EAST MAG
Mgr. Petra Gašparová
Foto: archív AGEL

Aké sú úskalia práce personálu z operačných sál?

Práca sestier z operačných sál je pre verejnosť anonymná, preto sa jej často dostáva menej pozornosti, než si v skutočnosti zaslúži. Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier (15. február) je príležitosťou vyzdvihnúť ich náročnú a nezastupiteľnú prácu. Tento deň je zároveň určený na podporu maximálnej bezpečnosti pacientov na celom svete. O špecifickej práci vyžadujúcej vysoko profesionálne zručnosti, fyzickú a emocionálnu odolnosť a spôsobe, akým personál operačných sál zaisťuje bezpečnosť pacientov, porozprávala vedúca sestra Operačného centra Nemocnice AGEL Košice-Šaca Mgr. Petrou Gašparovou.

V súvislosti s operačnými výkonmi sa pozornosť nezainteresovaných väčšinou sústreďuje najmä na lekára – operatéra. Avšak za každým úspešným chirurgickým zákrokom sa skrývajú ďalší členovia zdravotníckeho tímu, ktorých profesionálna a dôsledná práca je nenahraditeľná. Sú to sestry z operačnej sály, ktoré chránia pacienta pred telesným i psychickým poškodením, uspokojujú jeho bio-psycho-sociálne potreby, preberajú zodpovednosť za jeho bezpečie, sledujú jeho stav a vedú odbornú dokumentáciu.

REKLAMA

„Pri príchode pacienta na operačnú sálu sa ako prvá vykonáva bezpečná identifikácia pacienta slovne, podľa identifikačného náramku a zdravotnej dokumentácie,“ približuje postup Mgr. Petra Gašparová, vedúca sestra Operačného centra Nemocnice AGEL Košice-Šaca. „Nasleduje opätovná verifikácia strany operačného výkonu, ktorá je realizovaná a zaznamenaná na oddelení pred podaním premedikácie,“ dodáva.

Petra Gašparová. Foto: archív AGEL

Niekoľkonásobná kontrola

Zdravotníci využívajú Protokol transportu pacienta, kde sa okrem identifikačných údajov zaznamenáva, kedy a kým bol pripravený pacient prevezený z oddelenia na operačnú sálu a prevzatý do starostlivosti anestéziologickej sestry. Rovnakým spôsobom sa pacient po ukončení operačného výkonu odovzdáva z operačnej sály na príslušné oddelenie nemocnice. Ďalším dokumentom, ktorý slúži na ochranu pacienta, je Kontrolný list bezpečného chirurgického výkonu. „Tento záznam, kde sú opätovne kontrolované údaje pred anestéziou, operáciou a po jej ukončení, vedú anestéziológ, operatér a sestra inštrumentárka. Bezprostredne pred operáciou vykonávame takzvaný „time out“, kde sa naposledy za spoločnej účasti celého operačného tímu potvrdzuje identita pacienta, druh operačného výkonu, miesto, respektíve strana operačného výkonu, dostupnosť sterilného inštrumentária, prístrojovej techniky, dostupnosť zobrazovacej dokumentácie, profilaktické podanie antibiotík, ale aj očakávané kritické udalosti,“ vysvetľuje Petra Gašparová.

Počas operácie je vedený Intraoperačný záznam, kde sa okrem členov operačného tímu, pomocného personálu, časových údajov o príchode/odchode pacienta, začiatku/konca a druhu anestézie a začiatku/konca operačného výkonu zaznamenávajú všetky použité lieky, materiály, protézy, prístroje, inštrumentárium, počet vzoriek odoslaných na následné vyšetrenie a podobne. „Na základe týchto údajov sme schopní v prípade potreby dohľadať údaje o použitých materiáloch spätne,“ hovorí vedúca sestra a dodáva, že pri príprave pacienta na operačný výkon sa kladie dôraz na bezpečné polohovanie a fixáciu za účelom vykonania vhodnej stabilnej polohy podľa operačného výkonu.

Prečo je nedostatok inštrumentárok?

Magistra Petra Gašparová vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Košiciach v odbore detská sestra a skôr ako našla uplatnenie na operačnej sále prešla rôznymi pozíciami. Ako vníma citeľný nedostatok inštrumentárok?

Pokračovanie na druhej strane.

tlačová správa

Pridajte komentár