fbpx
EAST MAG
Košice metropola východu

Anketa s kandidátmi na primátora mesta Košice – budú Košice metropolou budúcnosti?

Volebný program kandidátov na primátorov, starostov či poslancov čoraz viac obsahuje aj pojmy ako smart city, inteligentné riešenie, IT rozvoj. Preto nás v redakcii Index Mag zaujímali konkrétne riešenia, ktoré ponúkajú kandidáti v tohtoročných komunálnych voľbách, ktoré sa konajú v sobotu 10. novembra.

Oslovili sme všetkých 13 kandidátov, ktorí sa uchádzali o primátorské kreslo. Medzitým sa 31. októbra 2018 Ján Dečo, Richard Havrilla, Milan Lesňák a Miroslav Špak (všetci nezávislí) rozhodli vzdať kandidatúry a podporiť Alenu Bašistovú. Zo zostávajúcich deviatich kandidátov sa do ankety rozhodol nezapojiť Džemal Kodrazi (55, nezávislý kandidát), kontaktovanie Jána Struka (60, nezávislý kandidát) a Vladimíra Vágásiho (56, Most-Híd) ostalo bez odozvy.

Kandidátom sme položili otázku: Aké konkrétne riešenia navrhujete pre mesto Košice v oblasti inovácií, rozvoja IT sektora a podpory výskumu a vývoja?

Alena Bašistová (42, nezávislá kandidátka)

Koncepcia Smart city predstavuje čo najužšiu spoluprácu vedenia mesta s univerzitami, výskumnými inštitúciami a podnikateľským sektorom na čo najširšom uplatňovaní moderných technológií a inovácií na riadení mesta a pri poskytovaní služieb obyvateľom.
Príkladom je Košice IT Valley. Spolupráca sa mestu oplatila, za 12 rokov priniesla viac ako 12 000 pracovných miest. Chceme vytvoriť ucelený ekosystém rozvoja detí a ostatných občanov prepojením základných a stredných škôl, univerzít, podnikateľského a verejného sektora do spoločenstva orientujúceho sa na budúce potreby lokálnej a globálnej ekonomiky a dlhodobú udržateľnosť.
Informatik povie, že smart city je digitálne mesto. Energetik, že je energeticky úsporné. Dopravný inžinier – mesto s rozvinutou dopravnou infraštruktúrou. Ekológ si predstaví zelené mesto. Chytré mesto je šetrné k životnému prostrediu, ekonomicky zdatné, poskytuje rozvoj a vzdelanie, má rozvinutú dopravnú infraštruktúru a efektívnu samosprávu! To chceme postupne a intenzívne realizovať s košickými odborníkmi.

Jaroslav Džunko (67, nezávislý kandidát)

Žijeme v dobe vedy a techniky, ale, bohužiaľ, do politiky sa tlačia a ľudia aj volia takých kandidátov či kandidátky, ktorí v tejto oblasti nemajú ani vedomosti a ani nadanie tvorivého myslenia. Doposiaľ som vytvoril 11 vynálezov a vidím inšpirácie na ďalšie nápady pri budovaní „metropoly budúcnosti“.
Uvediem jeden základný problém pri parkovaní nielen v Košiciach. Parkovací automat okráda vodičov, keď žiada zaplatiť pri odchode z parkoviska aj za začatú hodinu parkovania, hoci vodič z tejto hodiny odparkoval iba minútu. Tu je priestor pre IT technológiu, aby vylepšila program parkovacieho automatu tak, že sa bude platiť iba za skutočne odparkovaný čas.
Ďalší problém – Vodič čaká v kolóne áut na hlavnej ceste na zelenú. Na vedľajšej ceste svieti zelená, hoci tam nie je chodec alebo auto. To je príležitosť pre inováciu. Vyrobiť inteligentný semafor, ktorý, keď je na hlavnej ceste dlhá kolóna áut, automaticky predĺži zelený interval, alebo na vedľajšej ceste zruší, alebo skráti zelenú, ak tam nie je auto alebo chodec.

Štefan Horváth (63, Národná koalícia)

Košice predstavujú v programoch inteligentných riešení a umelej inteligencie lídra. Mám skúsenosti ako lekár pracujúci v oblasti sociálnych vzťahov a umelej inteligencie, manažér a riaditeľ Fakultnej nemocnice L. Pasteura. Vďaka implementácii IT technológií a know-how sa nám podarilo byť lídrom transformácie na Slovensku a nezadlženým zdravotníckym zariadením.
Ojedinelým projektom v mojej koncepcii je vedecko-výskumný park Cassovia Inteligent services v súčinnosti s lídrami týchto technológií a know-how (TU – Ústav kybernetiky, UPJŠ – obzvlášť LF UPJŠ, UVLF, T-Systems, Slovak Telekom, U. S. Steel a pod.) v prospech rozvoja behaviorálnych vied, ekonomiky, turizmu a kvality života v meste. Priniesol by aj zlepšenie života pre seniorov (homecare, centralizáciu smart služieb a ich spojenie s efektívnym manažmentom).
V rámci zahraničných vzťahov vidím svoj potenciál rozvíjať spoluprácu s EÚ, s kolískou technológií v Silicon Valley a na akademickej a vedeckej úrovni s Nemeckom, Francúzskom, Veľkou Britániou a USA (Stanford University).

