EAST MAG
spse syga 2021 opasok

Žiaci SPŠE víťazmi na celoslovenskej súťaži SYGA 2021

Súťaž Siemens Young Generation Award (SYGA) je určená pre študentov stredných škôl. Úlohou súťažiacich je využiť PLC a ďalšie produkty Siemens pri riadení technologických procesov. Dňa 14. 4. 2021 sa konalo finále 18. ročníka súťaže do ktorého postúpilo 5 najlepších prác z celého Slovenska. Z dôvodu pandemickej situácie spojenej s ochorením COVID-19 sa finále súťaže konalo prostredníctvom videohovoru.

Reprezentanti SPŠEPO na SYGA 2021

SPŠE Prešov reprezentovali žiaci IV.C triedy – Adam Sivuľka a Tomáš Sikora. Základom ich práce bol model linky na výrobu opaskov, ktorý minulý rok skonštruoval v rámci ročníkového projektu študent Patrik Brindza. Do polotovaru – koženého pásu, ktorý bol počas opracovania zvlhčený, sa otláčali rôzne vzory, automaticky sa razili diery a z pásu sa rezali opasky zadanej dĺžky. Model linky prevzali tento rok študenti Adam a Tomáš, prerobili ho a vylepšili podľa svojich predstáv. Linku upravili na výrobu opaskov z gumeného polotovaru vo forme pásu, vzhľadom na cenovú dostupnosť materiálu.

Model obohatili o optické snímače, ktoré zlepšili detekciu pásu v jednotlivých častiach linky. Snímače žiaci využili aj na zisťovanie zostatku polotovaru. Na prenos signálov medzi snímačmi, pohonmi a PLC využili decentralizovaný periférny systém ET200, ktorý s PLC komunikuje po zbernici Profibus.

Riešenie linky na výrobu opaskov

Linka na opasky prijíma objednávky od zákazníkov prostredníctvom webstránky, prostredníctvom ktorej si zákazník zadefinuje parametre opasku. Na základe objednávky operátor nastaví na HMI obrazovke linky vstupné údaje a odštartuje proces výroby. V prípade, že opasok so zadanými parametrami nie je možné vyrobiť, linka o tejto skutočnosti operátora upozorní. Okrem nesprávnych vstupných dát deteguje riadiaci systém rôzne poruchové stavy, ktoré hlási operátorovi. V prípade poruchy môže operátor zmeniť režim práce linky z automatického režimu na manuálny, a tak individuálne riadiť určité pohony. Na konci výrobného procesu sa opasok premeriava a podľa splnenia výrobnej tolerancie sa eviduje počet správne alebo nesprávne vyrobených kusov.

Štatistické údaje za rôzne časové obdobia sa ukladajú do databázy a vo forme grafov ich je možné zobraziť na webovej stránke. Jedným z najzaujímavejších prvkov práce je hra, ktorú môže operátor hrať na HMI obrazovke linky počas toho, ako čaká na ukončenie výroby opaskov. Keďže sa každý operátor pred spustením linky prihlasuje k linke cez svoje prihlasovacie údaje, je možné viesť nielen štatistiky počtov vyrobených kusov jednotlivých operátorov, ale takisto môžu operátori pri hraní hry medzi sebou súťažiť v počte nazbieraných bodov.

Pracovali z domu

Vzhľadom na dlhodobo nepriaznivú pandemickú situáciu, znemožnenie stretávania sa a prácu v škole, boli naši súťažiaci v značnej miere odkázaní na svoje možnosti a vybavenie. Aj napriek sťaženým podmienkam sa im podarilo prácu dokončiť na vysokej odbornej úrovni. Prezentácia práce online formou bola pre súťažiacich ďalšou veľkou výzvou.

Aby študenti čo najlepšie odprezentovali svoju prácu, aj s názornými ukážkami v rôznych pohľadoch a detailoch, využívali viacero súbežných kamier a mikrofóny. Museli si k tomu zabezpečiť potrebné technické vybavenie, softvér a všetko správne nastaviť. Našťastie, technika počas online prenosu nezlyhala a podarilo sa im svoju linku na opasky úspešne predviesť, za čo boli odmenení zaslúženým 1. miestom.

autor článku: Ing. Jozef Macej, koordinátor súťaže SYGA

Prečítajte si aj o úspechu žiakov prešovskej elektrotechnickej školy na krajskom kole SOČ aj na súťaži ZENIT.

SPŠE v Prešove

Vznik Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove podnietil rozvíjajúci sa elektrotechnický priemysel na východnom Slovensku a potreby odborníkov v tejto oblasti pre závod Křižík, ktorý vznikol roku 1947 v Prešove a začal vyrábať jednofázové, neskôr trojfázové elektromery. Škola sa zapísala do histórie 1.9.1952 pod názvom Vyššia priemyselná škola elektrotechnická.
V súčasnosti ponúkame tieto odbory: elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické a informatické služby v elektrotechnike. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa v roku 2013 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia v rámci Slovenska a v roku 2014 sa umiestnila na druhom mieste. Môžeme byť hrdí na vyše osem tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobre uplatnenie v praxi.

Pridajte komentár