fbpx
EAST MAG
Gymnázium Šrobárova Košice
Foto: archív gymnázia Šrobárova

Deviataci už môžu posielať prihlášky na stredné školy

Žiaci končiacich ročníkov a 5. ročníka základných škôl sa od 1. februára môžu prihlasovať na stredné školy a 8-ročné gymnáziá, ktoré nasmerujú ich ďalší osobný a profesijný rast. Bez ohľadu na to, či sa žiak chystá na talentové alebo netalentové skúšky, je termín podania prihlášok na všetky odbory rovnaký, a to 20. marec 2024. Na školský rok 2024/2025 môže 63 stredných škôl v pôsobnosti Košického kraja prijať do prvých ročníkov stredných škôl 7000 žiakov.

Na župných stredných školách pribudne viacero nových odborov, medzi nimi aj experimentálne overovanie informatiky na gymnáziách.

„Naše školy pridali aj v nasledujúci školský rok nové atraktívne vzdelávacie odbory. Obchodná akadémia v Rožňave otvára prvý ročník v študijnom odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy, Hotelová akadémia v Košiciach prijme žiakov v novom odbore služby v cestovnom ruchu. Na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach je pripravený študijný odbor florista/floristka. SOŠ veterinárna v Košiciach – Barci začína experimentálne overovanie štvorročného študijného odboru veterinárny asistent/asistentka pre bezpečnosť potravín. Gymnázium P. Horova v Michalovciach a Gymnázium Alejová v Košiciach začnú s experimentálnym overovaním v rámci študijného odboru gymnázium so zameraním na informatiku. Učebné osnovy boli vytvorené spolu s odborníkmi z vysokých škôl a IT firiem a študenti sa budú učiť v novovytvorených informatických triedach. Gymnázium Šrobárova v Košiciach otvára v rámci programu International Baccalaureate (IB) prípravný ročník pre MYP, teda ekvivalent k 1. ročníku 8-ročného gymnázia,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Najviac štyri školy

Deviatak si môže podať prihlášku najviac na štyri stredné školy – dva talentové a dva netalentové odbory. Ôsmaci môžu uviesť maximálne dve bilingválne školy, o ktoré majú záujem. Ako prvé budú overovať športové nadanie na všetkých športových školách od 25. marca do 19. apríla, prostredníctvom talentových skúšok. Termíny konania prijímacích skúšok pre gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatória určilo ministerstvo školstva nasledovne – pre netalentové odbory v prvom termíne na 2. mája (pri zvýšenom pošte uchádzačov aj 3. mája) a v druhom termíne 6. mája. Pre talentové odbory pripadá prvý termín na 29. apríl (popr. aj 26. a 30. apríl) a druhý termín na 9. mája (popr. aj 10. a 13. mája).

Aby sa deviatakom rozhodovalo ľahšie, župa im každoročne prináša prehľad krajských stredných škôl. Vďaka brožúre Stredná pre teba získajú základné informácie o štúdiu na konkrétnych školách, ale aj informácie o unikátnych odboroch, možnostiach mimoškolských aktivít či cezhraničných študijných programoch. Digitálnu verziu tlačenej brožúry nájdu tu

tlačová správa

Pridajte komentár