cos FI,P v presnosti 0.1%. Ovládanie je zabezpečené klávesnicou a enkóderom a všetky potrebné údaje sú zobrazené na LCD. Zdroj je digitálne riadený, je možné ho ovládať na diaľku cez USB prípadne RS232.

Pri návrhu Andrej použil vedomosti získané samoštúdiom ako rádioamatér, doplnené o vedomosti získané v školských laviciach. Samotná práca má charakter náročného technického projektu – vznikol za účelom využitia zariadenia v technickej, laboratórnej a servisnej praxi pre napájanie elektrických zariadení.

Na návrh profesionálnych dosiek plošných spojov využil program „Eagle“ a pre samotné naprogramovanie mikroprocesora ATMEL sam3x8e bolo použité prostredie Arduina IDE. Touto prácou Andrej demonštroval dôležitosť prepojenia programovania s elektronikou, ktorá sa už v dnešnej dobe bez správneho softvéru nepohne.

Dentify – moderná zubná ambulancia

Milión papierov. Hrubá kartotéka. Neprehľadný diár. Neúnosné množstvo faktúr a žiaden vizuálny zubný kríž, prostredníctvom ktorého by som pacientovi ukázal, za čo vlastne zaplatil. Vety, ktoré sprevádzajú zubných lekárov už veľmi dlho, no tým je už nadobro koniec. Práve s touto unikátnou prácou pod názvom Dentify – moderná zubná ambulancia sa predstavili študenti Patrik Mosorják, Matúš Rastislav Kuzma a Jakub Bednár (všetci IV.SA) na krajskej prehliadke SOČ. Jej prínos do stomatologickej praxe ocenila komisia prvým miestom v kategórií Informatika.

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá pomôže tieto problémy vyriešiť ľavou-zadnou a dovolí zubným lekárom, ich asistentom, ale aj veľkým zubným klinikám prinavrátiť pozornosť späť k pacientom. Veselý pacient s úsmevom na tvári, ktorý svoj zubný kríž uvidí kedykoľvek a kdekoľvek, ale aj šťastný lekár, ktorý získa prehľadnú kartotéku, prepracovaný zubný kríž, rýchle vyhľadávanie, objednávkový systém plný rôznych šikovných riešení a dokonca bude mať aj prehľad nad celou svojou ambulanciou? To znie fajn, to je predsa Dentify.

Kalkulačka obsahov a objemov telies

Unikátnym úspechom je druhé miesto v kategórií Matematika, fyzika, ktorý dosiahol René Dávid Lesník (IV.SA) s prácou Kalkulačka obsahov a objemov telies.

Cieľom jeho práce bolo vytvoriť funkčnú počítačovú aplikáciu pre študentov a učiteľov, ktorú využijú pri výučbe matematiky. Používatelia tejto aplikácie môžu vypočítať hodnoty telies, ktoré sa vyučujú na hodinách matematiky na základných, stredných školách a gymnáziách. Užívatelia si môžu vybrať z rôznych druhov tvarov. Po zvolení tvaru sa im vybraný tvar zobrazí na ľavej strane a podľa toho sa im prispôsobí aj kalkulačka s jej premennými na pravej strane aplikácie. Aplikácia vie automaticky vypočítať vzájomne závislé premenné a celé teleso sa vie vypočítať aj z iných ako základných parametrov.

Súťažiaci z prvého a druhého miesta postúpili na celoštátnu súťažnú prehliadku SOČ 2021, ktorá sa uskutoční dištančne 27. – 30. apríla 2021. Organizátormi súťaže sú Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša a Krajské centrum voľného času v Trenčíne.

Všetkým zúčastneným žiakom, ktorí reprezentovali SPŠE v Prešove na krajskej prehliadke SOČ blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov pri obhajobe svojich projektov.

Autor článku: Ing. Ondrej Kontura

Prečítajte si viac v rubrike Vzdelávanie.

SPŠE v Prešove

Vznik Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove podnietil rozvíjajúci sa elektrotechnický priemysel na východnom Slovensku a potreby odborníkov v tejto oblasti pre závod Křižík, ktorý vznikol roku 1947 v Prešove a začal vyrábať jednofázové, neskôr trojfázové elektromery. Škola sa zapísala do histórie 1.9.1952 pod názvom Vyššia priemyselná škola elektrotechnická.
V súčasnosti ponúkame tieto odbory: elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické a informatické služby v elektrotechnike. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa v roku 2013 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia v rámci Slovenska a v roku 2014 sa umiestnila na druhom mieste. Môžeme byť hrdí na vyše osem tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobre uplatnenie v praxi.

komentár: 1