EAST MAG
magistrát zelený
Foto: archív mesta Košice

Magistrát mesta Košice už má zelené schodisko i strechu

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy magistrátu stáli 1 389 307 eur, z čoho 550 000 eur pokryli eurofondy. Realizovala ich košická spoločnosť Box Park. 

Súčasťou projektu bola rekonštrukcia striech na niektorých častiach budovy magistrátu, vrátane zateplenia, na ktorých sa zároveň vytvorili vegetačné strechy. Zelené strechy na celkovej ploche takmer 1700 m2 zlepšia mikroklímu a zvýšia biodiverzitu prostredia, zachytia dažďovú vodu a znížia aj náklady na energie. So stavebnými prácami sa začalo v novembri 2022, zelené strechy boli hotové vlani v lete. 

REKLAMA
Foto: Archív mesta Košice

Schodisko zdobí zelená oáza na oddych

Revitalizácia sa dotkla aj hlavného schodiska, na ktorom sa vytvorilo 235 mzelenej plochy so vzrastlými drevinami, trávami a trvalkami. Osadením lavičiek sa vytvoril priestor na sedenie a oddych. Na priečelí budovy je ďalší zelený prvok – stena z popínavých rastlín.

„Na zazelenanie strechy sa použili panely z rozchodníkov, ktoré z vizuálneho aj klimatického pohľadu budú mať pozitívny dopad na budovu. Verejnosť bude najviac vnímať schodisko, ktoré bolo strohé a mohutné, a zmenilo sa na pobytovú plochu s lavičkami a zeleňou. Volili sme rastliny, ktoré sú vhodné do týchto podmienok a pomerne rýchlo by sa mali rozrásť. Keď sa to všetko rozrastie a zazelená, celé to kamenné prostredie sa zjemní a verím, že ľudia to budú vnímať pozitívne,“ priblížil krajinný architekt Peter Vaňo. 

Novú podobu dostala aj nevyužívaná plocha pred magistrátom, kde na ploche 620 m2 pribudla dažďová záhrada. Jej úlohou je odvádzať a zadržiavať dažďovú vody z priľahlých spevnených plôch, čo bude mať priaznivý vplyv na využitie vodných zdrojov v čase sucha a zvlhčovanie a ochladzovanie vzduchu počas leta. Dažďová voda sa bude zadržiavať v retenčných nádržiach a využije sa na automatické zavlažovanie zelene.

„Hlavnou pridanou hodnotou tohto projektu je zvýšenie podielu zelene, zlepšenie životného prostredia a zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Už čoskoro budú zelenú strechu obývať včely. Umiestnením úľov na streche magistrátu chceme podporiť chov včiel v meste a poukázať na ich dôležitosť pre život nás všetkých. Pôjde o štyri včelstvá, ktoré budú počtom reprezentovať približne 250-tisíc ľudí v našom meste,“ povedal košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Správcom nových zelených plôch bude mestský podnik Správa mestskej zelene v Košiciach (SMSZ), ktorá zabezpečovala aj sadové úpravy v rámci schodiska a dažďovej záhrady. „Tento priestor si dávno vyžadoval nejaké riešenie. Obrovské betónové plochy v lete sálali teplo. Nová zeleň schladí a spríjemní celé okolité prostredie. Našou úlohou bude, aby to bolo pekné, čisté a udržiavané, v čom nám veľmi pomôže aj automatická závlaha,“ doplnila riaditeľka SMSZ Marta Popríková. 

Foto: Archív mesta Košice

Nový šat dostala aj Kancelária prvého kontaktu

Od októbra 2023 slúži občanom vynovená Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy magistrátu. Stavebné úpravy pre zlepšenie pohodlia klientov stáli vyše 55 000 eur a boli financované z rozpočtu mesta.

V zrekonštruovanej KPK sa nachádza celkovo 14 moderných pracovísk na vybavovanie podnetov a úradných záležitostí občanov, ako je napr. osvedčovanie dokumentov, miestne dane, komunálny odpad, parkovanie a pokladňa. Po rekonštrukcii priestor získal aj väčšiu variabilitu a flexibilitu a počet kontaktných miest pre občanov pre jednotlivé agendy sa podľa potreby môže zvyšovať alebo znižovať.

Okrem toho pribudlo aj nové vybavenie a priestory na sedenie. Nechýbajú infotabule s elektronickým vyvolávacím systémom, platobný kiosk, elektronická úradná tabuľa, kamerový bezpečnostný systém ani wi-fi pripojenie.

tlačová správa

Pridajte komentár