EAST MAG
Zbyněk Müller a ŠFK 2024_foto Jakub Šimoňák
Foto: archív ŠfK/Jakub Šimoňák

Užite si Veľkonočný koncert vo filharmónii

Utíšiť sa, duchovne pookriať a naladiť sa na nadchádzajúce sviatky. Štátna filharmónia Košice pozýva na svoj Veľkonočný koncert. Slávnostný večer prinesie klenot svetovej klasickej hudobnej literatúry – dielo Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži od Josepha Haydna. Veľkonočný koncert v interpretácii orchestra ŠFK pod vedením Zbyňka Müllera si návštevníci vychutnajú vo štvrtok 21. marca o 19:00 v Dome umenia. Podujatiu predchádzajú verejná generálka o 10:00 a predkoncertné stretnutie o 18:00, ktoré bude plné zaujímavostí o diele a skladateľovi.

Zbyněk Müller je hlavným hosťujúcim dirigentom Štátnej filharmónie Košice a zároveň hudobným riaditeľom opery v Divadle F. X. Šaldu v Liberci i dirigentom Opery Národného divadla Praha. ŠFK si na Veľkonočný koncert pripravila skladbu Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži. Toto prekrásne a majestátne dielo vníma Zbyněk Müller aj ako intímne: Pro někoho může být těžké představit si, že je něco majestátní a zároveň intimní, to je charakteristika poněkud ambivalentní. Toto pozoruhodné dílo ovšem skutečně zahrnuje obě tyto výrazové polohy, což ale přesně odpovídá zhudebněné tematice. Kristus na kříži je téma svým významem a velikostí Spasitele vpravdě majestátní a v orchestru prezentované i v malém obsazení náležitými dynamikami i charakterem, např. již úvodní takty mohou svojí rytmickou úderností evokovat zatloukané hřeby… Zároveň jsou tyto plochy vystřídány hudbou intimní, která v některých částech zcela převažuje. V tom ztišení tak dostane prostor milost, smíření, modlitba.“

REKLAMA
Zdroj: archív ŠfK

Klenot hudobnej literatúry

Orchestrálnu skladbu Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži si u Josepha Haydna v roku 1786 pre pobožnosť Veľkého piatku objednala cirkevná obec v Oratoriu de la Santa Cueva v španielskom meste Cádiz. Ide o jedno z najosobitejších hudobných diel obdobia osvietenstva. Aj po vyše dvesto rokoch je duchovné posolstvo tohto diela i expresívna sila rovnako uchvacujúca a sugestívna ako v dobe jeho vzniku. Je to vďaka Haydnovej schopnosti, ako dokázal uchopiť obsah textu evanjelií a skĺbiť poetickú i hudobnú symboliku do fascinujúceho celku. Pomocou relatívne jednoduchých hudobných prostriedkov dosahuje nesmierne napätie a dramatické prvky plynulo strieda s okamihmi tichej radosti subtílnych harmonických línií a priam nebeskej čistoty. Haydn popísal svoju víziu diela: „V každej časti diela som sa snažil vyjadriť obsah textu výlučne prostredníctvom inštrumentálnej hudby tak, aby zapôsobila čo najhlbším dojmom na každého poslucháča.“ Pozoruhodné dielo sa okamžite zaradilo medzi klenoty svetovej klasickej hudobnej literatúry.


Štátna filharmónia Košice

Štátna filharmónia Košice (ŠFK) bola založená v roku 1968 ako druhý profesionálny symfonický orchester koncertného typu na Slovensku. Prvý koncert novovzniknutého telesa sa uskutočnil v apríli 1969 pod vedením vtedajšieho šéfdirigenta Bystríka Režuchu. Orchester Štátnej filharmónie Košice tvorí viac než 80 profesionálnych hudobníkov, ktorí koncertujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Od svojho vzniku koncertoval orchester ŠFK na významných medzinárodných hudobných festivaloch a v dôležitých kultúrnych centrách. Ako prvý slovenský symfonický orchester sa predstavil v USA.

WEB | FB STRÁNKA

Pridajte komentár