EAST MAG
TECHNICOM ocenil inovatívne startupy
Zdroj: Archív UVP Technicom

V Košiciach ocenili inovatívne startupy 

Ľudia na svete dennodenne prichádzajú s nápadmi, ktoré by mohli náš život zjednodušiť. Iba určité percento z nich sa však stane aj realitou. Faktory sú rôzne – od správneho načasovania, cez biznis plán, prezentácie, dopytu aj šancu.

Práve tú dostali v súťaži startupov uchádzači, ktorí sa zúčastnili dvojmesačného Intenzívneho akceleračného programu. Počas neho mali šancu nadobudnúť kompetencie, ktoré sú pri uvedení nového produktu na trh kľúčové, a zároveň popracovať na samotnom vývoji svojho startupu.

REKLAMA

Pestrá paleta nápadov

Súťaž startupov organizoval Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Pri výbere prihlásených uchádzačov stavila porota na rôznorodosť – do prípravného BootCampu sa dostalo 20 startupov venujúcich sa zdravej životospráve pre deti, gamingu či turistike, až po wellness a hologramy.

Po absolvovaní prípravného BootCampu vybrala porota do Intenzívneho akceleračného programu 11 finalistov a to Truide, História 3D, ELLA Slovakia, wellnesso, SmartCityGroup, storePredictor, 21Games OZ, APONI HOLOGRAPHICS, Nordics, eBusiness Cards a HRISS. Startupy v priebehu dvoch mesiacov absolvovali 44 hodín interaktívnych workshopov, 6 hodín individuálneho mentoringu a koučingu, biznis fóra startupov a motivačných stretnutí s úspešnými startupmi.

Súťaž startupov v znamení vysokej konkurencie

31. marca 2022 sa hybridnou formou zišli odborná porota aj finalisti, ktorí počas 5 minút odprezentovali svoje výsledky a zodpovedali otázky komisie. Tá pri hodnotení prihliadala na 3 faktory:

1. progres, ktorý startup dosiahol vo vývoji svojho produktu za posledné dva mesiace (počas absolvovania IAP)

2. úroveň jeho technologickej pripravenosti – v ktorom štádiu rozvoja sa startup nachádza a či pokročil medzi štádiami

3. pokrok pri zadefinovaní cieľových skupín – orientáciu na potenciálnych zákazníkov (užívateľské prieskumy, nadviazanie kontaktu s potenciálnym zákazníkom, pokrok v rozpracovaní biznis modelu).

Ktoré startupy zaujali najviac porotu a publikum?

Vysoká úroveň pripravenosti a progresu startupov znamenala, že výber víťazov, ktorí získajú finančnú odmenu 500 €, nebol pre porotu vôbec ľahký. Napokon si však prvé miesto odniesol startup storePREDICTOR, ktorý na základe modelovania správania sa zákazníkov v e-shopoch dokáže predpovedať obraty, odhaľovať technické chyby a naprávať ich.

Druhé miesto obsadila spoločnosti APONI HOLOGRAPHICS, ktorá prináša na slovenský trh prehľadný e-shop s holografickým vyobrazením.

Bronzový titul si v súťaži startupov odniesla B2B platforma Nordics.io, ktorá pomáha prepájať IT dodávateľov a klientov pri outsourcovaní.

Špeciálne ceny

V súťaži startupov si cenu publika (a on-line hlasovalo viac ako 400 účastníkov) odnieslo OZ 21Games, ktoré sa venuje osvete gamingu a organizácii podujatí prevažne na východnom Slovensku. Zároveň taktiež získal odmenu 500 € .

Špeciálnu cenu riaditeľa UVP TECHNICOM–  500 € si vyslúžila aj cestovateľská platforma Truide, ktorá prepája ľudí z rôznych kútov sveta.

Máte aj vy nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať?

Startup centrum TUKE vám ponúka možnosť zapojiť sa do 15. kola súťaže inovatívnych nápadov už v júni 29. 6. 2022 – “Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”

UVP TECHNICOM

Hlavnou úlohou UVP TECHNICOM je
- stimulácia a riadenie toku znalostí a nových technológií medzi univerzitným prostredím a hospodárskou a spoločenskou praxou
sprostredkovanie komunikácie medzi podnikmi, podnikateľmi a výskumníkmi
- poskytovanie prostredia pre akceleráciu inovatívnych projektov a inkubáciu inovatívnych firiem, prostredia pre zlepšovanie kultúry inovácií, kreativity a kvality,
- uľahčenie zakladania nových podnikov pomocou inkubačných a spin-off mechanizmov a urýchlenie ich rastu
- uľahčenie internacionalizácie pre domáce podniky a spoločnosti.
Univerzitný vedecký park v Košiciach vznikol v roku 2017 ako pracovisko Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2014 organizuje pravidelne dvakrát ročne súťaž inovatívnych nápadov, do ktorej sa môže prihlásiť ktokoľvek s dobrým nápadom, v ktorý verí – študenti, ľudia z praxe, podnikatelia. Výhercovia získajú 6-mesačný pobyt v Startup centre, počas ktorého musia zvládnuť akceleračný vzdelávací program na podporu rozvoja startupu.

Pridajte komentár