EAST MAG
skola

UX/UI už aj na strednej škole

Na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach môžu žiaci študovať už aj dizajn digitálnych aplikácií. Ide o spojenie umenia s novými technológiami.

V septembri škola otvorila nový študijný odbor, ktorého absolventi budú UX/UI dizajnéri. Odbor svojim študentom ponúka vedomosti z oblasti marketingu, stratégií digitálnych produktov i programovania. Zvládnuť však musia aj kresbu, počítačovú grafiku, výtvarnú prípravu i základy videotvorby. Ako tvrdí spoluautorka a vedúca odboru Ľubica Reváková, vedenie školy reagovalo na dopyt na trhu práce: Učebné osnovy sme priamo konzultovali s odborníkmi zo spoločností, ktoré takýchto absolventov zháňajú. Program je tak šitý potrebám zo strany zamestnávateľov.

REKLAMA

Škola úzko spolupracuje so spoločnosťami bart.sk a GlobalLogic. Už v minulosti pedagógovia absolvovali prednášky i workshopy, ktoré viedol tím dizajnérov GlobalLogic.  GlobalLogic vníma dôležitosť odovzdávania vedomostí a sme radi, že stojíme pri zrode tohto vzdelávania. UX/UI dizajn sa stal neoddeliteľnou súčasťou sveta všetkých nás, keďže o úspechu nejakého produktu už nerozhoduje len kvalita či rýchlosť nasadenia na trh, ale najmä to, ako tento produkt prijmú koncoví používatelia. A práve tu vstupuje dizajnér, ktorý sa stal ústrednou postavou pri definovaní úspešného produktu. Je preto skvelé, že sa tejto téme venuje nový študijný odbor a má ambíciu vychovať odborníkov v tejto oblasti, uviedol Marcel Majerník, zo spoločnosti GlobalLogic.

„ŠUVka“ už rozbehla aj spoluprácu s viacerými školami v Košiciach. Okrem Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej si svoje vedomosti vymieňajú aj s kolegami z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity. „Veríme, že naši žiaci dokážu vytvoriť spoločné zadania, pri ktorých je dôležitý dizajnér i programátor. Vďaka tímovej práci môžu vzniknúť zaujímavé projekty, ktoré žiakov posunú vpred“, dodáva Reváková.

 Viac informácii o odbore dizajn digitálnych aplikácií môžu záujemcovia o štúdium získať počas Dní otvorených dverí na ŠÚV Košice 23. a 24. novembra 2018 na Jakobyho 15. Alebo na stránke www.suvke.sk.

tlačová správa

Pridajte komentár