fbpx
EAST MAG

Návrat do práce po materskej – ako ho zvládnuť?

Medzi nové začiatky v živote jednoznačne patrí aj materstvo či návrat do práce po materskej/rodičovskej dovolenke. Práve tému návratu do kariérneho života sme sa rozhodli preskúmať s 3 odborníčkami, ktoré sa s nami spojili prostredníctvom medializuj.sk.

Kristína Hroncová je poradenská psychologička a kariérna poradkyňa. Diana Čekmeová je kariérna poradkyňa, ktorá sa špecializuje na návrat rodičov po materskej či rodičovskej dovolenke. Zuzana Lučanská je HR manažérka spoločnosti Unique People. 

Návrat do starej práce aj ponuka do novej

Zuzana sa po 3 rokoch na materskej vrátila do práce k tomu istému tímu, v ktorom pracovala. „Tím sa za ten čas pozmenil, narástol, čo prinieslo menšie pracovné vyťaženie a to prispelo k skĺbeniu práce a rodiny. Moju predchádzajúcu pozíciu na payroll oddelení však už medzičasom zastávali iní zamestnanci, preto som dostala príležitosť prejsť na people development a venovať sa nástrojom na zlepšovanie procesu, rozvoju a školeniu ľudí,” spomína Zuzana. Pracovala však mimo mesta a cestovanie jej denne zaberalo vyše hodiny. 

Preto, keď som dostala príležitosť pracovať v meste, ktorá znamenala zároveň viac kompetencií, zodpovednosti a príležitosti, tak som prácu zmenila. Ako HR manažérka moju situáciu vnímam skôr ako šťastie. V novej práci pritom na mňa nikto nepozeral inak preto, lebo som matka. Vzťahy máme založené na rešpekte, aj kolegovia majú deti, chápeme sa a vieme si to zariadiť tak, aby sme boli 100 % k dispozícii,” dodáva. 

Prehodnocovanie priorít

Zmena zamestnávateľa pri návrate do pracovného života nie je podľa Kristíny Hroncovej medzi mamami žiadnou raritou. „Ženy na materskej dovolenke často prehodnocujú svoju kariérnu cestu a pri návrate do práce chcú, aby im napĺňala rôzne potreby, aby v nej mohli využiť svoj potenciál. Preto sa stáva, že pôvodné zamestnanie zrazu nemusí vyhovovať.” 

S týmto faktom súhlasí aj Diana Čekmeová. „Po materskej/rodičovskej dovolenke žena uvažuje, ako by skĺbila pracovný život a rodinu. V praxi to znamená, že sa chce opäť socializovať, byť prínosná pre zamestnávateľa alebo podnikať. A zároveň musí vedieť zabezpečiť chod domácnosti, manažovať čas a vyhradiť si ho pre deti, partnera aj seba. Ak má doma podporu – partnera či širšiu rodinu, je tento prechod oveľa jednoduchší. Štatistiky uvádzajú, že žena po návrate z materskej do pracovného života potrebuje 3 až 4 mesiace na adaptáciu. To zodpovedá aj tomu, čo zažívame bežne, keď nastupujeme prvýkrát do práce alebo ju meníme.”

Diskriminácia ešte pred materstvom

S témou materstva súvisí aj súbor otázok, ktoré sa zamestnávateľ podľa zákonníka práce nesmie pýtať uchádzačov o voľnú pozíciu. Ide o snahu predísť diskriminácii ľudí na základe pohlavia, rodinného stavu, ale napríklad aj vierovyznania. 

zuzana lucanska unique people

V minulosti som sa stretávala s predsudkami voči ženám, ktoré oznámili tehotenstvo, keďže som mala na starosti aj reporting v rámci prípravy rozpočtu a plánovania ľudských zdrojov.

Ľudia na jednej strane ženám prajú, no na druhej strane musia riešiť náhradu, ktorá je dočasná, tým pádom odrádza potenciálnych kandidátov.

V korporáciách takýto človek “zaberá” miesto v headcounte, tú hlavu tam proste stále vidieť, navyše ho ešte treba nahradiť. Je to však vždy otázka nastavenia firemnej kultúry a komunikácie,” hodnotí Zuzana Lučanská.

Podľa jej slov už v súčasnosti diskriminácia voči mladým bezdetným ženám nie je taká, aká bola v minulosti. 

Súvisí to aj so saturáciou trhu. Myslím, že najmä v IT sektore, v ktorom pracujem, sa pri výbere kandidáta na danú pozíciu nepozerá ako na potenciálnu mamičku a tým pádom ako na potenciálne riziko niekoľkoročnej prestávky za účelom starania sa o deti. Okrem toho je teraz veľa otcov, ktorí chodia na materskú. Tým pádom je riziko pri prijímaní uchádzača v prípade mladých ľudí v podstate rovnaké,” dodáva HR manažérka. 

Prečítajte si januárovú tému o tom, ako skĺbiť (ne)skĺbiteľné - materstvo a prácu.

