EAST MAG

Európsky parlament bude rokovať v Košiciach

Už tradične je na Slovensku účasť v eurovoľbách veľmi nízka. Svoj podiel viny na tom majú aj niektorí politici, ktorí za všetko zlé vinia „Brusel“ a cielene vytvárajú obraz, že členské štáty sú „otrokmi“ jeho rozhodnutí. Je preto dôležité vysvetľovať, a to predovšetkým mladým voličom, že ten fiktívny Brusel nie je diktátor, ale že v európskych inštitúciách rozhodujú volení zástupcovia občanov členských štátov.

Práve s týmto cieľom vzniklo unikátne podujatie Simulácia Európskeho parlamentu. Na Slovensku ho organizujú Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a vysoká škola Sciences Po v Dijone, podporujú ho Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku.

REKLAMA

Tohtoročnú, v poradí deviatu simuláciu europarlamentu spoluorganizuje a hostí Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach8. novembra 2022 sa tu stretne vyše sto študentiek a študentov stredných škôl z celého Slovenska.

Na to, aby sa na jeden deň stali „poslancami“ Európskeho parlamentu, budú musieť vopred – v spolupráci so svojimi učiteľmi – preštudovať množstvo materiálov o politických zoskupeniach v EP, osvojiť si odbornú slovnú zásobu parlamentnej demokracie, ale aj porozumieť fungovaniu europarlamentu, kde neexistuje jasná ani stabilná väčšina, ale hlasuje sa podľa príslušnosti k politickým skupinám. Stredoškoláci teda nahliadnu do európskych reálií, ktoré sa vyučujú práve na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach má – ako jediná na Slovensku – akreditovaný študijný program angličtina pre európske inštitúcie a ekonomiku s modulom francúzsky jazyk. Tento program vychováva budúcich prekladateľov a tlmočníkov aj pre Radu EÚ, Európsky  parlament či Súdny dvor EÚ. Práve študentky a študenti tohto tlmočníckeho programu predvedú, čo sa štúdiom naučili, pretože budú – v rovnakých kabínach, aké sú priamo v Bruseli a Štrasburgu – francúzsky jazyk počas podujatia simultánne tlmočiť.

V Európskom parlamente sa každý poslanec môže vyjadrovať v materinskom jazyku. V praxi to znamená, že 24 pracovných jazykov EP vytvára až vyše 500 tlmočníckych kombinácií. Ako sa to dá zvládnuť? Ako v europarlamente funguje simultánne tlmočenie? Aj na tieto a mnohé ďalšie otázky dostanú odpoveď aktéri Simulácie Európskeho parlamentu 2022 v Košiciach. Tešíme sa na všetkých účastníkov.

Poznámka: Na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa uskutočnil aj 6. ročník podujatia v roku 2019.

tlačová správa

Pridajte komentár