fbpx
EAST MAG
Voda ilustračný obrázok
Foto: shutterstock.com

Unikátna súťaž pre stredoškolákov je späť

Košický samosprávny kraj sa snaží popasovať s dôsledkami zmeny klímy. Jednou z podporovaných aktivít je aj unikátna aktivita pre študentov stredných škôl. Súťaž Voda nad zlato už druhý rok vyhlasuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ARR), ktorej zakladateľom je župa. Mladí ľudia zo stredných škôl v Košickom kraji môžu navrhnúť riešenie na zadržiavanie vody v krajine tak, aby neodtekala bez úžitku, no zamerať sa môžu na akýkoľvek iný pozitívny dopad na životné prostredie, klímu alebo biodiverzitu. 

„Voda nad zlato otvára študentom dvere do viacerých aktivít. Motivuje ich ku skvelým nápadom, dáva priestor na sebarealizáciu a najmä, na vlastné oči uvidia výsledok svojej práce, keďže realizáciu víťazného projektu zafinancuje župa. Prekvapenie však čaká aj na ďalších úspešných finalistov. To, čo mladí východniari vymyslia je zároveň prospešné pre celú komunitu. Za všetko hovoria hodnotné a zmysluplné projekty z prvého ročníka,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Projekty sa môžu  týkať napríklad zadržiavania dažďovej vody zo striech či parkovísk, ktorá odteká kanalizáciou preč, no neskôr chýba verejnej zeleni. Témou môže byť aj zlepšenie stavu a množstva zelene v mestách a obciach či zlepšovanie podmienok pre rastliny alebo hmyz prostredníctvom zakladania kvitnúcich plôch alebo hmyzích hotelov. Projekt musí byť doručený na adresu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. alebo mailom na adresu sutaz@arr.sk do 22.11.2023. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na stránke https://www.arr.sk/voda-nad-zlato-2023/

Foto: shutterstock.com

Predošlý ročník priniesol kvalitné projekty

„Skúsenosti z pilotného ročníka sú mimoriadne prínosné vďaka kvalitným projektom. Veľmi nás teší, že do súťaže sa zapojili študenti zo škôl rôzneho zamerania, za riešenia, aké navrhli by sa nemuseli hanbiť ani odborníci z danej oblasti. Vlani vyhral projekt SOŠ beauty služieb na Gemerskej 1 v Košiciachkde študenti k existujúcej dažďovej záhrade pri vstupe do hlavnej budovy školy dobudovali ďalšie dve dažďové záhrady v areáli vonkajšej eko-učebne na školskom dvore. Do súťaže sa môžu zapojiť študentské tímy s maximálne šiestimi členmi a jedným pedagógom,“ dodala riaditeľka ARR Jarmila Hviščová.

Župa sa dlhodobo zaoberá negatívnymi vplyvmi na zmenu klímy. Spolu s ARR vypracovali Adaptačnú stratégiu na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji. Problematiku sa prostredníctvom tohto dokumentu snažia priblížiť aj obyvateľom na lokálnej úrovni. Vďaka interaktívnym klimatickým mapám môžu jednotlivé obce a mestá vidieť, ako sa vyvíja klíma v ich regióne. Nájdu tu návod, ako negatívny vývoj zastaviť alebo zmierniť. Súťaž je dôležitým nástrojom, ako do problematiky zapojiť mladších obyvateľov kraja a motivovať ich k jednoduchým a účinným riešeniam.

Pridajte komentár