EAST MAG
most ilustračka archív PSK
Foto: archív PSK

Vynovili mosty v okrese Kežmarok za vyše dva milióny eur

Okres Kežmarok má zmodernizované mosty. Prešovský samosprávny kraj (PSK) nedávno vynovil mostné objekty vo veľkej Frankovej, Huncovciach a Lendaku. Do ich opráv, respektíve výstavby pritom z vlastných zdrojov investoval viac ako 2,12 milióna eur.

Mostný program Správy a údržby ciest PSK umožnil najnovšie rekonštrukciu až troch mostov v Kežmarskom okrese. Motoristi jazdia po novom premostení vo Veľkej Frankovej, v Huncovciach aj v časti Tatranská kotlina – Lendak. Kraj do ich komplexnej modernizácie investoval nemalé finančné zdroje, ktoré uvoľnil z vlastného rozpočtu. Celkovo tu preinvestoval 2,12 mil. eur.

REKLAMA

Vo Veľkej Frankovej sa vybudoval nový, dvanásť metrov dlhý most, ktorý nahradil pôvodný postavený pred 72 rokmi. Jeho výstavba trvala 180 kalendárnych dní, pričom motoristická verejnosť po kompletne novom mostnom zvršku prechádza približne od konca októbra. Nechýbajú tu bezpečnostné zariadenia a tiež vynovená časť vozovky na priľahlej ceste tretej triedy č. 3110. Ide pritom o stavebné činnosti za vyše 551-tisíc eur.

Foto: Nový most vo Veľkej Frankovej
Foto: archív PSK

Vynovený most v Huncovciach i Lendaku

Takmer 695-tisíc eur investovala prešovská župa do prestavby mosta vedúceho cez rieku Poprad v Huncovciach  postaveného v roku 1964. V rámci prác sa tu zastabilizovali podpery, a to mikropilótmi, navýšila sa nosná konštrukcia a zhotovila nová spriahajúca doska s následným doplnením mostných krídel. Most má nový zvršok a bezpečnostné zariadenia, zrekonštruovaná je tiež priľahlá cesta.

Najväčší investičný vklad z rozpočtu PSK, konkrétne vyše 877-tisíc eur, si vyžiadala oprava 64- ročného mostného objektu v úseku Tatranská Kotlina – Lendak. Práce na moste začali uplynulé leto a aktuálne finišujú. Zahŕňali vybudovanie novej nosnej konštrukcie z tyčových prefabrikátov, opravu jestvujúcich opôr a doplnenie mostných krídel. Súčasťou je aj vyhotovenie nového mostného zvršku a osadenie bezpečnostných zariadení. Aj v prípade tohto mosta sa pristúpilo tiež k úprave okolitej cesty tretej triedy.

Foto: Zrekonštruovaný most v Lendaku
Foto: archív PSK

Rekonštrukcie mostných objektov v okrese Kežmarok boli nevyhnutné, keďže sa nachádzali v stupni 6. (zo 7) a ich stavebno-technický stav bol hodnotený ako veľmi zlý. Mosty vykazovali mnohé poškodenia a niektoré viditeľné poklesy. Opravou (resp. výstavbou) sa zvýšila ich životnosť a tiež bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

tlačová správa

komentár: 1

  • […] Župa pritom v spolupráci s energetickou agentúrou vytipovala lokality pre umiestenie verejne prístupných nabíjacích staníc na základe technických okolností a koordinácie s okresnými úradmi. Malo by ísť o rovnomerne zahustenú sieť v celom kraji s posilnením počtov v menej osídlených miestach. A na druhej strane s posilnením v lokalitách s potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Aspoň jedna verejná nabíjacia stanica typu AC (11 kW) alebo DC (50kW) by tak mala byť k dispozícii v okruhu do 25 kilometrov. […]