fbpx
EAST MAG
detičky z MŠ Oštepová
Foto: archív Mesta Košice

V zrekonštruovanej MŠ Oštepová pribudli dve nové triedy spokojných detí

Materská škola (MŠ) na Oštepovej ulici v mestskej časti Juh sa od začiatku nového školského roka rozšírila o dve triedy. Vznikli po rekonštrukcii doposiaľ nevyužívaných pavilónov. Prvýkrát v jej histórii ju navštevuje už trojciferný počet detí. Jej celková kapacita sa z doterajších 80 zvýšila na 124.

Môžu sa vyšantiť aj na novej závesnej dvojhojdačke alebo lezeckej zostave

Vybudovanie nových tried ako aj ďalšie stavebné práce súvisiace napr. so znížením energetickej náročnosti budovy alebo úpravou kuchyne bolo možné uskutočniť vďaka rekonštrukcii v celkovej výške 1,85 milióna eur, ktorú v priebehu uplynulých 12 mesiacov realizovala košická spoločnosť STAV RD. Finančné prostriedky na stavebné práce išli z eurofondov, rekonštrukciu spolufinancovalo z vlastných zdrojov aj mesto Košice.

V novovzniknutých triedach a kuchyni sa uskutočnila kompletná výmena rozvodov zdravotechniky, rozvodov ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Nová je aj fasáda, podlahy, či zelené strechy. Vďaka týmto investíciám dôjde aj k výrazným úsporám prevádzkových nákladov na kúrenie a osvetlenie. Doplnilo sa tam aj interiérové vybavenie do novovytvorených priestorov a kuchyne, ktorá prešla kompletnou obnovou. Deti môžu od začiatku školského roka využívať vynovený školský dvor vrátane detského ihriska, na ktorom pribudli aj nové herné prvky ako napr. vežová zostava, autíčko, kresliaca tabuľa, závesná dvojhojdačka, lezecká zostava alebo kladina.

interiér MŠ Oštepová
Foto: archív Mesta Košice

“Je to neporovnateľné s tým, ako to u nás vyzeralo predtým. Vznikli ďalšie dve triedy, v ktorých je úplne všetko nové. Vďaka zelenej streche, zatepleniu a výmene okien sme výrazne znížili energetickú náročnosť budovy. Zvýšenú kapacita škôlky bola naplnená takmer okamžite. Rodičia sú tiež radi, že môžu deti nosiť do vynovenej krásnej škôlky a do priestorov, ktoré dýchajú a sú svieže,“ pochvaľovala si riaditeľka škôlky Jana Džuberová počas stredajšieho slávnostného otvorenia nových priestorov. 

Investície do vzdelávania sa podľa primátora vždy viacnásobne vrátia

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) vyzdvihol obrovské zmeny k lepšiemu, ktoré v škôlke za uplynulý rok nastali. Zdôraznil, že sa tým výrazne skvalitnil aj výchovno-vzdelávací proces. Dosvedčujú to aj pozitívne ohlasy viacerých rodičov na to, že ich ratolesti navštevujú jednu z najmodernejších a najkrajších škôlok v Košiciach.

Primátor pripomenul, že mesto každoročne vyčleňuje na školstvo zhruba 45 percent financií zo svojho rozpočtu. Vďaka investíciám do vzdelávania sa napríklad v tomto školskom roku rozšírili kapacity troch škôlok v meste (MŠ Oštepová, Palárikova a Lorinčík) o celkovo 57 detí. Vlani sa po rekonštrukciách zvýšili kapacity MŠ Šafárikova 4, MŠ Muškátova 7 a MŠ Hemerkova o ďalších 60 detí. Celkovo v predchádzajúcom volebnom období pribudli triedy pre 312 detí. V súčasnosti navštevuje materské školy v meste 5600 detí.

detičky MŠ Oštepová
Foto: archív Mesta Košice

„Hoci od primátorov iných miest počúvam, aký majú problém s nedostatočnou kapacitou ich materských alebo základných škôl, v Košiciach nás to našťastie nemusí trápiť. Žiaľ trápi nás obrovský modernizačný dlh v školstve, ktorý sa v rámci našich finančných možností alebo úspechov pri podávaní eurofondových projektov snažíme postupne znižovať. Dôkazom toho je aj nádherne vynovená škôlka na Oštepovej. V investíciách do zlepšenia kvality výučby a vybavenia našich škôl a športovej infraštruktúry v ich areáloch sme v uplynulých rokoch investovali desiatky miliónov eur. Budeme v tom aj naďalej pokračovať, hoci naša finančná situácia nie je práve najlepšia. Ak všetko dobre pôjde, už budúci rok by sme na Pereši mohli začať s výstavbou novej škôlky pre 111 detí, ktorá tam veľmi chýba. Všetky investované peniaze do našich detí sa nám niekoľkonásobne vrátia v ich úsmevoch a spokojnosti všetkých ľudí, ktorí sa o nich počas celého dňa starajú,“ uviedol primátor.

Okrem rozširovania kapacít sa v školách uskutočnili aj ďalšie investície

Ako ešte doplnila vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, okrem rozširovania kapacít MŠ v meste boli doposiaľ najvýznamnejšou tohtoročnou investíciou opravy a rekonštrukcie viacerých ZŠ v meste počas letných prázdnin. Stavebné práce vyšli rozpočet mesta na 600 000 eur. V rámci nich sa na školách opravili fasády, oplotenie, vonkajšie terasy, strechy a vymenili okná. Vynovili sa aj triedy, chodby, sociálne zariadenia, rozvody kanalizácie, vody alebo gastrozariadenia v kuchyniach. Nový náter dostali aj chodby, kuchyne a vybrané priestory škôlok.

kuchyňa MŠ Oštepová
Foto: archív Mesta Košice

V školách pribudli aj nové skrinky na odkladanie vecí, koberce, doplnili sa vyučovacie pomôcky a v niektorých MŠ dostali ich žiaci aj nové hračky. Detváky na 40 MŠ zaregistrovali aj skvalitnenie svojich ihrísk a pieskovísk, kde pribudli, resp. sa vymenili lavičky a navozil, resp. sa doplnil nový piesok. V MŠ Palárikova, Čínska a Polianska pribudli deťom aj viaceré nové exteriérové herné prvky.

tlačová správa

Pridajte komentár