EAST MAG
študenti stredná škola
Ilustračná fotografia. Zdroj: Shutterstock

Polovica stredoškolákov sa bojí nástupu do práce. S nápadmi, ako zlepšiť situáciu, prišli samotní študenti

Obavy mladých ľudí z budúceho zamestnania sú väčšie ako kedykoľvek predtým. Výsledky prieskumov medzi tisíckami rovesníkov, ktoré uskutočnili samotní študenti, poukázali na hlavné problémy nastupujúcej generácie – neschopnosť orientovať sa v možnostiach, potreba lepších praktických zručností a nízka podpora neformálneho vzdelávania zo strany škôl.

72 percent stredoškolákov považuje za najväčší cieľ školy získanie zručností a schopností. Nemyslia si však, že súčasné učebné osnovy tomu zodpovedajú. „Dnešní stredoškoláci majú v priemere štyri mimoškolské aktivity, ale chýbajú im praktické zručnosti, ktoré budú potrebovať na trhu práce. Chceli by sa v škole naučiť viac „pre život”, ale stále majú pocit, že im škola s budúcim uplatnením nepomáha. Až 56 % stredoškolákov nevie, čím by sa chceli v budúcnosti živiť, a polovica všetkých respondentov sa obáva nastúpiť do zamestnania kvôli nedostatku skúseností a zručností. Modernizácia školských osnov so zameraním na praktické zručnosti a kritické myslenie je želaním väčšiny študentov,“ prezradili výskumníci Adam a David, účastníci programu spoločnosti Samsung Tvoja Šanca #futureskills pre študentov vo veku 17 až 21 rokov. Ich dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 2 120 respondentov z radov stredoškolákov z celej Českej republiky. Výsledky teraz využijú na vytvorenie vlastného projektu zameraného na študentov druhého ročníka stredných škôl a na ich lepšiu motiváciu k sebarealizácii.

Účastníci programu chcú svoje nápady posunúť do praxe

Celkovo na téme „mladí ľudia v práci“ pracovalo päť dvojčlenných tímov v rámci programu Samsung Tvoja Šanca #futureskills. Každý tím identifikoval problém v danej oblasti a počas deväťmesačného vývojového programu hľadal a testoval vhodné riešenia s využitím prístupov Design Thinking. Študenti vytvorili päť nových vzdelávacích prototypov na podporu ich vedomej voľby povolania. „Prvým krokom bola fáza empatie pre študentských výskumníkov, aby lepšie pochopili, ako sa mladí ľudia v škole a v práci cítia a čo si myslia. Uskutočnila sa formou dotazníkových prieskumov a osobných rozhovorov so stovkami študentov, učiteľov a odborníkov z podnikov. To umožnilo našim študentom – výskumníkom vymýšľať, vyvíjať a testovať nové platformy, ktoré vnímajú a úspešne riešia potreby používateľov. Hoci program Tvoja šanca #futureskills končí v decembri tohto roka prezentáciou tímových projektov a ich prototypov, väčšina účastníkov chce svoje nápady posunúť do verejnej realizácie a zlepšiť tak povedomie a pripravenosť mladých ľudí na budúcnosť,“ popísala CSR manažérka spoločnosti Samsung Zuzana Mravík Zelenická.

Študenti pri počítači
Ilustračná fotografia. Zdroj: Shutterstock

Vytvoria platformu, ktorá pomôže pri rozhodovaní sa o správnej ceste a kariére

Ďalšie študentské tímy potvrdili výsledky dotazníkových prieskumov svojich kolegov kvalitatívnym výskumom. Svoje zistenia potom zapracovali do projektov na podporu profesijného rozvoja študentov, ale napríklad aj do informačnej príručky pre učiteľov 3. a 4. ročníka stredných škôl alebo na propagáciu širokej ponuky programov pre ľudí mladších ako 30 rokov, ktorí si zatiaľ nehľadajú kariéru, ale chcú cestovať a získavať skúsenosti. „Uskutočnili sme 27 rozhovorov so študentmi a odborníkmi, ktoré nám pomohli hlbšie pochopiť problémy, ktorým čelia obe skupiny v pracovnom prostredí. Žiaci sú nespokojní najmä s nízkou motiváciou škôl pre neformálne vzdelávanie (60 %). Ešte viac ich však znepokojuje, že hoci si uvedomujú množstvo príležitostí na vlastný rozvoj, nedokážu sa v nich sami orientovať (75 %),“ povedali 17-ročný Vojtěch a 19-ročný Adam z ďalšieho projektového tímu v programe Tvoja šanca #futureskills. Svoje poznatky využijú na vytvorenie online platformy pre mladých ľudí do 25 rokov, ktorá im pomôže pri rozhodovaní sa o správnej ceste a kariére.

Počítačová hra, vďaka ktorej spoznáte rôzne profesie

Eliška a Richard sa rozhodli poskytnúť svojim rovesníkom dôležité informácie o rôznych povolaniach formou počítačovej hry. Uskutočnili rozhovory so 40 respondentmi vo veku 14 až 21 rokov. „Mladí ľudia už majú plné zuby učenia sa abstraktných pojmov, chcú reálne príklady, ktoré im ukážu vplyv učiva na okolitý svet. Viac ako 82 percent respondentov sa sťažovalo, že nemajú žiadne praktické skúsenosti, 57 percentám chýba odborná príprava v oblasti podnikania a 42 percent študentov stredných škôl by privítalo možnosť ísť na exkurziu do podnikov. Preto sme pripravili originálny projekt, ktorý je podľa nás šitý na mieru našej cieľovej skupine – aktívnym mladým ľuďom, presnejšie študentom stredných škôl, ktorí premýšľajú o svojej budúcej kariére, ale nemajú na to dostatok informácií, času ani prostriedkov. V našej hre nahliadnu do skutočnej práce mnohých profesií a získajú lepšiu predstavu o tom, ako sa rozhodovať, kde a ako začať získavať skúsenosti, prvú prax a v čom sa rozvíjať,“ doplnila tohtoročná maturantka.

O najlepšom novom projekte rozhodne odborná porota počas záverečného ceremoniálu Samsung Tvoja Šanca #futureskills už 5. decembra.

Pridajte komentár