EAST MAG
UPJS

Deň otvorených dverí na UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí pripravený v spolupráci s odborom školstva Košického samosprávneho kraja. Podujatie sa uskutoční v piatok 5. 10. od 9:00 v Areáli UPJŠ v Košiciach.

Hostí čaká prezentácia študijných odborov jednotlivých fakúlt, stánky s prezentáciou študentských spolkov a organizácií a diskusie so zástupcami fakúlt a univerzitných pracovísk. Okrem informácií o štúdiu sa dozvedia aj odpovede na otázky týkajúce sa voľnočasových aktivít.

Jana Beerová

Projektová manažérka magazínu EastMag.

Pridajte komentár