fbpx
EAST MAG
ateny

Atény sa stali najinovatívnejším mestom roka 2018

Hlavné mesto Grécka sa stalo Európskym hlavným mestom inovácií 2018. Ocenenie je financované výskumným a inovačným programom Európskej únie Horizont 2020. Ako informovala Európska komisia, spolu s titulom Atény získali aj odmenu 1 milión eur.

Za gréckou metropolou sa umiestnila pätica miest: Aarhus (Dánsko), Hamburg (Nemecko), Leuven (Belgicko), Toulouse Francúzsko) a Umeå (Švédsko). Každé dostalo 100 000 eur. Tieto finančné výhry budú použité na rozšírenie miestnych inovačných aktivít a spoluprácu s ďalšími mestami.

Maják inovácií

Mestá sú majákom inovácií. Pôsobia ako magnet na talenty, kapitál aj príležitosti. S titulom Európskeho hlavného mesta inovácií odmeňujeme mestá, ktoré robia niečo navyše, aby otestovali nové idey, technológie a spôsoby, ako informovať občanov, že ich mesto sa mení,” vyjadril sa Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inovácie. Dodal, že Atény sú živým príkladom mesta, ktoré čelí mnohým výzvam, ale vie dosiahnuť skvelé veci. „Prostredníctvom inovácií našli Atény nový zmysel na prekonanie ekonomickej aj sociálnej krízy. Dokazujú, že nejde o ťažkosti a komplikácie, ale o to, ako sa nad ne pozdvihnúť pre to, na čom záleží.”

Atény Európske hlavné mesto inovácií 2018

Revitalizácia budov aj pomoc migrantom

Medzi projekty, ktorými si Atény zaslúžili tento titul, patrí napríklad projekt POLIS, zameraný na oživenie opustených budov poskytovaním malých grantov obyvateľom, malým podnikom, tvorivým komunitám a ďalším skupinám občianskej spoločnosti, renovácia verejného trhu Kypseli  na priestor pre podnikanie, výstavy, workshopy, divadelné predstavenie či iniciatíva Curing the Limbo, ktorá poskytuje utečencom a migrantom možnosť spojiť sa s inými obyvateľmi, naučiť sa jazyk, rozvíjať zručnosti a vyhľadávať pracovné príležitosti. Ďalšou z inovácií mesta Atény je aj Digital Council – digitálna rada mesta, ktorá spája spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie a ponúka školenia a rozvoj digitálnej gramotnosti.

zdroj: European Commission


O Európskom hlavnom mestom inovácií

Súťaž sa uskutočňuje od roku 2014, ocenenia sa udeľujú v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020. Prvým mestom, ktoré získalo titul Európske hlavné mesto inovácií, sa stala Barcelona v roku 2014, nasledoval Amsterdam (2016) a Paríž (2017).

Tohtoročná súťaž bola spustená vo februári 2018. Zapojiť sa mohli mestá z členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu Horizont 2020 s počtom obyvateľov vyšším než 100 000. Prihlásilo sa 26 miest zo 16 krajín. Výber víťaza a piatich ďalších ocenených miest mala na starosti kvalifikovaná nezávislá porota expertov na administráciu, univerzity, biznis a neziskový sektor. Pri rozhodovaní sa brali do úvahy kritériá – experimentovanie, zapojenie, rozširovanie, posilnenie. Cieľom bola analýza toho, ako mestá využívajú inovácie a nové technológie ako odpoveď na riešenie spoločenských výziev, zapájajúc do rozhodovania miestne komunity, a ako zlepšujú život občanom.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár