EAST MAG
Neurochirurgická operácia
Foto: Archív Detskej fakultnej nemocnice Košice

Košická detská nemocnica využíva ako jediná na Slovensku jedinečný mikroskop na zložité neurochirurgické zákroky

Od septembra využíva Detská fakultná nemocnica Košice ako jediná na Slovensku jedinečný operačný mikroskop najnovšej generácie exoskop Aeos, ktorý na zobrazenie operačného poľa  využíva 3D optiku a robotickú ruku. Kvalitné 3D zobrazenie umožňuje radikálne odstránenie nádorov bez poškodenia zdravého tkaniva v oblasti mozgu a chrbtice a tiež realizáciu rekonštrukčných operácií v oblasti brucha.

Využíva sa predovšetkým v neurochirurgii, pričom operatér sa neskláňa k okuláru mikroskopu, ale má na očiach 3D okuliare, cez ktoré sa pozerá na obrazovku pred sebou podobne, ako je to pri laparoskopickom endoskopickom výkone. Operačné pole sníma robotická ruka s optikou, ktorej pohyb chirurg  ovláda nohou alebo rukou, tak aby sa mu detailne zobrazovalo potrebné miesto. Obraz v 3D kvalite je mimoriadne jasný a ostrý, neporovnateľne zreteľnejší, ako to umožňujú bežné operačné mikroskopy. Umožňuje tiež zmenu kontrastu obrazu a využitie angiografie počas operácie, teda vstreknutie kontrastnej látky do tepien alebo žíl v operovanej oblasti, čo taktiež zlepšuje vizualizáciu operačného poľa.

REKLAMA
Foto: Archív Detskej fakultnej nemocnice Košice

„Exoskop Aeos – operačný mikroskop najnovšej generácie od firmy B. Braun – máme zapožičaný na pol roka a už prvé týždne jeho využitia ukázali jeho mimoriadny prínos. Využili sme ho už pri niekoľkých neurochirurgických operáciách detí – išlo o dva nádory v oblasti malého mozgu, jeden nádor veľkého mozgu a nádor chrbtice v krížovej oblasti riešený špecifickým zadným prístupom. V tomto poslednom prípade by sme klasický mikroskop nemohli vôbec použiť, iba lupové okuliare kvôli použitiu špeciálneho uhla zobrazenia. Išlo o operáciu nezhubného nádoru v oblasti chrbtice v krížovej a kostrčovej oblasti u iba dvojročného chlapca, ktorý malému pacientovi tlačil na konečník a spôsoboval mu ťažkosti s vyprázdňovaním... Operácia uskutočnená v septembri bola úspešná a dieťa sa má dobre,“ hovorí medicínsky námestník pre chirurgické odbory Tomáš Andráš, ktorý malého pacienta operoval.

Foto: Archív Detskej fakultnej nemocnice Košice

Kvalita zobrazenia pomáha doktorom byť istejšími a radikálnejšími

Ďalším úspešne zoperovaným dieťaťom za pomoci nového 3D operačného exoskopu bolo štvorročné dieťa s tumorom hlavy. V tomto prípade podstúpilo dieťa dva operačné zákroky. .„Pri prvej operácii sme zisťovali lokalizáciu nádoru a odobrali pacientovi vzorku nádoru, aby sme zistili, o aký typ sa jedná. Pri nebezpečnej lokalizácii tumoru môžeme pri chirurgickom zákroku  poškodiť dôležité funkcie, napríklad pohyby oka, rečové schopnosti, prehĺtanie či hybnosť. Preto je dôležité vedieť, o aký nádor ide. Pokiaľ ide o zhubný nádor, na ktorý dobre zaberá onkologická liečba, práca chirurga by skončila odobratím vzorky a ďalšia starostlivosť by už bola v rukách onkológov, ktorí dokážu nádor eliminovať bez poškodenia nervového tkaniva a funkcií. Pokiaľ však po odbere vzorky histologické vyšetrenie potvrdí, že je tou správnou liečbou chirurgické odstránenie nádoru, nasleduje príprava ďalšej operácie. V tomto prípade bolo potrebné nádor astrocytového typu odstrániť, pričom dobrou správou pre pacienta a jeho rodičov bolo, že nebola nutná následná onkologická liečba. A pre nás bolo skvelé, že sme mohli samotnú operáciu na odstránenie nádoru realizovať už za pomoci nového exoskopuKvalita jeho zobrazenia mi umožnila viesť viac radikálny rez a istejšie vybrať celý nádor bez poškodenia okolitých štruktúr,“ konštatuje neurochirurg Tomáš Andráš, podľa ktorého by bez nového mikroskopu bola operácia podstatne náročnejšia a dlhšia.

MUDr. Tomáš Andráš, Foto: Archív Detskej fakultnej nemocnice Košice

„Operácia by trvala zhruba dvakrát tak dlho, nie tri ale šesť hodín, pretože vizualizácia danej oblasti mozgu s nádorom by bola podstatne horšia. Pacient by teda bol dlhšie v anestézii, teda viac zaťažený liekmi, jeho pooperačný stav by bol menej priaznivý a hrozilo by väčšie riziko pooperačných komplikácií,“ podotýka doktor.

Každé skrátenie času operácie a zlepšenie bezpečnosti odstránenia nádoru je pochopiteľne v prospech pacienta. Zvlášť u detí je mimoriadne dôležité byť dostatočne radikálny, ale zároveň nepoškodiť samotné mozgové tkanivo, pretože nervový systém dieťaťa sa iba vyvíja a keď je pacient dobre zoperovaný, môže žiť plnohodnotný život bez akýchkoľvek ťažkostí a obmedzení, napriek tomu, že v detstve prekonal nádorové ochorenie mozgu, keďže detský organizmus má výbornú regeneračnú schopnosť.

Vedenie DFN Košice sa zasadzuje za zakúpenie nového exoskopu pre jeho nesporné výhody

Mikroskop je kompatibilný s ďalšími využívanými prístrojmi, ako je neuronavigácia, ktorá sa využíva pri mozgových operáciách a jeho výhodou je okrem výbornej optiky je aj jeho použiteľnosť v rôznych operačných polohách. Popri neurochirurgii sa tiež ponúka jeho využitie v aj v brušnej a krčnej chirurgii.

„Mikroskop je prednostne určený na využitie v neurochirurgii na operácie mozgu a  zákroky v oblasti chrbtice, napríklad je veľmi efektívny pri rázštepoch chrbtice a  syndrómoch pripútanej miechy. Ale osvedčil sa nám aj v kombinácii neurochirurgických a brušných výkonov u detí, kedy sa uvoľňujú miechové deformity zasahujúce do brušnej dutiny, ako tom bolo v prípade operácie u chlapca, ktorému nádor tlačil na konečník. No využiť sa dá aj v iných prípadoch, napríklad pri operáciách detí s nevyvinutým konečníkom, kedy sa robí takzvaná kolostómia…“ poznamenal Tomáš Andráš.

Chirurgov z Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach teší, že majú možnosť využívať špičkovú zobrazovaciu techniku zapožičanú od firmy B. Braun, ktorá zdravotníckemu zariadeniu poskytla exoskop do februára budúceho roka. Ide o jediný takýto mikroskop používaný na Slovensku. Vedenie DFN Košice urobí všetko preto, aby nový mikroskop slúžil chirurgom na špecifické operácie detí aj po uplynutí polročnej doby jeho zapožičania.

Riaditeľ nemocnice Andrej Koman, Foto: Archív Detskej fakultnej nemocnice Košice

„Cena prístroja je zhruba 600-tisíc eur a naše vlastné zdroje na takýto nákup nepostačujú, ale zaradili sme exoskop Aeos do plánu nákupov na budúci rok z kapitálových výdavkov štátu. Pevne dúfame, že budeme úspešní. Opierame sa o kategorizáciu nemocníc, keďže DFN Košice je nemocnicou štvrtého typu a poskytuje koncovú starostlivosť, vybavenie našej neurochirurgie by malo byť naozaj špičkové. Sme schopní vyriešiť v našom zdravotníckom zariadení všetky operovateľné diagnózy detských pacientov v oblasti neurochirurgie bez toho, aby sme ich museli odosielať na iné pracovisko a takáto technika v prospech detských pacientov by tu rozhodne mala byť k dispozícii. Detská fakultná nemocnica Košice chce poskytovať svojim pacientom zo spádovej oblasti Košického a Prešovského kraja, ktorý má zhruba 1,5 milióna obyvateľov, špičkovú zdravotnú starostlivosť,“ zdôrazňuje riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Košice Andrej Koman.

tlačová správa

Pridajte komentár