EAST MAG
Katkin park
Foto: Archív gymnázia

Katkin park je rodina

Takto jednoducho by sme mohli našu školu opísať a povedali by sme možno všetko. Našinci presne vedia, o čom hovoríme. Radi sa však podelíme o vysvetlenie aj s ostatnými a práve to je dôvod, prečo vznikol tento príspevok.

Mnohí nás poznajú ako malú školu uprostred parku na známom košickom sídlisku Terasa. Menej je však už takých, ktorí o nás vedia, že naša budova bola pôvodne škôlkou. Jej miesto potom v 90. rokoch prevzalo dnes už dobre známe gymnázium. Sme v roku 1994, keď naša škola otvára prvýkrát svoje brány ako prvá a v tom čase jediná súkromná škola na (východnom) Slovensku. A hoci sme boli ešte len na začiatku cesty, už vtedy sme mali odvahu snívať vo veľkom. Naše „know-how“ bolo vo veľkej miere ovplyvnené inovatívnymi zahraničnými trendmi vo vzdelávaní, ktoré si priniesla so sebou zo svojich štúdií naša pani zriaďovateľka a pani riaditeľka.

Apropos, Fun Fact

Naša súčasná pani riaditeľka Martina Miškovová, MA je dnes nielen riaditeľkou školy a vyučujúcou anglických predmetov, ale zároveň aj bývalou žiačkou a absolventkou nášho gymnázia.

Ale pokračujme v našom príbehu. Cieľom našej školy nebolo otvoriť len „ďalšiu“ strednú školu na sídlisku. Naším cieľom bolo vniesť do slovenského školstva nový vietor, rozvíriť pokojné vody a zároveň vytvoriť priestor s rodinnou atmosférou, kde žiak nie je len číslom v katalógu. Boli sme si totiž plne vedomí, že práve oblasť školstva, taká významná pre rozvoj spoločnosti a budúcich generácií, je miestom plným príležitostí pre pokrok a revolučné zmeny.  A keďže je o nás známe, že „sme iní, a preto sme lepší“, plní entuziazmu a chuti dokázať niečo veľké, sme začali neúnavne pracovať. Dnes, v roku 2024, keď škola oslavuje neuveriteľných 30 rokov, môžeme povedať, že sa nám v priebehu rokov podarili naozaj veľké veci. V prvom rade sme postupne otvorili celkovo 3 študijné odbory:

  •  4-ročné klasické štúdium všeobecné,
  •  5-ročné anglicko-slovenské bilingválne štúdium,
  •  4-ročné klasické štúdium zamerané na aplikovanú informatiku.
Foto: archív gymnázia

Za tri desaťročia našimi bránami prešlo naozaj veľa žiakov na všetkých troch odboroch, pričom každý odbor má svoje vlastné špecifiká. Klasické štúdium poskytuje žiakom všeobecné vzdelanie a dôkladne pripravuje všetkých záujemcov o štúdium na vysokých školách rôznych zameraní. Medzi absolventmi sú už dnes niektorí úspešní lekári, právnici, ekonómovia, inžinieri technických smerov, vedci, ale aj pedagógovia či umelci. Bilingválne štúdium je ideálne pre tých, ktorí sa chcú zdokonaľovať v cudzom jazyku a na konci štúdia dosiahnuť úroveň C1.

Medzi vyučujúcimi sú aj native speakri, ktorí žiakom zároveň otvárajú dvere za poznaním rôznych kultúr. Mnohé predmety vyučované v anglickom jazyku na tomto odbore sú naše vlastné (znova sa vraciame k skúsenostiam zo zahraničia) a učenie sa prezentovať vlastné názory (nielen v cudzom jazyku) je integrovanou súčasťou našej výučby. A práve tieto skills naši absolventi dokonale využívajú na vysokých školách doma alebo v zahraničí.

Foto: archív gymnázia


Fun Fact č. 2

Až 95 % našich absolventov pokračuje vo svojom vysokoškolskom štúdiu na vysokých školách a univerzitách, prevažná väčšina z nich si vyberá práve školy v zahraničí. Posledný, najmladší, ale nie menej zaujímavý, študijný odbor zameraný na aplikovanú informatiku poskytuje žiakom všetky výhody gymnaziálneho štúdia a zároveň rozšírenú výučbu informatických predmetov, ako napr. aplikovaná informatika, programovanie, robotika a odborná prax. Odbor vznikol v spolupráci s košickými IT firmami ako odpoveď na stále sa zvyšujúci dopyt po IT špecialistoch v košickom IT Valley. Vyučovanie skvele dopĺňajú workshopy s odborníkmi z praxe a vyššie spomenutá prax v IT firme s možnosťou uchádzať sa po škole o pracovné miesto.

Počas rokov pôsobenia našej školy máme za sebou nejeden inovatívny projekt, akým je napríklad aj veľmi úspešná Škola budúcnosti, ktorá sa stala zároveň naším synonymom.  Na tú potom nadviazal aj druhý projekt ONLINE ŠKOLA, jedinečná svojho druhu. Online škola je úspešný projekt, ktorý predstavuje online platformu obsahujúcu všetko, čo náš žiak k štúdiu potrebuje – študijné materiály, zaujímavé linky a odkazy na ďalšie študijné zdroje a literatúru, cvičenia k preberanému učivu atď. Online škola je zároveň online priestorom, kde prebieha polročné a koncoročné testovanie žiakov (podobne ako je to na vysokých školách v čase skúškového obdobia).

Fun Fact č. 3

Spomenuli sme vám už, že u nás nie sú známky, ale spravodlivejší bodový systém? Škola sa v duchu modernej školy 21.storočia môže pochváliť aj faktom, že notebooky u nás nahradili knihy a zošity, vyučovanie začína o 8:30 a v piatky zásadne končíme o 12:00. Našou najväčšou pýchou sú však naši študenti, ktorí sú nielen aktívni, ale aj úspešní, o čom svedčí naša sieň slávy vo vestibule školy plná fotiek a diplomov s názvom „Naše úspechy“… Nehovoriac o tom, že máme na škole Zlatého Amosa – najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska, či študenta, ktorý sa z AMAVET-u dopracoval na medzinárodné kolo do Barcelony, získal špeciálnu cenu a nakoniec bol ocenený aj Košickým samosprávnym krajom pri príležitosti Dňa študentstva.

Je toho tak veľa, čo by sme mohli ešte o škole povedať. Ale keďže je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť či čítať, určite všetkým záujemcom odporúčame prísť sa pozrieť na niektoré z našich DOD, najbližšie už 06.02.2024 od 8.00 do 17.00 hod. Aktuálne informácie nielen o DOD, ale aj zo života školy sú zverejnené na webe www.sgcr.sk alebo na sociálnych sieťach, kde sme tiež veľmi aktívni.

Foto: archív gymnázia

(Už fakt) posledný Fun Fact

Na DOD vás nečaká žiadna umelá realita, len bežný deň na gymnáziu Katkin park v sprievode dobrej nálady a našich žiakov, ktorí návštevníkov už tradične sprevádzajú a tak sa na chvíľu stávajú aj oni členmi našej „malej-veľkej“ rodiny. Lebo ako už bolo na začiatku povedané: Katkin park je rodina.

Veronika Karafová

Pridajte komentár