fbpx
EAST MAG
GlobalLogic - prepojenie teórie s praxou
Aktivity v GlobalLogic Slovakia (fotografia z obdobia pred COVID-19).

Prepojenie teórie a praxe sa musí začať už na stredných školách

Slovensko má povesť krajiny, ktorá vychováva výborných programátorov. IT priemysel je u nás veľmi dobre etablovaný a počet zamestnaných ľudí rastie. Mnohé IT firmy si uvedomujú rastúci dopyt po skúsených analytikoch, programátoroch, testeroch, či ľuďoch, ktorí pripravujú riešenia do cloudu. Školy však opúšťajú absolventi, ktorí nie sú vždy pripravení na realitu v praxi. Preto je v perspektívnych firmách mentoring študentov a učiteľov na stredných školách prirodzenou súčasťou.

O spolupráci so strednými školami a o potrebe prepojenia teórie a praxe v oblasti IT nám porozprával Tibor Radačovský, Director v GlobalLogic Slovakia, ktorý má v oblasti vzdelávania a mentoringu študentov bohaté skúsenosti.

Tibor Radačovský, GlobalLogic Slovakia
Tibor Radačovský, GlobalLogic Slovakia

Je možné robiť zložitejšie projekty už na strednej škole?

Pri zohľadnení možností tej-ktorej školy je vždy možné pustiť sa aj do zložitejších projektov. Prístup k informáciám je stále rovnaký, situáciu ale komplikuje rýchla špecializácia IT. Je preto dôležité sledovanie vývoja a implementácia zmien už do výučby na strednej škole. Našťastie je mnoho učiteľov, ktorí vedia nájsť správnu rovnováhu medzi možnosťami v škole a potrebami v praxi.

Riešenie teda existuje, ale čo ďalej? Prepojenie teórie s praxou si vyžaduje spoluprácu na viacerých frontoch. Business prináša pridanú hodnotu, avšak potrebuje svoje požiadavky jasne komunikovať smerom k školám. Školy zase potrebujú podporu od inštitúcií, od ktorých sú závislé – štátne inštitúcie by mali načúvať a vytvárať podmienky pre dlhodobý rast. Na východnom Slovensku pôsobí aj Košice IT Valley, čo komunikáciu medzi školami a biznisovým sektorom veľmi uľahčuje.

Prepojenie školy a mentora z IT firmy

V GlobalLogic Slovakia spoluprácu najčastejšie iniciuje učiteľ, ktorý by rád prišiel so žiakmi na exkurziu. „Spojíme sa a spoločne sa dohodneme na očakávaniach a cieľoch exkurzie. Popri tom zisťujeme, čomu sa v škole venujú a či vieme v niečom pomôcť. Či už to je stredoškolská odborná činnosť (SOČ), ročníková práca alebo len usmernenie pri menších projektoch,” vysvetľuje Tibor Radačovský. V poslednom roku však tieto aktivity nebolo možné realizovať v prezenčnej forme a celá táto časť sa presunula do online priestoru.

V spoločnosti pôsobí viac ako 30 ľudí, ktorí sú ochotní ísť mimo svojej komfortnej zóny a pomôcť zorientovať sa v IT problematike tým, ktorí o to prejavia záujem. Vedia doplniť existujúce znalosti a samozrejme pomôcť vzdelávať aj učiteľov. Chápeme to ako jeden z pilierov, ako sa IT komunita dokáže rýchlejšie adaptovať na súčasné podmienky,“ dopĺňa Tibor Radačovský.

GlobalLogic Slovakia - prepojenie teóie a praxe
Aktivity v GlobalLogic Slovakia (fotografia z obdobia pred COVID-19).

Tím GlobalLogic Slovakia realizoval už niekoľko podujatí v online prostredí, ktorých cieľom bolo demonštrovať pedagógom pochopenie tvorby projektu. Na základe spätnej väzby nasledovali webináre, ktoré učiteľom pomohli pochopiť všetky fázy projektu.

S veľkým úspechom sa stretlo aj vysvetlenie agilného vývoja produktu. Workshop pre stredoškolákov zorganizovali IT-čkári z GlobaLogic Slovakia v spolupráci s IT Akadémiou – vzdelávanie pre 21. storočie. Venovali sa v ňom aj metodológii Scrum.  

„Za úplne kľúčovú považujem motiváciu zúčastnených strán. Väčšina školských projektov je založená na pochopení technológie, nie na dodaní produktu. Vrátane nepopulárnej dokumentácie. Mentor z praxe vie svojim zverencom veľmi rýchlo vysvetliť skutočnú pridanú hodnotu. Ak je tohto procesu účastný aj pedagóg, od tohto momentu sa táto skutočnosť bude prednášať aj ďalším študentom. Je mnoho pozícií, kde kvalitná stredoškolská príprava postačuje pre úspešné zaradenie sa do praxe. Pevne verím, že projektový pohľad na celú problematiku prinesie všetkým stranám, študent – pedagóg – mentor, pridanú hodnotu,“ uzatvára Tibor Radačovský. 

GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic, líder v oblasti digitálneho inžinierstva a súčasť a Hitachi Group Company, pomáha zákazníkom na celom svete navrhovať a prinášať inovatívne produkty, platformy a najnovšie digitálne vymoženosti. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pôsobí aj v Banskej Bystrici a v Žiline.

Pridajte komentár