EAST MAG
chlapík na online kurze
Foto: shutterstock.com

Organizácia Ženský algoritmus prichádza s inovatívnym online kurzom

Organizácia Ženský algoritmus spustila koncom novembra 2023 inovatívny online kurz
“Inkluzívne podnikanie” pre malých a stredných podnikateľov. Toto vzdelávanie je súčasťou iniciatívy organizácie na podporu diverzity a inklúzie v podnikateľskom prostredí. Pozostáva z desiatich podrobne vypracovaných modulov, ktoré sa registrovaných účastníkom otvárajú automaticky po piatich dňoch, umožňujú flexibilný prístup k obsahu a dostatok času na hlbšie ponorenie sa do tém, či už prostredníctvom počítača alebo mobilu. Na tvorbe obsahu sa podieľali štyri skúsené lektorky pre oblasť diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí, ktoré teóriu obohatili o cenné príklady zo slovenskej a zahraničnej praxe.

Potreba tohto vzdelávania vyplynula z čoraz výraznejšieho prepájania slovenskej ekonomiky so
zahraničnou. Globálny trh je mimoriadne rozmanitý, Západná a Severná Európa je vo vnímaní
rozmanitosti na pracovisku a prevencie diskriminácie oveľa rozvinutejšia. “Pre integráciu firiem
na tento trh je nevyhnutné osvojiť si princípy inkluzívneho podnikania, a to nielen kvôli
schopnosti prilákať si široké spektrum talentov, ale aj klientov, partnerov a pre maximalizáciu
svojho inovačného potenciálu”,
zdôvodnila význam vzdelávacieho kurzu riaditeľka organizácie
Ženský algoritmus Lenka Hlinková, ktorá je aj odbornou garantkou projektu. Zamestnanci čoraz častejšie hľadajú pracovné prostredia, kde sa budú cítiť ohodnotení a rešpektovaní. Zákazníci zase uprednostňujú značky, ktoré odrážajú ich hodnoty a ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť.

V pilotnej fáze je registrácia bezplatná


Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť podnikateľom hlbší vhľad do významu a prínosov
inkluzívnych firiem, ktoré sú dokázateľne profitabilnejšie a inovatívnejšie v porovnaní s
konkurenciou. Účastníci sa zoznámia s kľúčovými aspektmi diverzity a inklúzie v kontexte
slovenskej legislatívy aj medzinárodného trhu, nevedomými predsudkami a ich vplyvom na
firemnú kultúru a výkon, ako aj s metodikami pre inkluzívny manažment zamestnancov. Kurz
tiež poskytuje praktické návody na hodnotenie výkonnosti zamestnancov, meranie diverzity a
inklúzie vo vlastnej organizácii a zdôrazňuje význam spoločenskej zodpovednosti firiem.

V pilotnej fáze je registrácia na kurz bezplatná. Po úspešnom absolvovaní účastníci získavajú
certifikát. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR
na rok 2023. Táto iniciatíva predstavuje významný krok k posilneniu inklúzie a rozmanitosti na
slovenskom podnikateľskom trhu a je neoceniteľným prínosom pre všetkých, ktorí sa odhodlali
viesť svoje podniky moderne, eticky a zodpovedne.


tlačová správa

Pridajte komentár