EAST MAG
konferencia Zborovňa Košice
Zdroj: KEITVA

Konferencia ZBOROVŇA má za cieľ podporiť pedagógov a ich inovatívne riešenia vo výučbe, školstve, ale aj celom verejnom sektore

Druhý ročník konferencie Zborovňa bol určený pedagógom prírodovedných predmetov v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji s cieľom rozvíjať vyučovacie procesy. Zborovňa so sebou priniesla zaujímavé témy a workshopy s užitočnými informáciami o tom, ako môžu učitelia implementovať do svojich tried technológie, akými sú umelá inteligencia či virtuálna realita.

Konferencia Zborovňa sa uskutočnila 20. 2. 2024 v Univerzitnom vedeckom parku Technicom. Súčasťou programu boli zaujímavé prednášky o inovatívnych nástrojoch, riadení projektov, postavení učiteľa v 21. storočí a nechýbala ani panelová diskusia Východ ako dobré miesto pre štúdium.

REKLAMA
konferencia Zborovňa Košice, Viktor Mitruk
Konferencia Zborovňa, Viktor Mitruk. Foto: KEITVA
Účastníci si mohli vyskúšať aj virtuálnu realitu. Foto: KEITVA
Účastníci si mohli vyskúšať aj virtuálnu realitu. Foto: KEITVA

Jedným z hlavných cieľov už druhého ročníka unikátnej konferencie bolo predstaviť učiteľom STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) predmetov nové možnosti vzdelávania, sebavzdelávania či výhody zapájania IT expertov do vyučovacieho procesu a príprav. Praktické zručnosti a nástroje, ktorými disponuje súkromný sektor, môžu pozitívne využiť pre svoj rozvoj, zapojenie a inšpiráciu svojich študentov.

„Som veľmi rád, že východoslovenský región otvoril dvere do sveta inovácií vo vzdelávaní a technológie sa stali primárnym cieľom jeho rozvoja. Ďakujeme všetkým, ktorí k tomu prispievajú, či už sú to pedagógovia, zástupcovia univerzít, mesta, kraja či súkromného sektora,“ povedal Viktor Mitruk, manažér pre vzdelávanie z organizujúceho klastra Košice IT Valley, ktorý už od roku 2007 zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v Košickom regióne.

Zuzana Takáčová hovorila o využití umelej inteligencie vo vyučovaní. Foto: KEITVA
Zuzana Tkáčová hovorila o využití umelej inteligencie vo vyučovaní. Foto: KEITVA
Diskusia Východ ako dobré miesto pre štúdium. Foto: KEITVA
Diskusia Východ ako dobré miesto pre štúdium. Foto: KEITVA

Workshopy a diskusie boli vedené odborníkmi v rámci oblasti STEM nielen z akademických inštitúcií, ale aj zo súkromnej sféry či samosprávy. Medzi preberané témy patrilo využitie umelej inteligencie vo výučbe, agilné riadenie projektov, virtuálna realita ako vzdelávací nástroj, či dokonca návod, ako získať finančnú podporu na nové projekty.

Žiaci a študenti trávia väčšinu svojho času v škole. Hodnoty im okrem rodiny vštepujú v značnej miere aj pedagógovia a sú tými, ktorí im pomáhajú pri ich profilácii, ktorým smerom sa profesne v budúcnosti vybrať. Na to, aby sme vychovali generáciu, ktorá bude vedieť reflektovať na potreby trhu a ekonomiky, ale aj na to, ako sa budú títo mladí ľudia správať v samotnom pracovnom procese, potrebujú aj pedagógovia priestor a moderné nástroje, ako získať a naučiť sa novodobé možnosti vzdelávania. Bez nich to už v dnešnej dobe možné nie je. Ďakujeme pedagógom, že svojou proaktivitou, účasťou a záujmom o aktivity, ale aj podujatia, akým je Zborovňa, participujú v týchto extrémne dôležitých témach a podieľajú sa tak na aktívnej zmene vzdelávania potrebnej pre lepšiu budúcnosť našej krajiny,“ uviedla Zuzana Želinská, Associate Vice President Finance and Operations spoločnosti Ness, hlavného partnera podujatia Zborovňa.

Prezentácie a workshopy konferencie boli doplnené aj expo zónou, v ktorej nechýbala edukačná výstava o generovaní obrázkov pomocou umelej inteligencie, zóna virtuálnej reality či stánky konzorcia EDIH Cassovium, Košického samosprávneho kraja, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulty elektrotechniky a informatiky, či organizácií Učíme s hardvérom a DASATO academy. V rámci každého z nich sa mohli účastníci oboznámiť s najnovšími možnosťami a informáciami o vzdelaní a digitalizácii v Košickom kraji. Účastníci mali príležitosť vyskúšať si virtuálnu realitu, nadviazať kontakty s lídrami v odbore a objaviť nové nástroje a technológie, ktoré môžu zlepšiť ich vyučovanie.

Konferencie sa zúčastnilo takmer 60 pedagógov z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Konferenciu podporili:

  • konzorcium EDIH Cassovium
  • spoločnosť Ness
  • spoločnosť Vissim
  • Košický samosprávny kraj
  • Univerzitný vedecký park Technicom
  • Technická Univerzita v Košiciach

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

Pridajte komentár