EAST MAG
Dobrý stromček 2021

Projekt Dobrý stromček 2021 pomôže košickému Centru pomoci Ligy proti rakovine

Košickí dobrovoľníci v spolupráci s FABRIKA48 a partnermi pripravili na Vianoce originálny environmentálny projekt s charitatívnym rozmerom.

Tentokrát prinášajú do Košíc projekt s názvom Dobrý stromček 2021, ktorého cieľom je v spolupráci so spoločensky zodpovednými firmami FABRIKA48 a jej partnermi, poukázať na prínos prenájmu vianočných stromčekov v kontajneroch, ktoré neskončia na smetisku, ale opätovne sa vysadia. Vďaka dobrovoľníckej činnosti pri dovoze a odvoze stromčekov sa zisk z prenájmu rozhodli darovať ako finančný výťažok košickému Centru pomoci Ligy proti rakovine na zabezpečenie programov a aktivít v prospech onkologických pacientov v spomínanom Centre pomoci v Košiciach (rehabilitácia, psychologická pomoc, atď.)

Srdečne vás preto pozývame na oficiálne odovzdanie finančného daru pre Ligu proti rakovine, na ktorom zástupcovia Dobrovoľníckeho centra Košíc spoločne so zástupcami firiem priblížia tento projekt.

Uskutoční sa dňa 21.12.2021 o 10:00 priestoroch Fabrika48.sk, Južná trieda 48 v Košiciach.

Po odovzdaní daru veľmi radi detailne priblížime myšlienku projektu a zodpovieme všetky vaše otázky pri občerstvení a kávičke, na ktoré vás srdečne pozývame / opatrenia podľa aktuálnych pokynov hygienika.

Na odovzdávaní sa zúčastnia:

Martin Ištvan – riaditeľ Dobrovoľníckeho centra Košíc
Ľubica Slatina – programová manažérka košickej Ligy proti rakovine
Melinda Hradilová – riaditeľ FABRIKA48
Uršula Kuzárová – marketingová manažérka FABRIKA48

Zástupcovia firiem, ktoré sa zapojili do projektu: FABRIKA48, NESIA trade s.r.o, KRATS s.r.o, VTF WALL s.r.o, LAMPIA s.r.o, WellSpa s.r.o, Row & Slide s.r.o, SID, spol s.r.o, ATRIOS s.r.o, INGEMA s.r.o

tlačová správa

Pridajte komentár