Viliam Novotný (45, Šanca, Sme rodina – Boris Kollár, DS)

Potrebujeme využiť výskumno-vývojovú základňu našich univerzít na podporu miestnych podnikateľských aktivít. S využitím finančnej pomoci EÚ navrhujeme vytvoriť mestský grantový systém na podporu začínajúcich podnikateľov a existujúcich firiem s inovačnými nápadmi. Chceme znížiť regulačné a administratívne zaťaženie podnikateľov zavedením elektronickej komunikácie s mestom a pravidlom – „každý dokument stačí odovzdať iba raz“.
Navrhujeme zriadiť Call centrum na online komunikáciu mesta s obyvateľmi. Pre skvalitnenie MHD navrhujeme zaviesť hodnotenie liniek cestujúcimi cez smart aplikáciu v mobilnom telefóne. Zároveň navrhujeme lacnejšie cestovné a parkovné pre Košičanov, držiteľov mestskej karty alebo jej smart aplikácie v mobile. Ďalšia aplikácia, tzv. pocitová mapa, by mohla pomôcť vytypovať problémové lokality z hľadiska bezpečnosti a čistoty. Takisto navrhujeme online komunikáciu rodičov so školou a zverejňovanie všetkých informácií o kvalite, výsledkoch žiakov a vybavenosti škôl.

Martin Petruško (45, Smer, SNS, SZS)

V Košiciach sme už zrealizovali niekoľko inovácií. V roku 2015 sme rekonštrukciou a modernizáciou električkových tratí a uzlov dosiahli zvýšenie bezpečnosti tratí, zmodernizovali sme aj systém riadenia dopravy na križovatkách, ktorý preferuje mestskú hromadnú dopravu.
Projekt rekonštrukcie el. tratí umožnil vybudovanie nového centrálneho dispečingu dopravného podniku, z ktorého dispečeri vďaka novým kamerám monitorujú dopravnú situáciu. Je to po prvý raz v histórii MHD v Košiciach, keď dispečer v reálnom čase vidí, čo sa deje.
Z centrálneho dispečingu sú riadené informačné panely na zrekonštruovaných zastávkach. Cestujúci sa z nich dozvedia čas príchodu spojov, prípadné meškanie, nahradenie inou linkou. Vychádzajú z reálnej polohy dopravného prostriedku nasnímanej cez GPS. Novým informačným zdrojom sú aj vnútorné LCD panely v električkách a mobilná aplikácia UBIAN. Mesto Košice ju testovalo a využíva ako prvé na Slovensku. Stačí telefón alebo tablet a z miesta, kde sa cestujúci nachádza, zistí všetko o doprave do cieľa cesty.

Jaroslav Polaček (41, SaS, KDH, SMK, Nova, OKS, Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko)

Ako primátor sa aj v tejto oblasti budem riadiť odporúčaniami odborníkov. Podporím multilaterálny dialóg medzi školami, zamestnávateľmi a univerzitami. Mesto má priamy dosah na základné školstvo a vie podporiť výchovu IT zručností, jazykov a duálneho vzdelávania. V Košiciach sa diskutuje o výstavbe športových stánkov, ale pozabudlo sa na potrebu kongresového centra. To otvorí možnosti organizovania odborných kongresov nielen v IT oblasti. Budeme naďalej podporovať letisko Košice a dobré spojenie do sveta, práve k zákazníkom nášho košického IT sektora.
Musíme vytvoriť vhodné podmienky na to, aby nám vysoko kvalifikovaní odborníci s komplexnými zručnosťami „neodleteli“ z Košíc natrvalo. Mesto preto bude spolupracovať s klastrom IT Valley na vytvorení inovačného centra a pracovných pozícií s vysokou pridanou hodnotou.
Samospráva však musí najmä „prekopať“ a zefektívniť služby, ktoré poskytuje svojim obyvateľom. Verím, že práve vďaka košickému IT sektoru sa nám podarí mať Fungujúce Košice.


zdroj fotografií: archív kandidátov

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 2

    • Dobrý deň, pán Chuszich,

      ako uvádzame v úvode článku, s anketovou otázkou sme oslovili všetkých 13 kandidátov, ktorí sa uchádzali o primátorské kreslo. Medzitým sa 31. októbra 2018 Ján Dečo, Richard Havrilla, Milan Lesňák a Miroslav Špak (všetci nezávislí) rozhodli vzdať kandidatúry a podporiť Alenu Bašistovú. Zo zostávajúcich deviatich kandidátov sa do ankety rozhodol nezapojiť Džemal Kodrazi (55, nezávislý kandidát), kontaktovanie Jána Struka (60, nezávislý kandidát) a Vladimíra Vágásiho (56, Most-Híd) ostalo bez odozvy.