EAST MAG

Pripojte sa na Kybertalk o aktuálnych témach kybernetickej bezpečnosti

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT a spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSEH) vás pozývajú na online podujatie s názvom Kybertalk, ktoré sa uskutoční 16. 2. 2022 so začiatkom o 13.00 hod. cez bezplatnú streamovaciu platformu MS Teams.

Kybertalk bude vysielaný zo štúdia spoločnosti VSEH a moderovaný bude hovorkyňou spoločnosti Andreou Danihelovou. Témy odprezentuje a odpovie na otázky z online publika Rastislav Janota, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Jeden Kybertalk, dve kybernetické témy

Kybernetická bezpečnosť je už takmer dva roky skúšaná epidemickou situáciou a mnohými ďalšími hrozbami. Preto bude prvá téma Kybertalk-u venovaná aktuálnym výzvam z oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä rozvoja európskej legislatívy (Smernica NIS2), ochrany kritickej informačnej infraštruktúry a podobne.

V rámci druhej témy vám Rastislav Janota predstaví Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB), ktoré zriadil Národný bezpečnostný úrad. Predstaví vám jeho hlavné aktivity, a to nielen z oblasti auditu kybernetickej bezpečnosti, ale najmä ako súčasť siete národných koordinačných centier koordinovanej Európskym kompetenčným centrom.

Kybertalk

Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na potrebnú spoluprácu spoločností pri ochrane dát, a to skrz spoločný a efektívny boj proti bezpečnostným incidentom v kybernetickom prostredí a na spôsoby, ktorými sa s bezpečnostnými výzvami navrhuje vysporiadať Európska únia (EÚ), ale aj o možnostiach spolupráce a pomoci pri financovaní týchto aktivít pomocou finančných programov EÚ.

Podujatie je bezplatné a prístupné pre všetkých. Stačí sa zaregistrovať cez elektronický dotazník do 15. 2. 2022 do 9.00 hod.

Program podujatia:

13.00 – 13.05 hod. – úvodné slovo

13.05 – 14.15 hod. – 1. téma: Smernica NIS2 – plán rozvoja legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

14.15 – 14.25 hod. – otázky k 1. téme

14.25 – 14.45 hod. – 2. téma: Predstavenie KCCKB, jeho pôsobnosti a zaujímavých možností na spoluprácu

14.45-14.55 hod. – otázky k 2. téme

14.55-15.00 hod. – záverečné slovo

Otázky bude možné klásť počas celého podujatia prostredníctvom funkcionality Otázky a odpovede priamo v streamovacej platforme MS Teams.

Pridajte komentár