EAST MAG
materská dovolenka a práca

Program pomôže ženám uplatniť sa po materskej

Ženy po materskej dovolenke majú veľký potenciál. Sú motivované vrátiť sa späť do pracovného prostredia, lojálne a odhodlané efektívne zvládnuť zadané úlohy. Narážajú však na jeden z najsilnejších nevedomých predsudkov, ktorý ich brzdí v napredovaní. Predsudok voči matkám. Mnohí ľudia matkám automaticky prisudzujú nižšie ambície a angažovanosť v práci, čo škodí ženám, ktorých sa to netýka a ktorým to odsekne kariérne príležitosti. Bezplatný program Back IN Business, šitý na mieru práve ženám vracajúcim sa do práce po materskej dovolenke, má za cieľ to zmeniť.

Ženy na materskej dovolenke sú pracovne znevýhodňované. Existenciu nevedomých predsudkov voči nim potvrdzuje štúdia Harvard Business Review.

Nelichotivé hodnotenia pre matky

Tá sa pozrela na predsudky firiem voči uchádzačom, ktorí sú dočasne doma s deťmi. Ukázalo sa, že pravdepodobnosť, kedy sa personalisti ozvali späť, bola až o polovicu nižšia ako u tých, ktorí dostali výpoveď. A až o tretinu nižšia oproti tým, ktorí majú aktuálne prácu. Iná štúdia z americkej Cornellovej univerzity tento trend potvrdzuje. Účastníci výskumu vyhodnocovali životopisy potenciálnych záujemcov o prácu. Líšili sa len údajmi o statuse – rodič/bezdetná. Matky dostali nelichotivé hodnotenie – menej kompetentné, menej angažované a celkovo menej vhodné na danú pozíciu. Ak sa im aj podarilo uplatniť sa, ponúkaný plat bol výrazne nižší ako v prípade bezdetných kandidátok. 

Navyše si nepomáhajú ani ženy samé, pochybujú o sebe a bojujú s nízkym sebavedomím. Mnohé štúdie potvrdili, že väčšina mužov si neláme hlavu nad tým, ak nespĺňa kritériá na prijatie na 100 % a svoje nedostatky vníma ako šancu naučiť sa niečo nové. Naopak, ženy majú tendenciu ponuku nevyužiť, ak majú pocit, že požiadavky spĺňajú len na 60 %.

Bezplatný program Back In Business

Iniciatíva Lean In Slovakia to chce zmeniť bezplatným programom Back In Business. Jeho cieľom je podporiť ženy v čase ich nástupu do práce, pripraviť ich na pohovor, oprášiť ich silné stránky, zvýšiť kompetenčné zručnosti, sebadôveru či nasmerovať ich v ďalšej kariére. 3-mesačný program je koncipovaný z 18 workshopov a je primárne určený pre 30 žien.

Rozprávali sme sa s hlavnými lektorkami projektu z iniciatívy Lean In Slovakia, Šárkou Patkošovou, Lenkou Hlinkovou, Katarínou Trnovou a Alžbetou Palkoci.

Pre koho je program určený?

K.Trnová: Back IN Business je určený pre všetky ženy na materskej dovolenke, ktoré sa v najbližšom roku chystajú naspäť do práce a boria sa s pochybnosťami (okolia i tými svojimi). Ak si hľadajú novú prácu, pripravíme ich na pohovor a vlejeme do nich stratené sebavedomie. Pre tie, ktoré sa vracajú na svoje pôvodné miesto, nezaškodí oprášiť si digitálne zručnosti a v neposlednom rade ich čaká networking. Veríme, že vybudujeme komunitu, ktorá sa bude povzbudzovať aj po skončení programu.

Odkiaľ prišiel nápad zrealizovať tento program?

L. Hlinková: Už asi rok plánujeme program na podporu žien na materskej. Veľkú časť nášho 14-členného tímu tvoria práve ony a vidíme, čo všetko dokážeme, v úvodzovkách, s dieťaťom na rukách. Viaceré z nás si už vyskúšali návrat do zamestnania po dieťati a aj v našej komunite sa opakovali skúsenosti žien, ktorým počas profesnej pauzy klesne pracovné sebavedomie, majú potrebu oprášiť svoje zručnosti aj životopis a nadobudnúť nové kontakty.

Čo je pridaná hodnota programu v porovnaní s inými tohto zamerania?

