EAST MAG

Škola, ktorá ťa naučí programovať a nájde ti budúceho zamestnávateľa

Nedostatok IT odborníkov na východnom Slovensku? Klaster Košice IT Valley v spolupráci so špičkovými IT spoločnosťami z východného Slovenska ako Deutsche Telekom IT Solutions, Fpt Slovakia, GlobalLogic, Visma Labs a Siemens Healthineers vytvorili výnimočné bezplatné trojročné pomaturitné štúdium. Košická akadémia softvérového vývoja je známa rozdelením štúdia do teoretickej a praktickej časti v pomere 60:40, kde praktická časť výuky pozostáva nielen z práce na projektoch s mentormi zo spoločností, ale aj reálnej práce vo firme. 

Štúdium na akadémii sa zameriava na softvérový vývoj. Študenti sa počas prvého roka venujú štúdiu rôznych objektovo orientovaných programovacích jazykov, akými sú napríklad Java a C++ / C#. Výučbový proces je zabezpečený odborníkmi z firiem a prostredníctvom učiteľov z rôznych oblastí.

Vďaka spolupráci s piatimi svetoznámymi firmami majú študenti už počas štúdia výsoký predpoklad na komplexnú prípravu a úspechy v práci v IT sektore. Ak je absolvent úspešný, po štúdiu si veľmi ľahko v jednej z nich nájde skvelé zamestnanie. Keďže absolvujú väčšiu časť štúdia priamo u zamestnávateľa, firmy majú dostatočný čas a priestor na to, aby zistili, či má študent predpoklady na to, aby okamžite nastúpil do firmy. Rozsiahla prax vo firme je výhodou aj pre samotných študentov, ktorí okrem iného spoznajú firemnú kultúru a silné stránky danej spoločnosti. 

Študenti počas absolvovania praxe dostanú svojho vlastného mentora, s ktorým budú mať príležitosť konzultovať a bude s nimi zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. Študenti sa tak už nemusia obávať náročných požiadaviek či úloh, keďže budú dostávať najprv jednoduchšie úlohy, až následne ťažšie a zložitejšie. Na konci štúdia sa stanú plnohodnotnými členmi tímu. 

Zdroj: KEITVA
Zdroj: KEITVA
Zdroj: KEITVA

Prečo si vybrať štúdium na Košickej akadémii softvérového vývoja?

Moderné vzdelávanie spojené s praxou

Ideálny mix teórie a praxe. Študenti majú, okrem odborných vedomostí a schopností z oblasti vývoja softvéru, možnosť rozvíjať aj ďalšie kľúčové schopnosti, predovšetkým komunikáciu v anglickom jazyku, či aspekty tímovej práce.

Získanie certifikátu a kreditu na trhu práce

Toto pomaturitné štúdium absolventom umožní získať titul Dis, teda Diplomovaný špecialista. 

Uplatnenie v renomovaných firmách

Po úspešnom štúdiu môžu absolventi nastúpiť do IT firmy a kariérne ďalej rásť v prostredí, ktoré dobre poznajú. Osvojením si odborných vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce má študent vysoký predpoklad uplatniť sa v praxi ako developer alebo programátor – vývojár. Cieľom je poskytnúť  študentom kvalitné vzdelávanie a osvojenie si odborných vedomostí, schopností z oblasti IT a tímovej práce.

Zdroj: KEITVA

Ako sa prihlásiť?

Je postačujúce, ak majú uchádzači o duálne vzdelávanie úplné stredoškolské vzdelanie ukončené  maturitnou skúškou, sú zdravotne spôsobilí na prácu so zobrazovacími jednotkami, majú chuť sa vzdelávať v oblasti IT a ovládajú anglický jazyk aspoň na úrovni B2. Prijímacie pohovory prebiehajú v podobe pracovných pohovorov a pozostávajú z niekoľkých častí, pri ktorých sa preveria jazykové schopnosti v anglickom jazyku, ako aj algoritmické a analytické myslenie. Štúdium nie je podmienené vekom. Ak sa chcete naučiť programovať, neváhajte sa prihlásiť. Prihlášku môžete podať online prostredníctvom webovej stránky www.kosickaakademia.sk do 31. 5. 2023 alebo cez naše sociálne siete. 

Autorka: Viktória Sanislová

Košice IT Valley

Košice IT Valley je záujmové združenie, ktorého cieľom je rozvoj východného Slovenska v oblasti informačných technológií.

komentár: 1