EAST MAG
ženy
Foto: pixabay.com

Marec je aj Mesiacom histórie žien

Mesiac knihy – tak poznáme marec na Slovensku už desiatky rokov. Menej známa je skutočnosť, že marec je aj Mesiacom histórie žien. Tradícia sa vyvinula z týždňa histórie žien, ktorý sa po prvý raz konal v roku 1978 v USA. Jeho cieľom bolo pripomenúť si ženské osobnosti americkej histórie a najvýznamnejšie udalosti spojené s históriou ženského hnutia v USA. Už niekoľko rokov Mesiac histórie žien slávime aj na Slovensku.

V rámci tohtoročnej spomienky nemožno opomenúť fakt, že v roku 2024 si pripomíname 155. výročie vzniku najstaršej ženskej organizácie na Slovensku – spolku slovenských žien Živena. Spolok založili v auguste 1869 v Turčianskom Svätom Martine. Jeho prvotným cieľom bolo vychovávať deti v národnom duchu,“ pripomína Marián Gladiš z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý sa venuje vybraným aspektom dejín ženského hnutia.

REKLAMA

Čoskoro pribudli ďalšie úlohy, najmä pozdvihnúť život slovenských dievča a žien. Preto sa Živena usilovala o založenie slovenských vyšších dievčenských škôl. „To sa podarilo až po polstoročí – v roku 1919, teda pred 105 rokmi –, keďže vhodné podmienky nastali až po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa koncom roka 1918,“ dodáva M. Gladiš.

Vďaka Živene vznikol aj súbor Lúčnica

Ešte predtým, v auguste 1910, spolok Živena založil účastinnú (akciovú) spoločnosť Lipa, ktorá výkupom a následným predajom ručných prác – najmä produktov domáceho ľudového priemyslu ako čipkových, výšivkárskych, tkaných, drevených, hlinených alebo drôtených výrobkov – pomáhala slovenským ženám získať finančnú nezávislosť od mužov.

V rokoch 1910 až 1949 Živena vydávala rovnomenný časopis – druhý slovenský ženský časopis po mesačníku Dennica, ktorý vychádzal v rokoch 1898 až 1914 (zanikol teda pred 110 rokmi). V roku 2023 sme si pripomenuli 125. výročie začiatku ženskej časopiseckej tvorby na území Slovenska. Tiež však 100. výročie zavŕšenia počiatočnej fázy formovania slovenskej ženskej periodickej tlače.

Vďaka Živene vznikol v roku 1948 aj svetoznámy umelecký súbor Lúčnica.

tlačová správa

Pridajte komentár