EAST MAG
Kultúrna trojbodka v Humennom vizualizácia
Zdroj: Mesto Humenné

Humenné bude mať nové kultúrne centrum

Mesto kultúry 2024 Humenné bude mať aj vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) nové kultúrno-komunitné centrum. Vybudované bude z ekologických a recyklovaných materiálov pri Centre voľného času a Vihorlatskej knižnici a ponesie názov Kultúrna trojbodka. Krajskí poslanci odobrili pre jeho výstavbu účelovú dotáciu vo výške 25-tisíc eur.

Humenné je Mesto kultúry pre rok 2024. V južnej časti jeho Námestia slobody sa má v rámci rovnomenného projektu (Humenné-Mesto Kultúry 2024) vybudovať  nový kultúrny stredobod pre širokú verejnosť, tzv. Kultúrna trojbodka. Slúžiť bude na realizáciu kultúrnych podujatí aj na vzdelávanie.

REKLAMA
Zdroj: Mesto Humenné

Kultúrna trojbodka sa vybuduje formou modulárneho systému z ekologických a recyklovaných materiálov. V exteriéri na námestí mesta konkrétne vznikne pódium, hľadisko, premietacia plocha, ale aj výstavný priestor či akési art laboratórium. Nebude tu chýbať ani oddychovo-komunitná zóna s tienením a umelecká kaviareň. Predpokladá sa pritom jeho dlhodobá udržateľnosť a využívateľnosť.

Bude stredobodom Mesta kultúry 2024

Nové centrum bude predstavovať stredobod Mesta kultúry 2024 s charakterom hlavného informačného pointu  pre verejnosť o pripravovaných podujatiach. Zároveň prinesie unikátny priestor pre kreatívnu prezentáciu, kultúrne dialógy a stretnutia generácií, hodnôt či jedinečných ľudských príbehov. Prezentovať sa tu budú umelci a zároveň viesť neformálne vzdelávanie  aj voľnočasové aktivity.

Zdroj: Mesto Humenné

PSK poskytol mestu účelovú dotáciu v rámci projektu Humenné-Mesto Kultúry 2024 na základe podpísaného memoranda zo 6. septembra, ktorým sa kraj zaviazal spolupodieľať na jeho realizácii. Do aktivít projektu sa pritom budú zapájať aj kultúrne organizácie v pôsobnosti prešovskej krajskej samosprávy – tunajšia knižnica, múzeum či hvezdáreň.

tlačová správa

Pridajte komentár