A. Palkoci: Jednoznačne individuálny prístup, špecifický výber tém jednotlivých workshopov a intenzívna podpora. Nie je to len masový, neosobný webinár na všeobecné témy. Program ide do hĺbky, ženy „vyzbrojíme” na spektrum situácií, ktoré ich môžu čakať pri hľadaní práce alebo pri začiatkoch v novom zamestnaní. Začíname od toho najpodstatnejšieho – chceme, aby si ženy boli vedomé svojich schopností a potenciálu. Ten im následne pomôžeme rozvinúť a zúročiť nielen v kariérnom živote.

Na čo sú workshopy zamerané?

Š. Patkošová: Celý program je rozdelený do troch častí. V rámci prvej časti Objav svoje možnosti a vynikni v konkurenciina účastníčky čakajú workshopy zameranú na spoznávanie vlastných silných stránok a budovanie sebavedomia, osobnej značky a sebaprezentácie. Súčasťou bude aj individuálne stretnutie s koučom a panelová diskusia so zamestnávateľmi, ktorí podporujú rodičov aj po materskej dovolenke.

Počas druhej časti, Získaj zručnosti budúcnosti, sa budeme venovať úprave životopisu a príprave na pracovný pohovor v angličtine, prejdeme si pracovné trendy 21. storočia, ako používať Google Workspace a ako si rozvíjať svoje IT zručnosti. V závere nás budú čakať workshopy zamerané na líderské zručnosti a kritické myslenie.

Posledná časť vzdelávacieho programu, Posuň svoje hranice, bude venovaná podnikaniu a produktivite, na účastníčky čakajú workshopy zamerané na EQ a vnútornú motiváciu, work-life balance panelová diskusia s hosťami a záverečný workshop venovaný online networkingu.

Ako to bude celé prebiehať, dostanú účastníčky aj certifikát?

Š. Patkošová: Celý program bude prebiehať v online prostredí. Po úspešnom absolvovaní programu a záverečného testu, získavajú účastníčky certifikát od organizátora Lean In Slovakia.

Pôjde o uzavreté eventy? Teda len pre prihlásené ženy?

K. Trnová: Bude to dobre namiešaný mix. Niektoré online workshopy budú uzavreté, plné aktivít a úloh. Čakajú nás aj individuálne koučovacie stretnutia. Ostatných 7 eventov bude otvorených (vrátane panelových diskusií so zaujímavými hosťami pre širokú verejnosť). Chceme tak dať možnosť zúčastniť sa aj tým ženám, ktoré sa pre obmedzenú kapacitu nedostanú do uzavretej skupiny. Všetky informácie budú vopred transparentne komunikované na webe.

Aké očakávate výsledky? Koľko percent zo žien programu sa uplatní na trhu práce?

L. Hlinková: Od programu si sľubujeme, že jeho úspešným absolventkám sa podarí vrátiť do práce so sebadôverou a novými zručnosťami, ktoré vyžaduje dnešný trh práce a niektoré sa možno vďaka programu odhodlajú naštartovať vlastné podnikanie. So všetkými plánujeme udržiavať dlhodobý kontakt, aby sme vedeli dosah projektu merať aj v dlhodobejšom horizonte. Veľakrát je to však o tom, že kvalifikované ženy, ktorým kariéru na čas prerušila materská, sú dosť dobré už dnes. Chceme im len pomôcť začať tomu opäť veriť a dokázať odprezentovať svoje silné stránky. Materská je totiž pre mnohé z nás obdobím, kde okrem nádherných aj náročných momentov s dieťaťom či deťmi, posúvame hranice svojich možností, time manažment a organizačné schopnosti. Na trh práce by sa preto mamy mali vracať s odvahou, nie obavami. Veríme, že sa nám podarí to dosiahnuť a v prípade úspechu projekt opakovať pravidelne.

Program Back IN Business podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis.

Prečítajte si aj náš článok o tom, ako zvládnuť návrat do práce po materskej s kariérnymi poradkyňami. Ak sa chcete dozvedieť viac o Lean In, odporúčame rozhovor s Lenkou Hlinkovou.


Lean In Slovakia

Jediná organizácia na Slovensku pod medzinárodnou záštitou LeanIn.org, ktorá spojením 3 jedinečných úrovní pomáha Slovenkám dosiahnuť ich plný potenciál v krajine, v práci aj v rodine.

Prvou oblasťou je sebarozvoj. Lean In vzdeláva a motivuje ženy v oblastiach, ktoré ich posúvajú vpred. Druhou je budovanie komunity žien, ktoré navzájom nesúťažia, ale podporujú sa, pomáhajú si a pracujú na sebe v tzv. Lean In Circles (viac info TU). Poslednou úrovňou je pracovné prostredie, v ktorom Lean In pomáha búrať stereotypy a vytvárať inkluzívne pracovné podmienky.

Pridajte komentár