Kariérny poradca

Mnoho žien, ktoré sa chcú po materskej dovolenke uplatniť, vyhľadávajú podľa Kristíny Hroncovej služby kariérneho poradcu.

Vzhľadom na  pretrvávajúce stereotypy ohľadom materstva a matiek, ktoré chcú byť tou najlepšou verziou samej seba pre svoje dieťa, sú mnohé matky na konci materskej dovolenky vyčerpané, frustrované, majú málo sebavedomia. K poradcom potom prichádzajú ženy, ktoré nedôverujú tomu, že by v práci vedeli využiť svoje, už aj pred materskou dovolenkou nadobudnuté kompetencie. Nevnímajú, že by si počas doby strávenej na materskej dovolenke osvojili nejaké nové kompetencie či zručnosti. Boja sa toho, že zamestnávatelia o ne nebudú mať záujem,” vysvetľuje Kristína Hroncová, poradenská psychologčka.

Ak sa ženy vracajú do práce, odporúčam im upraviť si denné plánovanie a zapojiť do toho celú rodinu. Obávajú sa totiž zmeny, ktorá ich čaká po návrate do práce. Čo sa zmenilo za ten čas, čo boli na materskej, ako nadviazať vzťahy s kolegami a pritom sa boja toho, ako časovo zladiť rodinné aj pracovné povinnosti,” dodáva Diana Čekmeová, kariérna poradkyňa.

Návrat do starého zamestnania alebo nástup do novej práce však môže priniesť obavy aj na strane zamestnávateľa. „Veľmi to závisí od pozície. Ak ide o prácu s nutnou fyzickou prítomnosťou v menšom tíme ľudí, ktorí na sebe závisia, ľudia majú väčšie predsudky. Ak má jedna žena z 5 ľudí v tíme 2 deti, môže sa stať, že v prípade, ak jedno z nich ochorie, bude najprv doma s jedným, potom s druhým a na nakoniec sama, pretože ochorie od detí. Môže tak chýbať aj 3 týždne, zvyšní ľudia ťahajú prácu a žena prichádza o príjem z dôsledku vymeškania,” hodnotí Zuzana Lučanská.  

Aké rady dávajú mamičkám kariérne poradkyne?

kristina hroncova

Kristína Hroncová: „Odporúčam im starostlivosť o seba samu už aj počas materskej dovolenky, aby  sa nebáli napĺňať svoje potreby. Nie je sebecké mať rád seba samého a dokázať si vážiť seba samého. Ako chcem ma úspešnú kariéru a spokojný pracovný život ak neverím svojim schopnostiach a sebe samému? Aby sa aj popri materskej dovolenke pracovne angažovali do tej miery, ako im vyhovuje a rodinný život im to dovolí. Žene to umožňuje byť v kontakte s pracovným prostredím, nebyť neustále v stereotype, mať pracovné naplnenie a rozvíjať sa v tomto smere. Z mojej skúsenosti je počas materskej dovolenky pre ženy vhodný čas, aby sa zúčastňovali rôznych vzdelávaní, kurzov a rozvíjali svoje kompetencie.”

diana čekmeová

Diana Čekmeová: „Prvým krokom je nájsť v sebe to, čo ma baví, čo ma vie pohltiť tak, že pri tom zabúdam na okolitý svet. To, pri čom som sama sebou. Potom žena môže skúmať, či by ju to mohlo kariérne uživiť a tešiť zároveň. Sebapoznaním to len začína. Povzbudzujem ich v tom, aby si brali čas na materskej/rodičovskej ako priestor na experimentovanie v rôznych povolaniach alebo sa vzdelávať. Predstavte si, koľko sa môžete za naučiť. Ak by ste si v týždni našli 3 hodiny na jazyk alebo programovanie, za mesiac je to 12 hodín. Tá ozajstná zmena príde, keď žena sama na sebe pracuje. Aj keď musí urobiť niečo navyše, vyjsť z komfortnej zóny, vtedy prichádza zmena. A po nej veľká radosť a hrdosť na seba.” 

Dôraz na vedomosti a zručnosti ucházačky o zamestnanie kladie ako HR manažérka aj Zuzana Lučanská: „Nepozeráme sa na to, aké majú rodinné zázemie, dôraz kladieme na predchádzajúce skúsenosti, zručnosti alebo predpoklady na výkon pozície. V neposlednom rade, samozrejme, aj na referencie. S ohľadom na tieto faktory si uplatnenie u nás našla aj mama, ktorá sa na trh práce vrátila po viac ako 5 rokoch na materskej.” 

Tipy od Index Magu

Návrat do práce po materskej dovolenke riešia v menšej miere ženy, ktoré pracujú aj počas nej. Ako sa to dá tak, aby bolo aj právne všetko v poriadku? Odpoveď sa dozviete v článku Materská dovolenka a práce. O potrebe realizácie na materskej dovolenke sme sa rozprávali aj s blogerkou Katarínou Filovou, ktorá vystupuje ako Dedinská mať.

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 3