EAST MAG
čistenie solárnych panelov
Zdroj obrázka: kanin/AdobeStock.com

5 tipov, pomocou ktorých môžete predĺžiť životnosť a výkon fotovoltiky

V snahe smerovať k čistejším a udržateľnejším energetickým zdrojom, sa solárna energia stala atraktívnou možnosťou nielen pre majiteľov domov, ale aj podniky. Mechanizmus solárnych panelov využíva bohaté zásoby slnečnej energie, ktoré transformuje na elektrickú, čím dochádza k redukcii našej závislosti od fosílnych palív a súčasne sa šetria finančné prostriedky na účtoch za elektrickú energiu.

Avšak, pre dosiahnutie maximálnej účinnosti vašich solárnych panelov a zabezpečenie ich optimálneho fungovania je nevyhnutná pravidelná údržba. Z akých krokov sa takáto údržba skladá, a ktoré z nich môžu viesť k zvýšeniu výkonu fotovoltických panelov?

Profesionálna inštalácia fotovotlaiky je základ

Profsionálna inštalácia fotovoltaiky je neoddeliteľným krokom k zabezpečeniu optimálneho výkonu a dlhej životnosti solárneho systému. Dôležitosť tejto fázy nemožno podceňovať, pretože nesprávne nainštalované panely môžu mať značný vplyv na celkovú účinnosť a návratnosť investície. Správna orientácia panelov podľa geografickej polohy, optimálny uhol sklonu a vhodná pozícia na streche sú všetko základné aspekty, ktoré ovplyvňujú efektivitu solárneho zberu energie.

Profesionálna inštalácia nielen zabezpečuje, že panelový systém je správne zarovnaný, ale tiež zohľadňuje bezpečnostné normy a predchádza možným problémom spojeným s elektrickými prácami.

Okrem toho, dôkladná inštalácia môže tiež predchádzať možným poškodeniam strechy a zabezpečiť, aby bol solárny systém integrovaný do stavby domu bezpečným a spoľahlivým spôsobom. Investícia do kvalitnej montáže systému je rovnako dôležitá ako samotný výber technológie, aby sa dosiahol dlhodobý a spoľahlivý výkon solárneho systému.

Dbajte na údržbu okolia

Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť výkon panelov, je stav okolia, ktoré solárny systém obklopuje. Môžu to byť vysoké stromy, kríky, ploty, bilboardy, komíny a iné. Orezávanie a úprava okolitej plochy je teda pre dosiahnutie maximálneho výkonu špeciálnej fotovoltaiky nevyhnutné. Zabezpečte preto, aby oblasť okolo solárneho systému zostala čo najviac voľná, pretože akákoľvek prekážka môže na jeho plochu vrhať tieň, čo vedie k zníženej účinnosti.

V prípade rovnej strechy, na ktorú umiestňujete viac solárnych systémov, si dajte pozor na to, aby jedna rada netienila druhej a naopak.

Odstráňte z panelov všetky nečistoty

Napriek vysokej efektivite moderných panelov a ich schopnosti odolávať extrémom vonkajšieho prostredia a počasia, je dôležitá aj ich samotná údržba. Prach, špina, lístie, drobné konáre zo stromov a iné môžu negatívne ovplyvniť schopnosť systému absorbovať slnečné žiarenie. Zachovaním jeho maximálnej čistoty preto prispievate k vysokému výkonu a efektivite panelov.

Ak teda chcete maximalizovať energetický výstup vašich solárnych panelov a využiť ich plný potenciál, nájdite si na ich čistenie čas. Na jemné čistenie povrchu použite mäkkú handričku alebo špongiu namočenú v teplej mydlovej vode. Vyhnite sa aplikácii abrazívnych materiálov alebo agresívnych chemikálií, aby ste predišli poškodeniu panelov. Panely opláchnite čistou vodou a nechajte ich uschnúť na vzduchu, pričom celý proces čistenia opakujte (ideálne za prítomnosti bezpečnostného istenia alebo odborníkov na výškové práce) aspoň raz šesť mesiacov, v závislosti od úrovne hromadenia nečistôt.

Monitorujte stav a prípadné poškodenie systému

Odolný povrch panelov je od výroby vybavený špeciálnymi vrstvami, ktoré majú schopnosť mechanickému poškodeniu z okolia dlhodobo odolávať. Fotovoltické panely od firmy ECOLOGIC majú dokonca až 12-ročnú záruku na celkový stav a zároveň 25-ročnú záruku na udržanie aspoň 80 % výkonu, čo znamená, že aj po 25 rokoch využívania možno očakávať, že účinnosť týchto panelov bude minimálne 80 %.

V dnešnej dobe je však nielen počasie, ale aj príroda sama o sebe nevyspytateľná, takže pod prípadné znehodnotenie systému sa môže podpísať viacero faktorov. Pravidelná kontrola solárnych panelov s cieľom identifikovať prípadné poškodenia alebo defekty je  kľúčovým opatrením pre udržanie optimálneho výkonu systému. Rovnako tak sa odborná obhliadka aktuálneho stavu panelov v kombinácii s rýchlou reakciou postará o to, že solárny systém bude fungovať efektívne a spoľahlivo.

Nezabudnite na menič

Invertor, ako dôležitá súčasť systému, transformuje jednosmernú energiu vyprodukovanú solárnymi panelmi na striedavú, ktorá je potom použiteľná v domácnosti alebo sieti. Monitorovanie výkonu invertora je preto ďalším dôležitým opatrením pre zabezpečenie efektívneho prevodu energie v solárnom systéme a zachovanie jeho optimálneho výkonu i dlhovekosti.

Význam má pravidelná kontrola prípadných chybových hlásení alebo neobvyklých zvukov emitovaných meničom. Monitorovanie výstupu striedavého prúdu, aby sa overilo, či zodpovedá očakávaným úrovniam. V prípade podozrenia na možné problémy spojené s meničom je odporúčané konzultovať všetko (v rámci záruky) s kvalifikovaným odborníkom alebo technikom na systémy, ktoré majú schopnosť postarať sa o náš komfort a znížiť závislosť na drahých zdrojoch elektrickej energie.

Pridajte komentár