EAST MAG
MIT

Výskum slovenských študentov podporí spolupráca s MIT

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) uzatvorilo dohodu s Massachusetts Institute of Technology (MIT) s cieľom financovať spoločné projekty a výskumnú spoluprácu. Každý rok budú môcť byť podporené 3 viacčlenné výskumné tímy formou malých grantov do výšky 30 000 USD (cca 25 000 €) na projekt. Slovenskí študenti tak získajú unikátne príležitosti na získanie praktických skúseností v prostredí špičkovej výskumnej inštitúcie.  

Partnerstvo s MIT

„Našou snahou je podporiť slovenskú vedu a výskum aj prostredníctvom krátkodobých výskumných spoluprác, ktoré majú potenciál vytvoriť dlhodobé partnerstvo. Práve preto sme vstúpili do spolupráce s takou prestížnou univerzitou, akou je Massachusetts Institute of Technology v USA.  Pri spravovaní grantového fondu bude naše ministerstvo spolupracovať v s rezortom školstva, zahraničných vecí aj s americkou ambasádou,“ priblížila vicepremiérka Veronika Remišová.

REKLAMA

Slovensko vložilo do fondu jednorazový vklad z rozpočtu inovačnej diplomacie vo výške 225 000 amerických dolárov. Ten počas nasledujúcich troch rokov  podporí dva až štyri projekty ročne. Predpokladaná výška podpory na jeden tímový projekt bude maximálne 30 000 USD.

Prvá výzva už v septembri 2021

MIT je jednou z najlepších univerzít na svete najmä v oblasti prírodných, technických, ale aj spoločenských vied. Samotný fond umožní spoluprácu a podporu našich špičkových vedcov a študentov s partnermi z MIT vo forme malých grantov zameraných na riešenie konkrétneho problému.

Vyhlásenie samotnej výzvy a výber projektov bude v gescii MIT, pričom ministerstvo investícií bude mať poradný hlas.

Prvá výzva na podávanie projektov bude otvorená od septembra do decembra 2021. O možnosti získať podporu z fondu bude MIRRI SR informovať aj priamo univerzity a verejné výskumné inštitúcie. Finálna informácia o zverejnení výzvy bude zverejnená v priebehu septembra 2021 okrem stránky MIT aj na web stránke www.mirri.gov.sk.

Prečítajte si viac noviniek v našej spravodajskej rubrike.

Pridajte komentár