EAST MAG
VSG Košice
Zdroj foto: FB VSG - z inštalácie výstavy

Jana Zatvarnická – Defragmentácia budúcich príbehov

Východoslovenská galéria v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž Jany Zatvarnickej – Defragmentácia budúcich príbehov, ktorá sa uskutoční dňa 18. 1. 2022 o 18:00 vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach za prítomnosti autorky.

Umelkyňa sa zaujíma o reinterpretáciu identity a kultúry dekonštrukciou doteraz existujúcich teórií. Komplexný vzťah medzi súčasným umením a antropológiou, téma, ktorej sa umelci, kurátori a vedci čoraz častejšie venujú od 90. rokov, formuje naratív výstavy, ktorá nerešpektuje didaktické pozorovania a zabehnuté umelecké postupy, ale prináša diela, ktoré sú experimentálne, prieskumné, kritické a reflektujúce súčasnosť. Rozširuje hranice humanitných vied a reaguje na objekty, ktoré boli skúmané teoreticky, na základe istej metodológie, ktorá dnes nemusí byť relevantná. Objekty vyprázdnené a vytrhnuté z kontextu, ktoré stratili svoj význam v čase potvrdzujú limity týchto akademických disciplín, na ktoré sa v súčasnom diskurze dívame zoširoka.

“Výstava zachytáva priebeh môjho výskumu o pre-učení sa a pre-archivovaní našej  zdanlivej sebaevidencie. Sledovanie historickej evidencie vlastnej kultúry sa stalo veľmi dôležitou referenciou v mojej práci. V inštalácii sú, okrem diel na plátne a na papieri, zasadené objekty z vlastnej zbierky a rituálno-mytologické objekty, ktoré som si zapožičala z archívov etnologickej a archeologickej zbierky Zemplínskeho múzea v Michalovciach a Východoslovenského múzea v Košiciach.” – Jana Zatvarnická.

Vernisáž – 18. 1. 2022
Trvanie výstavy – 19. 1. 2022 – 24. 4. 2022
Kurátorka – Štefánia Ďuricová
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

tlačová správa

Pridajte komentár