EAST MAG
Košice Marathon
Zdroj: VSE CITY RUN

Košice zažijú bežecký máj

V máji sa môžete tešiť na trojicu bežeckých podujatí, ktoré sa uskutočnia pod taktovkou organizátorov MMM, v úzkej súčinnosti s mestom Košice a ďalšími partnerskými inštitúciami. Príďte si zabehať alebo podporiť vytrvalcov na ceste do cieľa.

Zdroj: VSE City Run

VSE City Run

VSE CITY RUN je originálnym konceptom charitatívnych behov v centrách miest východného Slovenska. Prvý štartový výstrel zaznel v roku 2008 v Košiciach a dnes sa radí medzi najväčšie charitatívno – športové eventy na Slovensku. Aktívne sa ho zúčastnilo už 40 180 bežcov v 7 mestách a hodnota charitatívnej pomoci v roku 2021 dosiahla sumu takmer 150 000 EUR. Do projektu sa každoročne zapájajú deti, seniori, amatérski športovci, športové kluby, študenti i známe osobnosti. Štartovné z nesúťažného 4 km behu je každoročne v plnej výške venované v prospech vybraného obdarovaného subjektu. K výťažku zo štartovného sa pripočíta aj finančný dar od generálneho partnera – Východoslovenskej energetiky, a. s., ktorá pri tomto projekte stojí od jeho vzniku. Podujatie okrem behu a charitatívnej pomoci prináša aj atraktívny sprievodný program, hudbu a záverečnú tombolu.

Štvrtok 12. máj 2022, Dolná brána Košice
Štart o 17:00
Preberanie štartových čísel prebehne na Dolnej bráne v deň podujatia od 14:00.
Dekorovanie víťazov a odovzdanie charitatívneho šeku o 17:45.

Online registrácia a viac informácií na www.cityrun.sk.

Zdroj: Košice Peace Half Marathon

Košice Peace Half Marathon

Medzinárodný maratón mieru opätovne prichádza s májovým polmaratónom, ktorý nesie názov KOŠICE PEACE HALF MARATHON 2022. V kalendári bežeckých termínoviek bol zvolený dátum 15. máj 2022. Samotná trať bude koncipovaná inak ako tá na jeseň, avšak väčšia časť jej dĺžky sa odohrá na miestach a v uliciach, ktoré bežci súťažiaci na októbrovom MMM už dôverne poznajú. Popri samotnej polmaratónskej vzdialenosti si budú môcť menej zdatní bežci vybrať v tomto jarnom termíne i z ďalších dvoch tratí a to v dĺžke 5 a 10 km.

Nedeľa 15. máj 2022, Dolná brána
Štart o 9:00 (Minimaratón o 8:55).
Dekorovanie víťazov od 10:30.

Online registrácia a viac informácií na www.kosicemarathon.com.

Zdroj: Košice – Miskolc Ultramarathon

Košice – Miskolc Ultramarathon

Znovupokračovanie Ultramaratónu, ktorý sa prvýkrát organizoval v roku 1999 Maratónskym klubom v Miškolci a jeho nový štart bol v roku 2019. Trať dlhú 115 kilometrov si budú môcť vyskúšať popri jednotlivcoch i dvojice a 5 a 10 členné štafety. Spoznajte krásy mesta Košice, Miškolc, Košického kraja a kraja Boršod-Abaúj-Zemplén a ich pamätihodnosti.

Trasa súťaže: Miškolc-Sajóvámos-Szikszó-Hernádkércs-Abaújszántó-Vizsoly-Gönc-Kéked-Nižná Myšla-Sídlisko Krásna-Košice. Trasa vedie väčšinou po cyklistických a málo frekventovaných cestách ako aj po poľných cestách slovenskej aj maďarskej strany.

Sobota 21. máj 2022, Dolná brána
Štart o 6:00 – jednotlivci, o 7:00 – štafety. Dekorovanie víťazov v Miskolci podľa rozhodnutia miestnych organizátorov.

Online registrácia a viac informácií na www.marathonclubmiskolc.hu.

Jana Beerová

Projektová manažérka magazínu EastMag.

Pridajte komentár